Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Premium

Googles Anna Wikland: ”Är stora och komplexa frågor”

Publicerad: 1 maj 2018, 09:56
Uppdaterad: 28 juni 2018, 08:35

Bild 1/3  Googles Sverige-vd Anna Wikland. Foto: Janne Næss

Debatten kring Googles ansvar för innehållet har varit intensiv. Sverigechefen Anna Wikland hade hoppats på större förståelse.


Ämnen i artikeln:

Google

Över en månad har gått sedan Expressens och DN:s granskning av Google satte igång den stora debatten om vilket ansvar Google egentligen har när det kommer till att kontrollera att hat och hot inte sprids via deras plattformar.

Fokus för granskningen har varit hur högerextrema grupper tillåts sprida sitt material via Youtube. En stor del av granskningen och debatten har även handlat om hur en antisemitisk förteckning över svenska judar lätt kunde hittas genom en enkel Googlesökning.

När Anna Wikland bara dagarna efter de första publiceringarna möttes av journalister utanför konferensen Women in tech, var hon märkbart stressad och svarade som hastigast på några frågor för att sedan hänvisa till Googl­e Sveriges presschef Farshad Shadloo.

Mycket av kritiken kring Google har kommit att handla om hur man från Google Sverige har svarat, eller inte svarat, på journalisternas frågor. När medierna ville ha raka svar från Sverigechefen Anna Wikland, gick i stället Googles chefsjurist ut i ett debatt­inlägg och svarade på kritiken.

I inlägget förklarade han att den antisemitiska listan inte tycks strida mot den svenska lagen om hets mot folkgrupp. Däremot strider den mot upphovsrättslagen, varpå listan plockades ned. Han förklarade även att policys för vad som tillåts och inte tillåts fattas på global nivå – inte här i Sverige. Han passade även på att ge ett annat perspektiv på debatten:

”Samtidigt som detta innehåll ibland kan strida mot vårt eget företags värderingar, skulle det vara problematiskt om personliga åsikter hos Googles personal avgjorde vilken typ av innehåll som skulle uteslutas från sökresultaten.”

Anna Wikland säger att hon hade väntat sig att journalisterna skulle ställa kritiska frågor den där torsdagen i mars när hon tycktes överrumplad av att ställas till svars. Däremot hade hon nog tänkt att förståelsen för att den typen av frågor – om vad som är tillåtet eller inte på deras platt­formar – diskuteras på en global nivå, skulle ha varit större.

Dagens Media hade en intervju inbokad med Anna Wikland under den period då det stormade som mest. Den ställdes in och anledningen till detta uteblev.

– Jag var oerhört fokuserad på att se till att jobba med mina kollegor på internationell nivå under den tiden, för att se till att vi verkligen hade rätt personer som skulle ge svar, säger Anna Wikland som förklaring när Dagens Media några veckor senare får träffa henne på Googles kontor på Kungsgatan i Stockholm.

Fredagen den 13 april hölls ett ministermöte för att diskutera Googles, Facebooks och Twitters ansvar när det gäller spridningen av hat och hot på deras plattformar. Facebook meddelade dock dagen innan att de inte tänkte delta vid mötet. Facebook uppgav att de inte tyckte att mötet var rätt forum för att diskutera den typen av frågor. De var även skeptiska till mötets upplägg och rimligheten i ett par av de inbjudna aktörernas deltagande.

Förutom ministrarna Morgan Johansson och Peter Eriksson, deltog bland andra Jeanette Gustafsdotter från TU, Expressens publisher Thomas Mattsson, Karen White, chef för public policy på Twitter Europa, samt fem representanter från Google. Från Googles team deltog bland andra Youtubes Europachef Ben McOwe­n Wilson – men inte Sverigechefen Anna Wikland.

Även om Anna Wikland inte själv deltog under mötet så har hon blivit underrättad om vad som diskuterades. Överlag är hon nöjd med diskussionen.

– Det här är en viktig debatt och det är stora och komplexa frågor där det handlar om just yttrandefriheten, som är oerhört viktig, men också om balansen kring kontroversiellt innehåll och hur man ska förhålla sig till det. Där var diskussionen sund och vi fick möjlighet att förklara det ansvar vi tar och de satsningar vi gör för att hela tiden se till att ta vårt ansvar och göra det vi kan på vår sida, säge­r hon.

Under mötet framhävde man bland annat det som Google redan gått ut med i december förra året, att de har som mål att anställa 10 000 personer som ska arbeta med att rensa bort våldsamma eller problematiska klipp på Youtube. Samtidigt ska Google även satsa ännu mer på att automatiskt kunna flagg­a och rensa bort material genom maskin­inlärning.

– Det som också gör att frågan är stor och komplex är mängden material som laddas upp. Det laddas upp 400 timmar varje minut, och då handlar det om att vi måste ha tekniken som stöd kombinerad med människor.

Hur många av de 10 000 personerna kommer att ha koll på hur den svenska lagstiftningen fungerar?

– Vi har ingen exakt siffra på hur många som kommer vara svenskar, men det är en del i satsningen att vi just ska ha människor som förstår det lokala språket och den lokala lagstiftningen.

När det kommer till den stora frågan om vilket ansvar Google har för spridningen av hat och hot på deras plattformar så understryker Anna Wikland att frågan är komplex. Samtidigt framhäver hon att innehåll som bryter mot lagstiftningen faktiskt plockas bort. I fallet med den antisemitiska listan plockades dock den listan bort först efter Expressens granskning.

– Alla som verkar på nätet har ansvar för att uppföra sig, och vi tar ett väldigt stort ansvar i de här frågorna. Yttrandefriheten och rätten till information är något som verkligen genomsyrar Google. Det som gör de här frågorna stora och komplexa har att göra med just mängden information, säger Anna Wikland, och fort­sätter:

– Vi har verkligen tagit till oss av kritiken och vi har verkligen lyssnat på alla de röster som hörts i debatten. En del av de rösterna uttrycker att de tycker att det är viktigt att man går bortanför lagstiftning och policys för att ta ned innehåll, men det är också många röster som har höjts under debatten som tycker att det är problematiskt om det är enskilda individer på Google som ska bestämma vilken information som finns tillgänglig på internet.

– Men med det sagt så vill jag verkligen förtydliga att om innehåll bryter mot lagstiftningen så tar vi ned innehållet. Någonstans hoppas jag att den här debatten har lett till att kunskapsnivån har höjts, för det har funnits missförstånd under debattens gång om huruvida vi följer lagstiftningen eller inte, och jag vill verkligen understryka att det gör vi.

På frågan om Anna Wikland själv tycker att Google har tagit ett tillräckligt stort ansvar, blir hennes svar varken ja eller nej. I stället pekar hon på hur Google tar ansvar i form av att anställa människor och satsa på maskininlärning.

– Vi har tajtat till kontroller och policys för att verkligen se till att göra allt som vi kan för att se till att det här blir så bra som möjligt, och det är ett pågående arbete som vi måste jobba med hela tiden.

På vilket sätt ska det här följas upp?

– Det här är något som pågår hela tiden och vi är också oerhört måna om att webben ska vara en bra och fri öppen plats, sedan finns det ”action items” som vi har identifierat och som vi jobbar på.

Kan du säga något konkret om hur det ska följas upp?

– Vi har som mål att anställa de här 10 000 personerna och vi kommer arbeta aktivt för att det ska bli så många. En annan sak som vi ska göra är att vi kommer att släppa en transparency report kopplad till Youtube. I den vill vi vara mer transparenta i hur mycket flaggningar som görs, vilken typ av actions vi faktiskt gör på den skala som vi arbetar på, på global basis.

Siffror från den senaste rapporten visar att över 8 miljoner klipp togs bort från Youtube mellan oktober och december 2017. 6,7 miljoner av de klippen flaggades först genom maskininlärning, inte av människor. Av de klippen togs 76 procent bort innan de hade hunnit få någon visning. Flaggning genom maskininlärning infördes i juni förra året och har varit effektivt för att ta bort exempelvis våldsamma extremistklipp. I början av 2017 togs 8 procent av den typen av klipp bort med färre än 10 visningar. Nu har över hälften av dessa klipp som tas bort färre än 10 visningar, enligt rapporten.

När Dagens Media ber Tero Marjamäki, presschef på Sveriges Annonsörer, att ställa en fråga till Anna Wikland, vill han veta när Google förväntar sig att ha AI-tekniken så pass utvecklad att den faktiskt kan identifiera hatiskt innehåll och stoppa detta från att spridas eller laddas upp igen av en annan användare. Mark Zuckerber­g har tidigare sagt att det kommer ta minst tio år innan Facebook kan identifiera den typen av innehåll, så frågan är hur långt framåt i utvecklingen Google ligger.

– AI och maskininlärning genomsyrar allt vi gör, och vi har redan teknik som vi applicerar och som vi hela tiden jobbar för att göra bättre och bättre. Så vi jobbar redan med det.

Men uppenbarligen så fungerar inte det jämt. När tror du att ni kommer kunna säga att ni har säkra system på plats?

– Jag vill inte spekulera om när. Jag vill snarare titta på hur det hela tiden blir bättre, och vi ser att utvecklingen går åt rätt håll kring de här frågorna.

Google redovisar som bekant inte sin omsättning i Sverige, men enligt Breakits uträkning så landade techjättens intäkter på runt 9 miljarder kronor under 2017. Totalt sett omsatte hela den svenska reklammarknaden 37,7 miljarder kronor samma år. Baserat på Breakits uträkningar innebär det alltså att Google slukar var fjärde annonskrona i Sverige. Forskningsstudien ”Kampen om reklamen”, initierad och finansierad av Nordiska ministerrådet och det norska kulturdepartementet, visar att så mycket som 90 procent av tillväxten för internetreklamen mellan 2014 och 2016 kan ha slukats av globala techjättar såsom Facebook och Google.

På frågan om det är rimligt att en av världens största aktörer inte har tekniken på plats, för att se till att exempelvis terrorklipp inte förekommer på Youtube eller laddas upp igen, tar Anna Wikland god tid på sig att svara. När hon väl svarar understryker hon att det är komplexa frågor och att innehåll som bryter mot lagen faktiskt tas bort. Hon framhäver även återigen att de satsar stort på maskin­inlärningsteknologi för att få bukt med problemet.

En stor del av kritiken har handlat om hur Google Sverige har hanterat journalisternas frågor. Hur tycker du själv att du har hanterat kommunikationen utåt?

– Det är viktigt att förklara Google Sveriges roll i det här. Det är inte att ta ansvar för globala policys när det kommer till kontroversiellt innehåll eller att ta beslut om vilken typ av innehåll som ska finnas på internet. Den typen av frågor avgörs på högsta ort hos oss. Så min roll har varit att säkerställa att vi involverar rätt personer från globalt håll som kan ge rätt information. Givet att det är stora komplexa frågor, så har det också tagit tid att göra det.

Kan du se det problematiska med att journalister upplever att de inte får tag på er och kan ställa frågor per telefon, till exempel?

– Jag upplever att, när vi har säkerställt att vi har involverat rätt personer från vårt håll, så har vi både erbjudit intervjuer och debattinlägg i olika medier för att svara på frågor.

Du känner inte att ni har varit otillgängliga?

– Jag har varit mån om att se till att vi involverar rätt personer, och jag vet att det har varit en del kritik kring att man upplever att det har tagit tid innan vi har svarat, och det handlar om att det är stora frågor där vi vill säkerställa att vi kommunicerar rätt saker, och då får det iblan­d ta tid.

Löpande under intervjun framhäver Anna Wikland att policys och beslut om vilket innehåll som ska få finnas på Googles plattformar inte fattas på lokal nivå, utan på global nivå. På den svenska marknaden är Sverigechefen Anna Wiklands uppdrag snarare av en kommersiell karaktär. I Sverige sitter exempelvis ett ingenjörsteam med uppgift att utveckla kommunikationsprodukter för en global marknad.

– Sedan vill vi försöka på alla sätt vi kan att hjälpa både individer, företag och samhället i stort i den digitala transformationen som sker, säger Anna Wikland.

Google, tillsammans med Almi, har därför grundat Digital­akademien, som ska hjälpa små och medelstora företag att skaffa den digitala kompetens som behövs för att lyckas online. En anna­n sak som Google i Sverige vill hjälpa sina kunder med är hur man ska vara relevant gent­emot sina kunder.

– Något som många fortfarande brottas med är hur man är relevant i mobilen. Där är hastigheten viktig. Människor har blivit väldigt otåliga. Om en mobilsajt tar väldigt lång tid att ladda så tappar man i snitt hälften av trafiken. Så vi jobbar jättemycket med att hjälpa företag i hur man ska bli snabbare i mobilen. Hur man ska göra det enklare och ha ett tänk där man utvecklar för en mobil upplevelse primärt, och inte en desktop-upplevelse.

Något som många har väntat på är också Google assistance intåg på den svenska marknaden. ”I år” är det mest konkreta svar som Anna Wikland ger på frågan om när lanseringen sker i Sverige.

– Förhoppningen är att man ska uppfatta att det är en bra tjänst som man kan använda sig av för att förenkla i vardagen, säger hon.

Fokus på den svenska marknaden är alltså att fortsätta att stötta kunderna i den digitala transformationen, medan de globala chefernas uppgift är att ta itu med problemen med hat och hot på Googles plattformar. Att ansvaret ska skifta till att även bli en lokal fråga är inte på tapeten.

Vad har du lärt dig efter den senaste tidens debatt?

– Jag tror att vi kan bli bättre på att förklara vad vi på Google Sverige gör och vad vi jobbar med lokalt. Vi kan göra det tydligare, det är en lärdom som jag tar med mig.

Om Anna Wikland:

Namn: Anna WiklandÅlder: 36 årInkomst: 3 055 500 (taxerad inkomst 2016)Bor: LidingöFamilj: Man och två sönerKarriär: Utbildning: BA degree Marketing Communications, USA. 2004-2005: Projektledare/Event Planner, Couch Nobelius, Los Angeles, CA. 2005-2006: Marknads­- och försäljningschef, Health Benchmarks, Inc., Woodland Hills, CA. 2006-2013: Försäljningschef, Keybroker. 2013-2014: Vd, Keybroker. 2014-2016: Affärsområdeschef Retail och Tech, Google. 2016-: Sverigechef, Google.Medievanor: Nyheter: SvD, DI och Omni.  Podcasts: DI Digitalpodden, Breakits podcast, AI-podden. Streamar: Många klipp och serier via Netflix, SVT Play och Youtube.

Hanna Frick

Reporter

hanna.frick@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Google

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.