Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

”Sluta ta in SEO:are som en sista utväg”

Ett närmare samarbete mellan SEO och utveckling sparar både tid och pengar, skriver Carolyn Lööw, senior SEO-konsult på Curamando, och ger sina fem bästa tips på hur man kan bygga upp ett sådant.

Publicerad: 13 maj 2020, 05:37

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att undvika tapp i onlineförsäljning måste företag sluta ta in SEO:are som en sista utväg när något redan har gått fel – och i stället främja ett samarbete med löpande informationsutbyte, skriver Carolyn Lööw, senior SEO-konsult på Curamando.


Ämnen i artikeln:

GoogleCuramandoSEO

Under den tid jag jobbat med SEO har jag stött på min beskärda del av utvecklare. De flesta har varit öppna, nyfikna, samarbetsvilliga och överlag hjälpsamma, men jag har också stött på de som har gjort den tekniska delen av mitt jobb svårt. Utvecklare som tror att de förstår hur något fungerar för att de har läst en bloggpost, eller produktägare som strider mot rekommendationer med argumentet ”jag som användare vill kunna...”. 

Som SEO-expert är det inte helt ovanligt att hamna i den här typen av diskussioner, framför allt med utvecklare som har varit med sedan tiden då SEO framför allt handlade om länkbygge och sökordsdensitet. Det finns flera anledningar till att samarbetet inte alltid fungerar friktionsfritt. Jag har hört utvecklare bli anklagade för att de inte lyssnar, ofta säger ”det går inte” och att de inte släpper in SEO-experten i planering eller utvecklingsarbetet. Utvecklarnas syn brukar i stället vara att SEO:are inte förstår hur systemen fungerar, vilka begränsningar som finns i CMS:en och att de inte kan koda.

Organisk trafik är för många sajter en viktig trafikkälla och resultaten av dessa bristande samarbeten leder ofta till att uppdateringar görs utan att involvera SEO, det tar ett tag innan problemet upptäcks, ännu längre tid innan det fixas och uppdateras av – och under tiden tappar sajten både trafik och försäljning. Processen att upptäcka, felsöka och lösa problemet kan ta flera månader, speciellt för större organisationer med många inblandade och långa backlogs. Organisationens kostnad för det bristande samarbetet blir tappad försäljning under tiden det tar att lösa problemet.

I de fall då samarbetet flyter på finns ofta en nära dialog mellan avdelningarna. Det krävs dock ofta en del jobb för att nå fram till ett välfungerande samarbete. Enligt min erfarenhet är följande fem steg en bra början.

1. Se Google som en användare

Rekommendationer för att SEO-anpassa en sajt är i många fall samma som att göra den användarvänlig – bland annat är både mobil tillgänglighet och laddningstid en del av Googles algoritmer. Det finns ett större överlapp mellan SEO och användbarhet än någonsin tidigare och av egen erfarenhet tror jag att de flesta utvecklare har ett stort fokus på användarvänlighet. Det betyder dock inte att man kan förvänta sig att utvecklingsteamet automatiskt förstår hur SEO fungerar. 

I många organisationer görs UX och utveckling i samma team, vilket leder till ett nära samarbete och kortare ledtider, medan SEO är placerad under marknadsavdelningen och har begränsad insyn i utvecklingsarbetet. 

Rollen SEO spelar för en sajt handlar inte bara om att maximera trafiken – det handlar också om att driva rätt trafik. För att besökare ska hitta in krävs det att Google kan läsa och förstå innehållet på sidan. Att bygga för både besökare och sökmotorer bör alltså alltid vara en del i diskussionerna om tillgänglighet. 

 

2. Involvera varandra

Att involvera varandra vid rätt tidpunkter leder ofta till mindre jobb och ett effektivare arbete. Jag har varit med om att andra avdelningar gjort beställningar till IT-avdelningar med motiveringen att det ska vara bättre för SEO, trots att det som föreslagits har liten (och ibland till och med en negativ effekt) på hur effektivt sajten crawlas. Som tur är har detta i de flesta fall uppmärksammats i tid och vi har kunnat stoppa det innan det gått till produktion. 

Jag har också varit med om att ha kunnat göra mindre tillägg i redan existerande beställningar i stället för att göra dem separat, vilket sparat både tid och resurser. Kommunikation under utvecklingsprocessen innebär alltså att det går att undvika en lång lista av fixar att göra precis innan release. Eller ännu värre – efter att förändringen redan släppts till produktion. 

 

3. Ställ öppna frågor

Hos en tidigare kund var SEO placerat i ett agilt team tillsammans med utvecklare, UX och skribent. Inför detta gick alla en utbildning i att arbeta agilt, där en av de viktigaste lärdomarna jag fick med mig var att alltid specificera vad vi vill lösa, i stället för hur. Genom att arbeta på det sättet undviker vi att låsa in oss i en specifik lösning. 

Jag stötte nyligen på det här tankesättet på nytt, då två av mina kollegor höll en föreläsning kring fördelarna med ett bättre samarbete mellan SEO och UX. En fråga till publiken var ”vad gör du för att förbättra samarbetet?”. Ett av svaren var ”Jag ställer öppna frågor. Jag förklarar vad jag behöver och frågar dem hur de skulle lösa det.” Genom att se ett problem från olika perspektiv kan vi tillsammans hitta bättre lösningar – och tänk på att motfrågan ”Vilket problem försöker du lösa?” kan vara ett bra sätt att få igång en dialog!

 

4. Hjälp varandra med prioriteringen

Den ständiga förändringen inom sök gör det svårt att estimera vilket resultat en förändring kommer att få, speciellt som vi ofta har flera förändringar på gång samtidigt och det dessutom tar ett tag innan de får effekt. En av de sämsta motiveringar en SEO:are kan ge är dock ”för att det är bra för SEO”. 

IT-backloggen är ofta full och prioriteringar måste göras. Ofta krävs business case och försäljningsestimat för att få initiativ prioriterade och för att övertyga både uppåt och nedåt i organisationen. Det är dock svårt att estimera och mäta effekt för specifika initiativ när resultaten är beroende av yttre faktorer i ständig förändring. I stället önskar jag att vi kunde fokusera på användarupplevelsen genom att prata om digital tillgänglighet, användarvänlighet och informationsarkitektur. Genom att gemensamt diskutera och dokumentera förväntad effekt och svårighet att implementera är det lättare att prioritera och sätta mer realistiska förväntningar.

 

5. Prioritera kunskapsutbyten

Oavsett om man vill driva mer trafik eller förbättra användarupplevelsen har alla inblandade som mål att få sajten att lyckas. SEO:are med viss kunskap kring utveckling kan göra ett bättre jobb. I organisationer där jag har fått en tydlig bild av hur systemen hänger ihop och hur informationen flödar har jag kunnat söka efter potentiella lösningar, vilket avlastat utvecklarna och gjort att de kunnat fokusera på annat. Förståelse för hur svårt något är att implementera ger förutsättningar att göra bättre prioriteringar eller komma med förslag på alternativa lösningar. Samma sak gäller utvecklare med insikt i SEO, genom att känna till grunderna i hur crawling och indexering är det lättare att se var problem kan uppstå och snabbt ta upp en dialog kring hur de kan lösas. 

Den största utmaningen med teknisk SEO i dagsläget är att hålla sig uppdaterad kring alla förändringar, nya frameworks, webbapplikationer och teknologier. Precis som webbutvecklare måste hålla sig uppdaterade kring hur de används måste SEO:are hålla sig uppdaterade kring hur det påverkar sökmotorernas möjlighet att läsa och tolka informationen. Vår bransch är i ständig förändring och genom att prioritera kunskapsutbyten hjälper vi varandra att hålla oss ajour. 

För att undvika tapp i onlineförsäljning måste företag sluta ta in SEO:are som en sista utväg när något redan har gått fel – och i stället främja ett samarbete med löpande informationsutbyte, där potentiella lösningar kan diskuteras i ett tidigt skede. Ett närmare samarbete mellan SEO och utveckling sparar både tid och pengar. Utvecklare som känner till SEO ”best practices” har möjlighet att bygga och lansera förändringar snabbare och med mindre inblandning från marknadssidan. Den bästa SEO-experten är den som får igenom förbättringar som ger resultat – och en SEO som förstår utvecklingsteamets processer och prioriteringar skapar mer effektiva beställningar som snabbare tas in i roadmapen.  

 

Carolyn Lööw
Senior SEO-konsult på Curamando

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

GoogleCuramandoSEO

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev