Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

Salesforce: ”Så lyckas du som marknadsförare i den nya vaccinekonomin”

Publicerad: 19 augusti 2021, 11:08

Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce, skriver om resultaten av bolagets studie: ”Back to normal är inte ett alternativ”.

Foto: Jonas Borg

Marknadsavdelningarnas sätt att jobba har förändrats i grunden under coronapandemin och ”Back to normal” är inte ett alternativ, skriver Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce. Han listar bland annat tre viktiga prioriteringar, som bygger på en studie, som nordiska marknadsavdelningar bör hantera i ett än mer digitalt landskap.


Ämnen i artikeln:

Salesforce

Salesforce presenterar för sjunde året i rad undersökningen State of Marketing där 8200 marknadschefer (200 i Norden, varav 72 i Sverige) svarar på hur de ser på trender, prioriterar och utmaningar i branschen.

Rapporten visar att det globala marknadsföringssamhället skakades av pandemin men kliver nu från lockdown in i vaccinekonomin laddade med nya erfarenheter, möjligheter och utmaningar. Två tredjedelar av marknadsförare från hela världen räknar med att deras organisationer kommer att se intäktstillväxt under de närmaste 12-18 månaderna och över tre fjärdedelar säger att de känner att deras arbete är mer värderat än det var för ett år sedan.

Marknadsförare är optimistiska inför framtiden och prioriterar innovation, digital transformation och distansarbete. Coronapandemin har drivit på nya sätt att jobba med data, teknik och skapat nya mått för framgång. Marknadsavdelningarnas sätt att jobba har förändrats i grunden och ”Back to normal” är inte ett alternativ. Även om vi är trötta på videomöten kommer just rörligt material och möjlighet att erbjuda närvaro via länk vara en tillgång i marknadsarbetet när vi väl kan träffas fysiskt. 

De nordiska siffrorna visar att det ledande marknadsförare sätter mest fokus på just nu är att skapa en enhetlig kundresa i alla kanaler och på samtliga enheter. Den främsta utmaningen är, fortfarande, ROI och mätning av marknadsinsatserna. Det är därför naturligt att data spelar en central roll i marknadsarbetet.

 

Insikter från ledande marknadsförare i Norden

Baserat på resultatet från Salesforce studie kommer här ett par insikter till dig som marknadsförare:

”Video killed the radio star” – allt måste anpassas till video nu

Video ligger nu högst upp på rankingen av kanaler som ger den största ökningen av marknadsföringsvärdet under de senaste åren. Detta har utan tvekan drivits av det universella avbrottet av fysiska evenemang, till exempel konferenser och seminarier. Även om vi går tillbaka till fysiska event kommer video alltid vara en viktig del, varför det är viktigt att alltid väva in video som en komponent även i fysiska events framöver.

När kunderna har blivit mer digitala - måste även din marknadsföring bli det

Marknadscheferna i vår studie säger att det är svårare att nå kundförväntningarna nu än bara för ett år sedan. Nästan alla säger att marknadsmixen förändrats sedan innan pandemin. Som marknadsförare måste du lägga mer fokus på video, som upplevs som den kanal som ökat med mest värde, samt digitalt innehåll och digitala annonser. En övervägande majoritet av marknadsförare upplever att strategin för digitalt engagemang har förändrats sedan pandemin.

Digitalisering ger nya KPI:er – uppdatera det ni mäter

Eftersom de flesta marknadsteamen har jobbat mycket med digitalisering och digital transformation är det i många fall helt nya KPI:er som måste till för att mäta framgång. Här är det viktigt att göra en översyn så att din nya verklighet stämmer överens med det ni mäter.

Data viktigare än någonsin i marknadsföringen – ha koll på dina nya källor

Mängden datakällor som används växer drastiskt, särskilt inom B2B där antalet 2020 var 15 och förväntas växa till 25 under nästa år. För bolag inom B2C är samma siffror 8 och 11. Här bör du som marknadsförare inventera vilka nya datakällor du har och hur du kan använda dessa.

Sättet att jobba har förändrats för alltid – remote-kontor och framgång var du än befinner dig är en ny verklighet

Efter ett och ett halvt års arbete där merparten jobbat hemifrån är deltagarna i vår studie eniga om att sättet vi kommer att arbeta framöver har förändrats för alltid. Många upplever att att det blivit svårare att samarbeta. Även om mer än hälften tänker komma tillbaka till kontoret och en dryg tredjedel kommer att införa en hybrid- eller distanslösning måste vi alla vara inriktade på att sättet vi jobbade på innan pandemin inte kommer att vara ett alternativ.

Personalutvecklingen hänger inte med digitaliseringen - uppdatera utvecklingsplanen med mer dataanalys

Samtidigt som vikten av digitala kompetenser ökar, saknas dessa. Den utbildning man får som marknadsledare i Norden handlar främst om kommunikation medan dataanalys hamnar på femte plats. Det finns ett glapp mellan den nya digitala verkligheten och den utbildning marknadsförare har idag.

 

Tre viktiga prioriteringar för nordiska marknadsavdelningar

Vår nordiska studie visar även på tre prioriteringar nordiska marknadsavdelningar står inför i ett mer digitalt landskap:

Skapa en sammanhängande kundresa i alla kanaler och på samtliga enheter.

Digitaliseringen har tagit stora kliv framåt bland konsumenterna. Detta ställer högre krav på företag att skapa en sammanhängande kundresa i alla kanaler på samtliga enheter - från mobil till fysisk butik.

Ha koll på kunddatan – både svårt och viktigt

Samtidigt som kunderna har högre digitala förväntningar och det blir mer utmanande att nå rätt mål, vid rätt tidpunkt i rätt kanal med ett ökat antal datakällor ökar regleringar och restriktioner kring cookies och andrapartsdata. En enhetlig bild över kunddata i alla affärsenheter är därför viktigt att hålla koll på. 

Förbättra mätningen av ROI av marknadsföringen

Givet en mer sammanhängande kundresa i alla kanaler och ett starkare fokus på digital marknadsföring och användandet av fler datapunkter, förändras också mätningen av det resultat marknadsföringen skapar. Här måste marknadsavdelningarna se över sina KPI:er så att det återspeglar det värde marknadsföringen skapar. 

Digital transformation är inte ett buzzword – det har snabbt blivit verklighet för marknadsavdelningar i hela världen. Förutom att kunna hantera och förstå tekniken bakom måste marknadsförare bli bättre på att hantera och analysera data. För om man gör det, går det att erbjuda kunderna en bättre digital kundresa och ROI på investerade marknadsinsatser kommer att bli högre. 

Dan Bjurman
Sverigechef på Salesforce

Ämnen i artikeln:

Salesforce

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev