Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

Nästa generation är på väg - men i vilken riktning?

Nästa generation är på väg - men i vilken riktning?

Hur ska man egentligen nå fram till generation Z? Liv Sandberg på Facebook ger sina mest värdefulla råd för att bilda en relation till framtidens kunder.

Publicerad: 9 oktober 2020, 05:57

Ämnen i artikeln:

Facebook

”Generation Z lever i en annan tid än många av marknadsförarna växte upp i, vilket också ger dem helt annorlunda perspektiv och värderingar”, skriver Liv Sandberg.

Innehåll

Unga vuxna har alltid varit en målgrupp i fokus för marknadsförare. En del av förklaringen är deras starka kraft i att sätta trender, och öppenhet till att testa nya saker. Men det är inte bara de som säljer teknik och livsstilsprodukter som bör titta på hur de bäst kommunicerar med unga, det här är en fråga för alla i dag.

I år är hela 41 procent av världens befolkning under 25 år, och många av dessa tillhör den grupp som ofta omnämns som Generation Z, alltså de mellan 18 och 25 år. Den här generationen består av nära 2,5 miljarder människor på vår planet. Förutom att de är väldigt många, så är det också de vi ser engagera sig och omdefiniera begrepp som i aktivism, gemenskap, konsumtion och motståndskraft. De lever också i en annan tid än många av marknadsförarna växte upp i, vilket också ger dem helt annorlunda perspektiv och värderingar.

I och med covid-19 har våra rutiner blivit satta ur spel på ett eller annat sätt, men främst är det våra möjligheter till att socialisera fysiskt med varandra som kraftigt har begränsats. Och är det någon grupp av människor som sätter ett extra stort värde i att kunna umgås fysiskt, så är det just Generation Z. Medan de fysiska interaktionerna har utmanats och satts på prov har också unga tack vare sin anpassningsförmåga samtidigt hitta nya och innovativa sätt att möta upp på sina behov. De vänder sig till digitala plattformar för att umgås, inspireras och upptäcka – mer än någon annan.

Identitet är en fråga om aktiva handlingar – inte bara uttalanden

Det har alltid varit viktigt för unga människor att uttrycka sig och sin identitet, det finns ett tydligt skifte mot mer handlingsorienterade identitetsprojekt där stort fokus ligger på att bemästra – värdet av att veta något och ett kontinuerligt lärande.

55 procent* av alla som tillhör Generation Z i Sverige säger att de sedan starten av covid-19-utbrottet fokuserat på att lära sig nya färdigheter. Det är en generation som lever sina liv med ett allvar och en grundlighet som normalt sett inte associeras med ungdomar. De är tankeväckande, detaljorienterade och vetgiriga. Men det betyder inte att deras generella kulturella intressen som mat, musik, resande och hälsa inte existerar. Generationen är också aktiva användare av Instagram och visar intresse för att dela och skapa gemenskaper runt intressen. I Sverige använder hela 84 procent* Instagram på daglig basis. 

 

Aktivism kan och måste göra skillnad – alla ska med

Generation Z tar sig an sociala orättvisor, hållbarhet och andra frågor. De har en stark tro på att de kan förändra världen till det bättre och de förväntar sig att företag ska delta i denna strävan.

Generation Z förväntar sig att företag ska följa dem och ta deras parti. Sedan inledningen av covid-19 har 56 procent* visat ett ökat intresse för aktivism och samhällsutmaningar. 59 procent* anser att varumärken bör offentliggöra sin ståndpunkt om samhällsutmaningar och 71 procent** önskar att företag inkluderar mer mångfald i sina reklamkampanjer. 40 procent* planerar att stötta lokala företag genom ökad handel. Att företagen har värderingar, och sanna sådana, står högt på listan i dag.

 

Gemenskap är en känsla

Den yngre generationen har länge varit både väldigt fysiska och digitala i sina sociala behov, men pandemin har naturligtvis påskyndat den digitala användningen och adoptionen. En av fem unga i Sverige säger att de använder sociala medier i större utsträckning för att hålla kontakten med vänner och grupper. Det behöver heller inte vara ett specifikt sätt att interagera, vilket skapar utrymme för mer introverta eller extroverta preferenser. För att generationen ska må bra måste det därför skapas utrymme för denna generation där de trivs, känner sig trygga och har delaktighet.

 

Gör varumärket lättillgängligt

Generation Z ser shopping som ett uttryck för värderingar. De värdesätter effektivitet och smidighet. Istället för att söka förväntar de sig allt mer att varumärken och produkter hittar dem.

För varumärken handlar det inte om att vara passivt tillgänglig – utan de måste bli valbara genom att vara en aktiv aktör i hela kundresan. 67 procent*** av Generation Z globalt säger att det finns alldeles för många val online, och att de blir förlamade av bristen på tydlighet. Därför ser vi en generation ungdomar som i allt högre grad förväntar sig att varumärken inspirerar, guidar och hjälper dem genom valen.

Deras val är fortfarande inte passiva, utan kännetecknas av starka preferenser. Vi ser en generation som är 1,4 gånger mer**** sannolika än andra generationer att vilja betala premiumpris för miljövänliga produkter, och där 37 procent* förväntar sig att investera mer i hållbara produkter i framtiden. Det är en generation som genom sina val och sin konsumtion banar väg för den framtid de vill se.

 

Motståndskraft kräver anpassning

Trots att många i Generation Z vill förbättra världen så börjar de ofta med sin egen fysiska och mentala hälsa. Deras anpassningsförmåga är till nytta då de hittar nya sätt att knyta an till sina intressen – varav många verkar vara här för att stanna.

I Generation Z globalt är det mer sannolikt än genomsnittet att säga att de ska behålla beteenden som de skaffat under pandemin; mer användande av utbildningsplatser online, ökat videotittande online, ökat användande av meddelandeappar och tjänster samt ökning i utövande av hobbyer och fritidsintressen.

 

Tre råd för att bilda relationer med framtidens kunder

1. Utforska möjligheten att stötta Generation Z i att skapa meningsfulla kontakter 

Generation Z värdesätter sin individualitet, men de värdesätter även att känna sig förstådda och att tillhöra communities. Skapa gemenskap med Generation Z genom att möta dem där de är – exempelvis i meddelanden, Stories eller grupper.

2. Var äkta och autentisk

En betydande utmaning för marknadsförare är att Generation Z fattar köpbeslut baserat på mer än bara pris och enkelhet. Varumärken som tar tydlig ställning i frågor och autentisk kontakt med Generation Z genom deras värderingar brukar nå bäst resultat.

3. Partnerskap för framgång

Spegla den gemensamma synen på världen som Generation Z har genom att frigöra kraften i samarbeten – det kan vara med en organisation som Generation Z respekterar eller direkt med Generation Z.

Liv Sandberg, byråchef Facebook

 

Källor:

*Undersökning av Yougov på uppdrag av Facebook 18-25 i Sverige August 2020
**”Gender Equality Study” by Qualtrics (Facebook-commissioned study of 4,000 Facebook and Instagram users in BR, GB, IN and US), May 2019.
***”Global Trends Among Gen Z” by GlobalWebIndex (online survey of 79,000 people ages 16-22 in AE, AR, AU, AT, BE, BR, CA, CH, CN, CO, DE,  DK, EG, ES, FR, GB, GH, HK, ID, IN, IR, IT, JP, KE, KR, MY, MX, MA, NL, NZ, NG, PH, PO, RO, RU, SA, SE, SG, TH, TW, TR, US, VN, ZA), Sep 2019
****”Industry Micro-Shifts Monthly Tracker” by Kantar Profiles (Facebook-commissioned online survey of online people ages 18+ in GB), May 2020.

 

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev