Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

Hubspots globala marknadschef: ”Viktigare än någonsin att företag visar sin mänskliga sida”

Publicerad: 12 maj 2020, 09:15

Susanne Rönnqvist Ahmadi, global marknadschef på martech-bolaget Hubspot, uppmanar alla företag att vara generösa med sina innehållsstrategier.

Det sätt på vilket företag agerar under utmanande tider som coronakrisen avgör om de kommer att betraktas som en del av lösningen eller en del av problemet, skriver Hubspots global marknadschef Susanne Rönnqvist Ahmadi.


Ämnen i artikeln:

Coronaviruset

Varför finns ditt företag? Det är en fråga som inte alltid är så lätt att svara på. Myten om att huvudsyftet är att generera värde till sina ägare har varit seglivad. På 70-talet tilldelades Nobelpriset i ekonomi till den amerikanske ekonomen Milton Friedman, som i en New York Times-artikel menade att ”businesses’ sole purpose is to generate profits for its shareholders”. Friedman är onekligen en intelligent man, men just detta uttalande var kontroversiellt redan då, och i dag finns orsak att hävda att det är direkt felaktigt.  

Varför enskilda företag överhuvudtaget existerar har diskuterats länge och på senare tid har frågan blivit ännu mer aktuell. De företag som genomsyras av en sund värdegrund har insett att det är en avgörande faktor för både överlevnad och tillväxt. I takt med klimatförändringar, ökande ekonomiska klyftor, och inte minst nu i samband med Corona-krisen, blir detta ännu tydligare. Det är sättet som företag agerar på i relation till denna typ av utmaningar som avgör om företag kommer att betraktas som en del av lösningen eller en del av problemet.  

Företagets existens handlar om mer än pengar

En av USA:s mest inflytelserika grupp av ledare, Business Roundtable, gjorde ett officiellt uttalande i slutet av 2019. Uttalandet undertecknades av 181 CEO:er från flera av de största företagen, inklusive Amazon, Apple och IBM. Uttalandet talar emot stora delar av det som Friedman påstod kring varför företag existerar. Istället för att enbart sträva efter största möjliga vinst, måste företag investera i sina anställda, arbeta för att skydda klimatet och samverka med sitt ekosystem på ett schyst sätt menar gruppen.

Som internationell marknadsdirektör på Hubspot är det mitt uppdrag att stödja både min arbetsgivares och våra kunders tillväxt. I det arbetet träffar jag företag i många olika branscher och av olika storlekar, och jag inser att uttalandet från Business Roundtable ligger precis i linje med hur många företag redan arbetar. De har helt enkelt insett att deras framgångar beror på hur väl de kan leverera på värden som går utöver finansiella resultat. 

Enligt siffror från PR-företaget Edelmans Trust Barometer 2020, anser hela 65 procent av konsumenterna att företagens sätt att hantera pågående kriser, som den vi nu genomgår, påverkar deras framtida köpbeteende. En annan Edelman-studie,  avslöjade att nästan två tredjedelar av konsumenterna baserar sina köpbeslut på hur företaget förhåller sig till samhällsfrågor.

Lev som du lär – det har aldrig varit mer relevant än just nu

Allt för mycket snack kring varför företaget existerar riskerar dock att slå tillbaka. Att ständigt kommunicera sin värdegrund och hur företaget ställer sig till samhällsfrågor får aldrig bli ett självändamål. Dagens konsumenter är kompetenta och genomskådar de företag som hellre snackar än faktiskt agerar. 

Ett tydligt exempel är den pågående Corona-pandemin. Med tanke på att de flesta av oss aldrig upplevt något liknande är det inte så konstigt att många företag i princip stannar av och försöker vänta ut situationen. De företag som däremot genomsyras av ett djupare syfte med sin verksamhet är de som vi nu ser agera, trots att situationen är ny även för dem. Det finns exempel på teknologiföretag som förser skolor med gratis videolösningar. Andra ställer om produktionen så att de, nu när det som mest behövs, kan hjälpa sjukvården med allt från skyddsutrustning till handsprit. Även på Hubspot justerar vi verksamheten så att de företag som bäst behöver det ska kunna nå ut även under den här tuffa perioden.  

Frågan är vad som är rimligt att göra i det här läget. både för företagets kortsiktiga överlevnad och som en mer långsiktiga strategi. Här några av mina åsikter:

1. Identifiera ditt syfte, hitta ett sätt att artikulera det. : Alla företag skapades av en orsak med ett djupare syfte, men många har svårt att artikulera vad det är. Andra är så fokuserade på att jaga intäkter att de glömmer bort varför de en gång startade bolaget. När konsumenterna genomskådar att bolaget inte lever upp till sin värdegrund och sitt existensberättigande riskerar lönsamheten att falla. Trovärdighet måste genomsyra allt om du vill att dina kunder ska stanna under en längre tid. 

2. Lev som du lär, och säkra att alla i din verksamhet förstår vikten av det: För att kunna leva som man lär måste hela verksamheten förstå vad de ska leverera och samverka så att alla drar åt samma håll. När hela ledningsgruppen drar åt samma värdebaserade håll kan de lättare sprida detta inom sina team på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Värde av något förstärks om det går att upplevas - inte bara någonting som kommuniceras.

3. Fokusera, lyssna och agera: Att sätta kunden först är ett slitet uttryck. Men det fortsätter att bli ett måste för att skapa långsiktiga relationer. Ju bättre du är på att verkligen lyssna, desto enklare blir det att förstå kundens behov. Jag tror att de företag som fokuserar på att lyssna, och verkligen lyckas agera på det de hör, blir vinnarna.

4. Addera värde innan du extraherar värde: Konsumenter förväntar sig att företag möter deras behov snarare än att de ska behöva anpassa sig efter företagets produkter och tjänster. Addera värde till dina kunder innan du extraherar värde och låt din innehållsstrategi baseras på insikter som hjälper dina kunder.

Artikulera varför ditt företag existerar. Var lyhörd mot dina kunder. Var generös med din innehållsstrategi så kommer du att skapa den trovärdighet som ligger till grund för att både du och ditt företag växer på ett effektivt och smart sätt.

 

Susanne Rönnqvist Ahmadi

Global marknadschef på martech-bolaget Hubspot

Ämnen i artikeln:

Coronaviruset

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev