Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tips och inspiration

CNN-chefen: Så möter du nyhetkonsumentens hårdnande krav

Publicerad: 30 juli 2019, 09:43

Tina Sevak är chef över public & data på CNN International Commercial.

Tini Sevak som är chef över Publik & Data på CNN, listar det viktigaste för att uppfylla nyhetskonsumenternas allt tuffare krav.

Ämnen i artikeln:

CNN

 Konsumenter har idag fler valmöjligheter, mer makt och mer information än någonsin tidigare, och tar snabbare och mer sammanlänkade beslut om allt från hur de spenderar sina pengar till vilka medier de konsumerar.

 Detta har gjort att varumärken måste använda teknik för göra saker snabbare, lättare och mer produktiva, och samtidigt se till att publiken känner att de är del av något meningsfullt. Det är idag viktigt för varumärken att göra upplevelsen mer personlig för målgruppen och leverera den vid det tillfälle då den kommer få störst effekt.

När och var innehåll tas emot bäst av tittare ändras ständigt, vilket bland annat kan ses på den dramatiska skiftningen de senaste fem åren när det gäller hur konsumenter spenderar sin tid. I snitt spenderas över 11 timmar om dagen med att konsumera media i någon form via olika plattformar, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 20121.

Tv fortsätter att vara en viktig del av mixen, men föga förvånande kan man se att fler personer spenderar mer tid online, speciellt i icke-engelsktalande länder. Den genomsnittliga tiden som spenderas på mobilen är nu mer än tre timmar och 15 minuter.

 Norden sticker ut

I Norden ses dock några intressanta tendenser när det gäller mediekonsumtion – befolkningen fortsätter att konsumera traditionell media i större utsträckning än globalt. I Danmark, till exempel, spenderas ett genomsnitt på 10 timmar per dag med att konsumera media, där lika mycket tid spenderas på traditionell och digital media. Detta står i kontrast mot det globala genomsnittet på sex timmar och 44 minuter när det gäller digital media, jämfört med 32 minuter för traditionell media. I Sverige är genomsnittet 52 minuter, och alltså högre än i Danmark, men fortfarande lägre än det globala genomsnittet.

 Trots att Norden visar ett mindre drastiskt skifte till digital mediekonsumtion, kan man inte förneka att konsumentbeteende påverkar var och hur ofta personer hittar nyheter, precis som i alla andra länder. Smartphones har blivit den primära enheten och utgångspunkten för att hitta nyheter. Om man återgår till globala siffror, använder 67 procent hemsidor eller appar för nyhetskonsumtion, 58 procent sociala medier och 42 procent sök. Nationell tv och renodlade nyhetskanaler spelar fortfarande en viktig roll i att följa nyhetshändelser.

All denna data pekar på en snabb förändring av ”nyhetscykeln” men också på vikten av att varumärken och publicister erbjuder konsumenter innehåll som känns viktigt för dem. Till följd av spridning av falsk information via sociala medier, ser man under 2019 också en trend i att Facebook används mindre för nyhetskonsumtion (speciellt bland yngre personer). 

Det kan förklaras av resultaten från vår egen undersökning som visar att trots att 68 procent av den internationella nyhetspubliken har använt Facebook för nyheter, så litar mindre än fjärdedel på nyheter från plattformen.

 Vad publiken kräver idag

Konsumenter har idag högre förväntningar och lägre uppmärksamhetsspann när det gäller innehåll. I ”Amazon-eran” av smidig tillgång och snabba leveranser, kräver publiken av medie- och nyhetsvarumärken att de möter deras krav på det de vill ha, när de vill ha det och var de vill ha det. Olika studier visar, precis som vår egen undersökning, att det finns tre drivande punkter:

 1. Bygga trovärdighet och gynnsamhet genom noggrannhet och förtroende - att vara ansvarig inte bara med konsumenters data utan också gällande kvaliteten i innehållet som levereras till dem.

2. Ha en djup och berikad kunskap om målgruppen - förstå och behandla dem som människor med verkliga intressen och beteenden, inte definierade av generell demografi.

3. Ge publiken relevant och meningsfullt innehåll - identifiera de viktigaste tillfällena när innehållet kommer att får störst genomslag.

 Tidigare i år genomförde vi en global studie om hur vårt varumärke uppfattas. 55 procent av de tillfrågade rankade CNN som pålitlig och trovärdig, 4,6 gånger högre än genomsnittet. Bland de som tittar på CNN varje vecka ökar den siffran till 72 procent. Detta visar på att pålitlighet leder till lojalitet och vice versa. 

  Dessa resultat stöds av den senaste undersökningen Reuters Insititute Digital News Report, som visar att konsumenter litar mer på ”ansedda” varumärken medans tillit till nyheter generellt fortsätter att minska på grund av ökande oro för ”fake news”, negativitet och överbelastning av information. I undersökningen uppgav nästan en fjärdedel (24 procent) att de tänker sluta använda källor som har ett ”mindre ansett rykte”.

Direkt kopplat till detta behov av tillit finns en aptit för initiativrik och informerad journalistik. CNN:s forskning stöder detta, där publiken värdesätter journalister som visar ”djup kunskap och passion”, som söker efter och drivs av sanning, och som är villiga att ta sig dit storyn utspelar sig för att rapportera genom förstahands-fakta. Publiken säger att de kommer till CNN av följande skäl:

79 procent för att bättre förstå vad som händer i världen idag

84 procent för att de vill ha något unikt som de inte kan få någon annanstans

83 procent för att få innehåll som är relevant för dem

72 procent för nyheter som är viktiga för dem personligen 

Det är av största vikt för CNN och andra nyhetsmärken att uppfylla dessa förväntningar om vi ska behålla och växa publiken. Annonsörer och publik har lika mycket att vinna på att skapa meningsfulla upplevelser, eftersom konsumenter förväntar sig en tvåvägsrelation med varumärken och att upplevelser ska vara konsekventa över alla beröringspunkter. Att lyssna på konsumenter, förstå deras beteende, interagera med dem och svara på deras önskemål och behov (allt i en ansvarsfull och säker miljö när det gäller data förstås) är det enda sättet att uppnå detta.

Tini Sevak, Vice President, Publik & Data, CNN International Commercial

 

 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev