Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Experter/tyckare

”Outdoor Impact följer inte upp kampanjer”

Publicerad: 11 juni 2019, 06:00

Foto: Janne Næss

Efter den senaste tidens diskussion om mätning och transparens, på både Dagens Medias sajt och magasin, sätter Mats Rönne ned foten kring vad den tekniska kommittén faktiskt gör och ska göra.


Ämnen i artikeln:

JCDecauxVisual ArtClear ChannelOutdoor ImpactStarcom

I det senaste numret av Dagens Media fanns ett referat av en diskussion mellan ett antal aktörer inom utomhusmedia där det framfördes synpunkter på Outdoor Impact, den gemensamma standarden för att mäta och redovisa de kontakter som annonsörer och mediebolag köper och säljer inom platsbaserade medier. Som nytillträdd ordförande för Outdoor Impacts tekniska kommitté (TK) vill jag gärna klargöra en del punkter runt Outdoor Impact och vad verktyget representerar.

LÄS MER: ”Köpsituationen kommer bli ännu mer komplex” 

I förra veckan hade jag mitt första möte som ordförande i TK. Inför det mötet skickade jag ut en hälsning till alla ledamöter och berättade om tre nyckelord som jag ser som viktiga för arbetet i TK, och för Outdoor Impact som helhet. De tre orden är transparens, samverkan och utveckling. Transparens, eftersom det är fundamenta för alla trepartsstrukturer där köpare, säljare och konsulter ska enas om gemensamma referensramar, definitioner och valutan för transaktioner. Samverkan, eftersom ju fler som kan enas om ramarna, som kan leverera efter dem och som använder dem för sina medieköp desto bättre för alla. Och utveckling, eftersom vi alla vet att det hela tiden kommer nya möjligheter inom media, samtidigt som det ställs större krav på data och verifikation.

Ett par viktiga punkter i diskussionen i Dagens Media förtjänar att kommenteras:

1) Outdoor Impact är ett verktyg för att säljare och köpare ska kunna ha ett gemensamt och verifierat underlag för att underlätta själva transaktionen – för köparen att vara tryggare i bedömningen av vad de köper när man planerar en utomhuskampanj, och för säljaren att kunna vidimera siffrorna i de beräkningar man baserar försäljningen på. Däremot är Outdoor Impact inte – och har vare sig gjort anspråk på, eller aspirerar på att bli – ett verktyg för att följa upp kampanjerna och mäta utfallet. Det senare är något som köpare och säljare behöver hantera separat.

2) Det är TK som är den centrala instansen som utvecklar och beslutar om standarder för hur exponering och kontakter mäts och redovisas. TK är en trepartssammanställning, där säljare, köpare och mediebyråer möts för att fatta gemensamma beslut. Vi agerar helt fristående från de tre ägarna till bolaget Outdoor Impact, där två ägare är mediebolag och den tredje, Sveriges Annonsörer, representerar köparna. Det är i TK som utvecklingen av en gemensam valuta för utomhusmediet sker och där både säljare, köpare och konsulter kan påverka utvecklingen för detta.

3) Outdoor Impact välkomnar alla aktörer inom utomhusmediet som vill följa de standarder och redovisningsmetoder som finns och som vill arbeta enligt dessa i verktyget. Och omvänt, ju fler aktörer som ingår i Outdoor Impact, desto lättare blir det för köpare och mediebyråer att planera kampanjer där man kan jämföra och välja mellan format och leverantörer och göra genomtänka och trygga köp.

4) Outdoor Impact utvecklas kontinuerligt. I höst kommer version 1.1 med uppgraderade metoder för att kvantifiera och värdera olika utomhusytor utifrån trafikflöde, placering och tekniska visningsmöjligheter. Samtidigt planerar vi redan nu för Outdoor Impact version 2.0, med helt nya funktioner och de senaste modellerna för att värdera trafikflöden och exponeringar och sammanställa detta i en kampanjplan. En fundamental del i denna utveckling är naturligtvis att arbeta nära parterna på marknaden så att Outdoor Impact är så relevant, korrekt och användbart som möjligt. Det gäller oavsett om man är delägare i moderbolaget Outdoor Impact AB eller ej, och oavsett om man är mediebolag, annonsör eller mediebyrå.

Inom Outdoor Impacts tekniska kommitté välkomnar vi därför ett öppet och transparent samarbete och fortsatt utveckling med alla intresserade parter som vill utveckla utomhusmediets gemensamma definitioner, mått och transaktionsvaluta. Personligen är jag övertygad om att trepartssamarbete och gemensamma insatser är det mest effektiva sättet att utveckla en mediekategori, även om det gemensamma intresset också kan innebära kompromisser i enskilda frågor för olika aktörer.

 

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev