Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

SMIF: ”Så hanterar undersökningsbranschen coronakrisen”

Publicerad: 13 juli 2020, 07:36

Från vänster: Tobias Sjöqvist, Odyssey,Cecilia Perlind, Kantar-Sifo, Karin Nelsson, Demoskop och Emelie Löfdahl, Tobii Pro

Branschorganisationen SMIF tar tempen på undersökningsbranschen under den pågående pandemin: ”Det är en ny värld som undersökningsbolagen möter. Frågan är om alla kommer kunna ta de steg framåt som krävs?” skriver generalsekreteraren Mattias Strandberg.


Ämnen i artikeln:

SifoTobii

Undersökningsbranschen har under många år varit hårt konkurrensutsatt av bland andra teknikföretag och gör-det-själv-plattformar som pressat priserna på att samla in data och rapportera siffror. Under den nuvarande pandemin har dock världsläget förändrats, och nu när allt är nytt och okänt innebär det att kvalitetssäkrad datainsamling och analyser utförda av experter har fått sig ett uppsving. Vi på SMIF, Svenska Marknadsundersökningsföretag, har intervjuat representanter från fyra undersökningsföretag - Demoskop, Kantar-Sifo, Odyssey och Tobii Pro - för att höra hur de agerat i krisen, och hur den påverkat deras verksamhet.

Flera företag har under krisen snabbt behövt ta till sig digitala lösningar för såväl kommunikation som för att samla in data. Karin Nelsson på Demoskop menar att de redan innan krisen fattat beslut om att arbeta med digitala verktyg som ett led i att smälta samman två olika bolag. Men till följd av krisen har de snabbare behövt förverkliga det digitala innehållet i affärsplanen. Det som tidigare var ett komplement i försäljningsarbetet har nu blivit företagets huvudsakliga arbetssätt. ”Digitaliseringen har fått en praktiskt nytta för oss” säger hon, och omställningen har gett företaget konkreta exempel på hur en digitalt verksamhet kan fungera.

En sak som alla fyra observerat är att distansarbetet på nya sätt demokratiserat deras verksamheter. Idag när alla arbetar via digitala kanaler, kan alla enkelt samarbeta oavsett vilket kontor de tillhör. Det spelar ingen roll om du vanligtvis sitter på huvudkontoret eller ett satellitkontor, för nu arbetar alla utifrån samma förutsättningar. 

Både Tobii Pro och Kantar-Sifo har dessutom en stor internationell verksamhet, och har sett ökat samarbete över landsgränser. Cecilia Perlind på Kantar-Sifo berättar att de exempelvis skapat en helt ny Covid-rapport, som är sprungen ur lokala behov där företaget sedan samlat sig för att skapa global kunskap. Därigenom har den globala/lokala kulturen stärkts och företaget har sett en ökad kunskapsdelning. Detta har lett till att Kantar-Sifo snabbt kunnat möta behov hos myndigheter och företag att förstå allmänheten under den rådande krisen, så att de i sin tur kan agera med stöd av tillförlitliga insikter. 

Hos både Odyssey och Tobii Pro har man även sett en förändring i vilka förfrågningar man får. Emelie Löfdahl på Tobii Pro berättar att undersökningar under krisen snabbt rört sig online och numera görs på distans. Där har Tobii Pro genom sina eyetracking-lösningar ett försprång eftersom dessa sedan långt tidigare varit effektiva i att mäta beteende online. I och med de förändrade konsumentbeteenden vi ser har det blivit extra viktigt för företag att förstå vad som driver just den digitala köpprocessen och upplevelsen. Där hjälper eyetracking till att skapa förståelse för vad konsumenterna tittar på, och vad som är viktigt när de ska handla på nätet istället för i en butik. De har dessutom sett ett ökat fokus på att förstå faktiska beteendeförändringar som kan vara svåra att verbalisera. Därför har det blivit allt viktigare att mäta snarare än att fråga och förlita sig på respondenternas minne. 

Hos Odyssey har man sedan starten jobbat mycket med teknik som ligger i framkant, och AI är en stor del av företagets vardag. Tobias Sjöqvist på Odyssey menar att den extraknuff som digitaliseringen fått i och med Coronakrisen är bra för hela undersökningsbranschen, men han är tveksam till om alla undersökningsföretag förstår att kartan nu kommer att helt ritas om. Tobias berättar att Odyssey, sedan Coronakrisen var ett faktum, analyserat verksamheten och på vilket sätt den kommer att påverkas efter Corona. Kundernas behov kommer att förändras och Odyssey, precis som andra företag i branschen, kommer att behöva anpassa sig efter det.

Sammanfattningsvis är det ett antal saker som företagen Demoskop, Kantar-Sifo, Odyssey och Tobii Pro observerar i krisen:

– Coronakrisen har drivit fram en digitalisering hos undersökningsföretagen som på många sätt är positiv, men som samtidigt ställer höga krav. Det kommer sannolikt bli svårt att gå tillbaka till vissa typer av undersökningar, som gick att genomföra innan krisen.

– Till följd av att medarbetarna arbetar på distans har företagen sett nya samarbeten mellan såväl olika kontor som över landsgränser. Detta i sin tur innebär att företagen får bättre kunskaps- och erfarenhetsdelning, vilket kan stärka deras möjligheter att möta kundernas behov. 

– Det förändrade omvärldsläget har lett till såväl ett ökat intresse för nya tekniker, som ett ökat antal förfrågningar från både företag, myndigheter och organisationer som snabbt måste förstå hur medborgare och tillika konsumenter beter sig under dessa nya förutsättningar. 

– Intresset för statistik och undersökningar har ökat generellt i samhället, vilket samtidigt fört med sig en ökad förståelse för komplexiteten i att samla in, modellera och analysera data. 

Förändringarna har kommit snabbt och som Cecilia Perlind på Kantar-Sifo säger, så är det viktigare nu än någonsin att företag ”har örat mot marken” och hänger med i allt som händer. Det är inte säkert att alla undersökningsföretag kommer att klara av omställningen, och Tobias Sjöqvist på Odyssey tror att vi kommer få se en hel del strukturaffärer framöver. Enligt Karin Nilsson på Demoskop kommer behovet av klassiska stickprovsundersökningar att minska allt mer, då större mängder data blir tillgängliga i realtid genom passiv datainsamling från exempelvis wearables och andra digitala spår. Detta beror visserligen inte på Corona, men krisen har snabbat på utvecklingen eftersom både konsumentbeteendet förändrats och för att kunderna har insett behovet av snabbare tillgång till insikter. Emelie Löfdahl på Tobii Pro är också inne på att viss typ av data blir mer och mer tillgängligt och framför allt billigare, och hon ser stora möjligheter med att dela datakällor mellan undersökningsföretag. Då skulle undersökningsföretag kunna använda samma datakälla, vilket skulle minska kostnaderna för datainsamling och samtidigt öka kvaliteten. Det är med andra ord en ny värld som undersökningsbranschen möter, och frågan är om alla kommer kunna ta de steg framåt som krävs?

Mattias Strandberg, Generalsekreterare SMIF

Ämnen i artikeln:

SifoTobii

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.

Se fler branschtitlar från Bonnier News