måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Returpapperansvar

Frågan om returpapperansvaret var en av mediebranschens största frågor under 2019 och 2020. Det var i juni 2018 som regeringen utfärdade en förordning om producentansvar för returpapper, som skulle börja gälla i januari 2021. Förordningen innebär att de som producerar papper får det fulla kostnadsansvaret för insamlingen av returpapper. Länge verkade det därför som om kostnaderna för de nya pappersreglerna skulle hamna på tidningarna. Investeringskostnader på omkring 1,5 miljarder kronor skulle krävas för insamling av tidningar och kostnaderna för tidningspappret riskerade dessutom att skjuta i höjden. Men i april 2020, efter stora protester från branschen, tog regeringen ett så kallat inriktningsbeslut om att tidningarna undantas från producentansvaret för returpapper. I december samma år kom det slutliga beskedet – tidningarna slipper returpapperansvar.


Beslutat: Tidningarna slipper returpapperansvar

22 december 2020, 11:46