Streamingbolag drabbad av dataintrång

Både användare i Sverige, Danmark och Norge berörs av incidenten, enligt anmälan till Datainspektionen.

Obehörig har fått tillgång till personuppgifter genom "angrepp utifrån".

Ett bolag som erbjuder både tv- och streamingtjänster har anmält en peronuppgiftsincident till Datainspektionen.

Vilket bolag det gäller är sekretessbelagt. 

Bolaget i fråga uppger i anmälan till Datainspektionen att obehörig har fått tillgång till personuppgifter som rör mellan 1000 till 10 000 registrerade användare. Detta genom ett "angrepp utifrån", enligt bolagets uppfattning. 

Både användare i Sverige, Danmark och Norge berörs av incidenten. 

De personuppgifter som någon eller några har fått tag på gäller kontaktinformation samt identifierande information som exempelvis kan handla om för- och efternamn. 

Allvarlighetsgraden bedöms dock vara "begränsad", enligt bolaget. 

Bolaget har hittills upptäckt att 100 användare har blivit drabbade, dessa har enligt bolaget blivit informerade om intrånget. 

Hanna Frick

Reporter

Publicerad 2018-11-08 10.27Uppdaterad 2018-11-08 10.27

Dela artikeln: