Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag21.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Tidningsutgivarnas styrelser – hela listan

Publicerad: 12 Juni 2003, 12:01

Tidningsutgivarnas styrelse: Styrelsens ordförande: Dir Bengt Braun, Bonnier AB Övriga i presidiet: Dir Tomas Brunegård, Göteborgs-Posten och chefredaktör Bosse Svensson, Östersunds-Posten


Ordinarie ledamöter i styrelsen:
Dir Bengt Braun, Stockholm, ordf
Dir Tomas Brunegård, Göteborg, vice ordf
Red Bo Svensson, Östersund, vice ordf
Dir Lars Ander, Karlstad
Red Gunilla Andreasson, Kalmar
Dir Thomas Axén, Stockholm
Dir Pär Fagerström, Falun
Dir Lennart Foss, Västerås
Red Anders Gerdin, Stockholm
Tid chef Tommy Hermansson, Uddevalla
Red Lennart Håkansson, Luleå
Dir Lars Lundblad, Stockholm
Dir Leif Lundin, Falun
Dir Renée Mohlkert, Linköping
Dir Gunnar Strömblad, Stockholm

Suppleanter:
Red Niklas Ekdal, Stockholm
Red Peter Hjörne, Göteborg
Red Anders Öhberg, Umeå
Dir Lars Svensson, Helsingborg
Red Krister Linnér, Örebro
Dir Thorbjörn Larsson, Stockholm
Dir Bennie Ohlsson, Kalmar
Red Robert Rosen, Gävle
Dir Erik Orring, Umeå
Dir Björn Jacobsson, Norrköping
Red Per-Olof Wärring, Eskilstuna
Red Thelma Kimsjö, Stockholm
Red Torsten Carlsson, Södertälje
Dir Sören Karlsson, Norrtälje
Dir Raoul Grünthal, Stockholm

Valnämnd:
Ordförande
Dir Lennart Hörling, Nya Lidköpings-Tidningen

Ordinarie revisorer:
Aukt rev Birgitta Axner
Dir Bengt Björklund
Suppleanter:
Aukt rev Marianne Lindgren-Jordin
Direktör Bertil Astby

Ledamöter i delegationer, nämnder, kommittéer och andra organ inom Tidningsutgivarna eller där Tidningsutgivarna är representerade. (Kursiv stil = nyval)

Förhandlingsdelegerade för journalistavtalen:
Red Bosse Svensson, Östersunds-Posten, ordf
Red Kjell Carnbro, Sundsvalls Tidning
Dir Raoul Grünthal, TT
Red Eskil Jönsson, Helsingborgs Dagblad
Red Birgitta Kruse, Göteborgs-Posten
Dir Bennie Ohlsson, Sydostpress
Red Bengt Olsson, Aftonbladet
Red Sofia Olsson-Olsén, Dala-Demokraten
Red Janne Walles, Egmont
Dir Fredrik Åkerman, Dagens Nyheter

Förhandlingsdelegerade för tjänstemannaavtalen:
Dir Renée Mohlkert, Östgöta Correspondenten, ordf
Tidn chef Olov Carlsson, Piteå-Tidningen
Dir Urban Hilding, Dagens Nyheters Annonsförsäljning
Dir Richard Kling, Skånska Dagbladet
Pers dir Magdalena Kock, Göteborgs-Posten
Dir Dan Lannerö, Eskilstuna-Kuriren
Dir Tommy Ljung, Södermanlands Nyheter
Dir Erik Orring, Västerbottens-Kuriren
Dir Bengt Wendle, Hallands Nyheter
Pers chef Ann Åberg, Svenska DagbladetFörhandlingsdelegerade för grafiska kollektivavtalen:
Dir Pär Fagerström, Dalarnas Tidningar, ordf
Dir Hans Andersson, Enköpings-Posten
Pers chef Britt Eriksson, Tidningstryckarna
Dir Fredrik Hernnäs, VLT Press AB
Dir Greger Kling, DNEX Tryckeriet AB
Dir Lars Lundblad, Centertidningar
Dir Bennie Ohlsson, Sydostpress
Dir Lars G Ruhr, Värmlands Folkblad
Prod ch Per Sandin, Dala-Demokraten
Tekn chef Peder Schumacher, Västsvenskt Tidningstryckeri

Förhandlingsdelegerade för
tidningsdistributörsavtalet:
Dir Leif Lundin, Dala-Demokraten, ordf
Dir Bertil Astby, Tidningen Ångermanland
Distr.chef Bo Carlsson, Distributionstjänst i Örebro
Dir Tommy Carlsson, Västsvensk Tidningsdistribution
Dir Lennart Foss, VLT
Dir Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning
Upplagedir Maria Rosengren, Dagens
Nyheter
Dir Ingemar Stenson, Tidningsbärarna
Dir Yvonne Westman, Pressens Morgontjänst
Dir Arnold Yngvesson, Tidningstjänst

BLF-delegationen:
Red Bengt Olsson, Aftonbladet, ordf
Red Jan Peter Ferneman, Göteborgs-Posten
Red Stefan Koskinen, Norrtelje Tidning

Projektgruppen för projekt
statsmakternas mediepolitik:
Dir Pär Fagerström, Dalarnas Tidningar, ordf
Tidn chef Lennart Håkansson, Norrländska Socialdemokraten
Red Robert Rosén, Gefle Dagblad
Red Katrin Säfström, Folket

Projektgruppen för projekt läsande:
Dir Gunnar Strömblad, Svenska Dagbladet, ordf
Tidn chef Olov Carlsson, Piteå-Tidningen
Tidn chef Ulf Johansson, Smålandsposten
Red Thelma Kimsjö, Lokaltidningen Mitt i Stockholm
Dir Göran Lundberg, Ingress Media
Marknadsdir Lars Rundblom, Göteborgs-Posten

Projektgruppen för
projekt distribution:
Dir Lennart Foss, VLT, ordf
Dir Lars Callenfors, MTD
Dir Tommy Carlsson, Västsvensk Tidningsdistribution
Dir Dan Lannerö, Upsala Nya Tidning
Dir Bennie Ohlsson, Sydostpress
Dir Jan-Olof Strandberg, Ljusnan
Dir Yvonne Westman, Premo

Referensgruppen
för Dagspresskollegiet:
Red Gunilla Bejbro-Högfeldt, Östgöta Correspondenten
Projektred Bengt Engwall, Norrköpings Tidningar
Red Jonathan Falck, Göteborgs-Posten
Unders chef Leif Widman, Dagens Nyheter
Dir Lennart Foss, VLT

Styrgruppen Tidningen i Skolan (TiS):
Dir Göran Lundberg, Ingress Media, ordf
Projektled Per Andersson-Ek, Göteborgs-Posten
Red chef Mia Bjelkholm, Svenska Dagbladet
Red Jonas Brorson, Helsingborgs Dagblad
Futurechef Bengt Engwall, Norrköpings Tidningar
Affärschef Larsolof Högberg, Sundsvalls Tidning
Marknadschef Kurt Lagerholm, Aftonbladet
Distriktschef Ove Åström, Norrländska
Socialdemokraten
Bertil Ahlm, lärarrepresentant
Tanja Pelz Wall, högskolerepresentant

Nordiska Tidningsutgivarnas
Samarbetsnämnd (NTS):
Av Tidningsutgivarna utsedda ledamöter
Dir Bengt Braun, Bonnier AB
Dir Tomas Brunegård, Göteborgs-Posten
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Red Bosse Svensson, Östersunds-Posten

World Association of Newspaper (WAN):
Utsedd att företräda Tidningsutgivarna
Dir Tomas Brunegård, Göteborgs-Posten

European Newspaper Publishers´
Association (ENPA):
Utsedda att företräda Tidningsutgivarna
Red Bosse Svensson, Östersunds-Postsen

IFRA:
Av Tidningsutgivarna utsedd ordinarie ledamot
Dir Eva Färnstrand, Tidningstryckarna
(t o m okt 2003)

Pressens Samarbetsnämnd och Pressens Samarbetsnämnds Delegation för Allmänhetens Pressombudsman:
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Red Robert Rosén, Gefle Dagblad
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Suppleant
Dir Per Hultengård, Tidningsutgivarna

Pressens Opinionsnämnd:
Utsedda av Tidningsutgivarna
ordinarie ledamöter
Red Kalle Jungkvist, Aftonbladet Nya Medier
Red Katrin Säfström, Folket

Suppleanter
Red Karin Rosenkrantz-Bergdahl, Nya Ludvika Tidning
Red Daniel Grahn, Nya Dagen

Pressens Textreklamkommitté:
Utsedda av Tidningsutgivarna
ordinarie ledamöter
Red Lars J Eriksson, ordf, Skånska Dagbladet
Suppleanter
Red Christer Gruhs, Dalarnas Tidningar

Tidningsfonden för fortbildning (Morbyfonden):
Utsedda av Tidningsutgivarna
ordinarie ledamöter
Red Kjell Carnbro, ordf, Sundsvalls Tidning
Dir Karin Hallberg, Tidningsutgivarna
Red Lennart Håkansson, Norrländska Socialdemokraten
Red Birgitta Kruse, Göteborgs-Posten
Red Janne Walles, Egmont AB
Suppleanter
Red Göran Carstorp, Södermanlands Nyheter
Utbildningschef Göran Subenko, Tidningsutgivarna
Dir Lars G Ruhr, Värmlands Folkblad
Tidn ch Olov Carlsson, Piteå-Tidningen
Red Meta Andersson-Christensen, Egmont AB
Nämnden för fortbildning av journalister (Fojo):
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Red Anna Grosskopf, Tidningsutgivarna
Red Gunilla Andreasson, Barometern-OT
Suppleanter
Dir Björn Svensson, Tidningsutgivarna
Red Hans Jansson, Nya Wermlands-Tidningen

Stiftelsen Pressinstitutet:
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Red Anna Grosskopf, Tidningsutgivarna
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Red Stefan Koskinen, Norrtelje Tidning
Red Rolf Matthies, Nya Wermlands-Tidningen
Suppleanter
Dir Björn Svensson, Tidningsutgivarna
Red Krister Linnér, Nerikes Allehanda
Red Birgitta Kruse, Göteborgs-Posten
Red Margaretha Engström, SkåneMedia

Nordisk Journalistcenter:
Av Tidningsutgivarna utsedd ledamot
Red Margaretha Engström, SkåneMedia

Journalistfonden för vidareutbildning:
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Red Anna Grosskopf (på mandat från Press- institutet)
Red Mia Bjelkholm, Svenska Dagbladet
Suppleant
Dir Björn Fjaestad, Forskning & Framsteg

Intressentföreningen för medie- och kommunikationsforskning:
Utsedda av Tidningsutgivarna
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Utv chef Gunnar Springfeldt, Göteborgs-Posten
Dir Sören Karlsson, Norrtelje Tidning

Kollektivavtalsstiftelsen Grafiska
Industrins Utbildningsfond (GU):
Utsedd av Tidningsutgivarna
Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna

Stiftelsen för de grafiska yrkenas
främjande (GYF)
Utsedda av Tidningsutgivarna
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Dir Sören Karlsson, Norrtelje Tidning

Kollektivavtalsstiftelsen för tidningsdistributörernas sociala trygghetsfond (TST):
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Dir Leif Lundin, Dala-Demokraten
Suppleanter
Dir Björn Svensson, Tidningsutgivarna
Förh Tomas Bengtson, Tidningsutgivarna

Pressens Pensionskassa:
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Professor Håkan Lindgren
Dir Sören Karlsson, Norrtelje Tidning
Dir Göran Johansson, Hallandsposten
Dir Lennart Ohlsson-Leijon
Suppleanter
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Dir Leif Lundin, Dala-Demokraten
Dir Stefan Strömquist

BONUS Presskopia:
Av Tidningsutgivarna utsedd ordinarie ledamot
Dir Björn Svensson, Tidningsutgivarna

TS Mediekommitté:
Av Tidningsutgivarna utsedda
ordinarie ledamöter
Dir Roger Boström, Mölndalsposten
Dir Karin Hallberg, Tidningsutgivarna
Upplagechef Kenny Hallberg, Svenska Dagbladet
Dir Björn Jacobsson, Norrköpings Tidningar
Dir Bengt Ottosson, Expressen
Upplagedir Maria Rosengren, Dagens Nyheter
Dir Rolv Ryssdal, Aftonbladet

Näringslivets Delegation för Marknadsrätt:
Av Tidningsutgivarna utsedd ordinarie ledamot
Dir Per Hultengård, Tidningsutgivarna

Etiska rådet mot könsdiskriminering i reklamen (ERK):
Av Tidningsutgivarna utsedd
ordinarie ledamot
Red Thelma Kimsjö, Lokaltidningen Mitt i Stockholm
Suppleant
Red Monica Gunne, Aftonbladet

Taltidningsnämnden:
Av Tidningsutgivarna nominerad ledamot
Dir Per Hultengård, Tidningsutgivarna

NIX-föreningen:
Av Tidningsutgivarna utsedd
Ordinarie ledamot
Dir Barbro Fischerström, Tidningsutgivarna
Suppleant
Dir Per Hultengård, Tidningsutgivarna

mvredaktion

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.