torsdag9 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Stampen håller ställningarna

Publicerad: 10 februari 2012, 08:43

Stampens vd Tomas Brunegård summerar 2011: Det var två bra kvartal, ett som gick sisådär och det sista som gick direkt dåligt.

Ämnen i artikeln:

Stampen

AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Stampen ökade intäkterna med 407 miljoner till 5 603 (5 196) miljoner kronor. Rensat från jämförelsestörande poster (bland annat förvärvade verksamheter, försäljning av GP-huset och Karlskoga-Kuriren) var ökningen dock endast 37 miljoner.

Det långsiktiga målet att öka omsättningen från 5 till 10 miljarder har skjutits upp två år till 2015 på grund av konjunkturen.

Rörelseresultatet ökade till 420 (289) miljoner. Rensat från jämförelsestörande poster, framför allt försäljningen av GP-huset, är resultatet i nivå med 2010.

Tomas Brunegård är ändå nöjd med året. Inte minst med tanken på innovationstakten i koncernen.

Vi har släppt många nya produkter under året.

Stampen ska fortsätta växa, både organiskt och genom förvärv. Inte minst tack vare expansion på mobilområdet och på gratistidningssidan.

Vi är störst i Sverige, efter Facebook, när det gäller sociala medier. Och vi har ett antal nya positioner som vi ska ta under året, säger Tomas Brunegård.

Tidningarnas annonsintäkter ökade med 88 miljoner (4,8 procent). I stort sett alla marknader ökade, men den positiva utvecklingen mattades av under andra halvåret. Tack vare höjda priser låg upplageintäkterna kvar på samma nivå trots en upplageminskning med 5 procent.

Gisab med Mitt i-tidningarna går som tåget, och var den verksamhet som gav största vinsten förra året. Stampen expanderar med gratistidningar även i andra delar av koncernen, och startade fem nya gratistidningar på Västkusten förra året.

Tryckerierna ökade intäkterna men minskade lönsamheten förra året. När det gäller tryckeriverksamheten är framtiden positiv menar Tomas Brunegård. Efter två år med minskad lönsamhet på grund av bland annat kostnader i samband med nedläggning av tryckerierna i Avesta, Östhammar och Kungsbacka kommer 2012 att bli ett bra år.

Och 2013 blir ännu bättre för V-tab, säger Tomas Brunegård

Hur 2012 kommer att bli för koncernen i stort är mycket osäkert. Januari var en medioker månad men februari har börjat bra, enligt Tomas Brunegård.

Så det går inte att se någon trend.

Så gick Stampens olika verksamheter:

Annonsintäkterna ökade med 21 miljoner, varav 5 miljoner digitalt. Upplageintäkterna ökade med 3,5 procent trots en upplageminskning på 5,3 procent. Den förbättrade annonskonjunktur de två första kvartalen vände neråt tredje kvartalet och sista kvartalet minskade framför allt detaljistannonseringen.

Intäkterna från digitala medier ökade med 60 procent till 12 miljoner och gratistidningarna kommer på helårsbasis att omsätta cirka 65 miljoner kronor. Annonsintäkterna i de prenumererade tidningarna ökade endast med 1 procent, beroende på en svag utveckling på den lokala detaljistmarknaden.

Tillväxten under första halvåret följdes av en avmattning i försäljningen under hösten. Upplageintäkterna minskade medan annonsintäkterna ökade med 4 procent, framför allt har plats? och motorannonseringen gått bättre. De digitala intäkterna ökade med 13 procent till 17 miljoner, med en högre ökningstakt under sista kvartalet.

Rörelseresultatet ökade med 26 procent och resultatet före avvecklingskostnader (14,3 miljoner) blev 99 (79) miljoner kronor. Annonsintäkterna ökade med 31,6 miljoner (10 procent) och annonssegmenten text, fastighet och plats gick starkt framåt. Dotterbolaget S?Post avvecklades under 2011 när Mitt i bytte distributör till Posten.

Verksamheterna i Falköping, Östertälje och Kungsbacka ska vara avvecklade första kvartalet 2012 och då minskar bemanningen med cirka 115 personer. Omsättningsökningen består till stor del av förvärvade anläggningar. Den största tillväxten kommer från periodiska tidskrifter (42 miljoner) och koncernens dagstidningar (32 miljoner). Försämringen av rörelseresultatet beror till stor del på omstruktureringskostnader för heat-set (36 miljoner) och integration av nya verksamheter.

Driver Stampens utveckling inom områdena Lifestyle Media, Editorial Media, Mobile Media, Outdoor Media och Experience Media. Omsättningen ökade med 49,8 procent till 334 (223) miljoner. Den organiska tillväxten var 11 procent. Helårseffekt av Adeprimo och Wallstreet (som köptes sommaren 2010) samt förvärvet av Minnesota Communication bidrog till omsättningsökningen

Läs hela bokslutskommunikén här.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev