Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

”Slut upp kring upplagemåttet”

Vi är många annonsörer som ytterligare kommer att öka takten i omfördelningen av medieinvesteringar från print till andra kanaler, skriver Ulf Hermansson-Samell och Karl Skoog från Sveriges Annonsörers verkställande utskott.

Publicerad: 15 oktober 2013, 06:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Sveriges Annonsörer

Medielandskapet förändras i snabb takt, och det finns all anledning att uppdatera mätstandarder och medievalutor för att bättre fånga nya mediekonsumtionsmönster. Men utvecklingsarbetet måste ske i samråd med branschens olika aktörer och fram tills att nya mått finns måste tidigare överenskomna mätstandarder gälla. Vi behöver mer än någonsin tillgång till samlad, lättillgänglig och branschöverenskommen statistik och det gäller även upplagemåttet. Vi är många annonsörer som ytterligare kommer att öka takten i omfördelningen av medieinvesteringar från print till andra kanaler, om inte hela tidningsbranschen sluter upp kring gemensamma upplagemätningar.

Framtidens digitala möjligheter står i fokus på TU branschdag idag den 15 oktober med Data is the new oil som en av huvudpunkterna. Det är bra tycker vi, det finns enorma möjligheter i modern dataanalys för att skapa nya modeller för annonsering och relationer till viktiga målgrupper.

Men vi vill också uppmana medieföretagen att under dagen diskutera hur mediebranschen ska samlas kring framtidens medievalutor och hantera växlingen mellan print och digitalt utifrån transparens och överskådlighet. För även om morgondagens möjligheter är spännande är det i dagens medielandskap som vi annonsörer gör våra medieinvesteringar.

Nästa år planerar svenska annonsörer att investera 31,6 miljarder kronor i medieköp enligt IRM. Investeringarna sker i ett medielandskap där det är allt mer komplicerat att göra sammankopplade kanalval som ger effekt. Vi behöver kontinuerligt kalibrera och skruva på våra kommunikationssatsningar för att effektivt nå våra målgrupper och ständigt utvärdera hur våra investeringar samspelar i nya och traditionella medier.

I de planerings- och utvärderingsmodeller som vi använder utgör data från oberoende och branschöverenskomna tredjepartsmätningar, till exempel KIA-index, Orvesto, TS, MMS med flera, en viktig del av vårt beslutsunderlag och kommer att göra under överskådlig framtid.

Vi inser att om vi har utmaningar i övergången till en allt mer digital mediekonsumtion är medieföretagens utmaningar ännu större, med vägval för betalningsmodeller och nya digitala plattformar. Men att hoppa av branschgemensamma mätstandarder som minskar transparensen, som till exempel har skett i några fall från TS upplagemätningar, är ett kontraproduktivt sätt att möta den pågående strukturomvandlingen.

Som argument har förts fram att annonsörer främst använder räckviddsmåttet för att bedöma dagstidningars och tidsskrifters styrkor. Det stämmer, men som alla intervjubaserade metoder har räckviddsmåttet både förtjänster och brister, vilket även medierna brukar påtala när siffrorna presenteras (nu senast i början av oktober). Därför behöver vi ett gemensamt baserat upplagemått för att kvalitetssäkra räckvidden och för att kunna bedöma tendenser för tryckta medier över tid.

Får vi svårare att bedöma rimligheten i räckviddssiffrorna, genom att kvalitetsmåttet urvattnas, ökar vår osäkerhet kring investeringar i print. Det kommer ytterligare att accelerera vår omfördelning av medieköp till andra, mer transparanta, kanaler eftersom vi måste basera våra medieval på tillförlitlig och jämförbar data. Det är ett ansvar som vi har för att säkra våra investeringar i högsta möjliga grad. Dessutom är tillgänglighet en viktig faktor i medievalet, att informationen finns samlad på ett och samma ställe för maximal överskådlighet. Vi vill därför uppmana tidningar och tidskrifter att oavsett var man är i sin digitala utveckling sluta upp kring upplagemåttet.

Som ordförande och ledamot i Sveriges Annonsörers verkställande utskott och som involverade i TS styrelse och Mediekommitté brinner vi för frågor som rör mätbarhet av medieinvesteringar. Vi är övertygade om att lika mycket som mediebranschen måste diskutera framtidens möjligheter till exempel användningen av big data måste köp- och säljsidan tillsammans slå vakt om de överenskomna mätstandarder som finns idag för att på smidigast sätt möta strukturomvandlingen som sker nu. I de överenskommelserna finns också grunden för att skapa samverkan kring nya gemensamma metoder och standarder som ännu bättre fångar mediehusens styrkor i såväl digitala som analoga plattformar.

Ulf Hermansson-Samell, marknadschef SAS och ordförande för Sveriges Annonsörers verkställande utskott och styrelseledamot i TS.

Karl Skoog, marknadschef Tele2 Business och ledamot i Sveriges Annonsörers verkställande utskott och medlem i TS Mediekommitté.

Ulf Hermansson-Samell och Karl Skoog

Axel Andén

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Sveriges Annonsörer

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev