Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Selanders stadgar styr i Eskilstuna

Publicerad: 5 Mars 2012, 08:06

Eskilstuna-Kurirens chefredaktör Peo Wärring är både anställd mediechef och ägarrepresentant. I båda rollerna är det J A Selanders stadgar han har att förhålla sig till.


Ämnen i artikeln:

Eskilstuna-Kuriren

För att veta hur han skall agera i olika frågor har Peo Wärring stiftelsen Eskilstuna-Kurirens stiftelseurkund på sitt skrivbord och tittar i den regelbundet. Senast för 14 dagar sedan. Trots detta lever inte företaget i alla avseenden upp till stadgarnas alla önskemål.

Men det grundläggande är att allt det vi gör i koncernen har till syfte att säkerställa Eskilstuna-Kurirens utgivning.  Alla andra verksamheter i koncernen är viktiga, men inte nödvändiga, säger Peo Wärring och detta är helt enligt stadgarna i stiftelsen .

Stadgarna som ligger på skrivbordet är författade av J A Selander, legendarisk chefredaktör och huvudägare av Eskilstuna-Kuriren 1920-1963. Han donerade huvuddelen av aktierna till stiftelsen redan 1940.

Selander är fortfarande närvarande i Eskilstuna inte bara på Wärrings skrivbord. Han finns som skulptur gjord av konstnären Richard Brixel en bit från tidningshuset och har även fått en gata uppkallad efter sig. Det finns ett Selanderrum på högskolan och Kuriren anordnar en Selanderdag.

J A Selanders civilkurage under andra världskriget, Kuriren beslagtogs t ex tre gånger, gjorde honom till en av de stora antinazisterna i Sverige. Det gjorde  att han hamnade på Gestapos lista över vilka svenska publicister som skulle oskadliggöras vid en tysk ockupation. Selander fanns på tredje plats efter Torgny Segerstedt och Ture Nerman.

Peo Wärring är ägarrepresentant genom att vara styrelseledamot i stiftelsen Eskilstuna-Kuriren som äger alla aktier i Eskilstuna-Kuriren AB. Stiftelsen Eskilstuna-Kuriren styrelse skall ha fem ledamöter. Huvudredaktören och tidningens ekonomichef är enligt stadgarna självskrivna.  Wärring sitter på huvudredaktörsstolen och koncernchefen Sören Axelsson sitter på kamrersstolen enligt Wärrings vokabulär. Selander använde ordet ekonomichef.

För huvudredaktören Peo Wärring är stiftelsestadgarna en angenäm läsning. De ger honom svart på vitt att han är tillförsäkrad en fullt självständig ställning.  Ingen stiftelseurkund är så tydlig med att ge redaktören ett urstarkt mandat.

Det är enbart vid anställningen av huvudredaktör som stiftelsen har något inflytande. Styrelsen skall då se till att ansvaret för tidningens politiska ledning anförtros en person som är väl förtrogen med de liberala idéerna, själv uppriktigt besjälad av dessa och kompetent att i tidningen föra deras talan.

Andra får väl avgöra om jag lever upp till detta, svarar Peo Wärring. Stiftelsestadgarna ger mig stora befogenheter, men med detta följer också stort ansvar.

I stadgarna står också att såväl huvudredaktören som ekonomichefen skall tillförsäkras tantiem, andel av företagets vinst.

Selander skriver också i stadgarna att del i vinsten kan utsträckas till även ”flera vid företaget anställda”.

Det har inte blivit så mycket av det här. Kanske en gång eller möjligtvis två gånger under de senaste tio åren, säger Peo Wärring som poängterar att vinstdelningen då gällt alla anställda och att regelverket som tillämpas innebär att maximalt en månadslön kan delas ut. Kravet är att företaget ska klara vinstmålet som är 10 procent nettomarginal före finansnetto.

J A Selander var nykterist och i stadgarna bestämmer han att tidningen skall företräda en på sociala och etiska motiv grundad helnykterhetsvänlig hållning. I konsekvens härmed får tidningens annonsavdelning icke upplåtas för rusddrycksannonser.

Men Eskilstuna-Kurirens tidningar tar emot vin- och ölannonser. Bryter man inte då mot stiftelsens stadgar?

Vi anser att vin och öl är måltidsdrycker och skriver därför om dessa och tar in annonser enligt gällande regler, säger Peo Wärring.

Det är stiftelsens auktoriserade revisorer som granskar om styrelsen följer stadgarna i stiftelsen och dessa har uppenbarligen inte haft några invändningar.

Stiftelsens stadgar måste tolkas med utgångspunkt från att vi nu lever i en annan tid än när de skrevs 1940, säger Peo Wärring.  Idag finns det ju tydliga regler för annonsering. När det gäller starksprit, som jag menar är rusdrycker så avstår vi redaktionellt att till exempel recensera olika whiskysorter och deltaga i whiskeyprovningar, berättar Peo Wärring som därmed menar att intentionerna i stiftelsestadgarna är följda.

Om det inte har blivit så mycket vinstdelning till de anställda på företaget så har även stiftelsen fått nöja sig med en måttfull utdelning. En halv miljon kr 2009 och en miljon kr 2010. Stiftelsen har bland annat finansierat skulpturen till Selanders minne, men delar också ut pengar varje år för olika ändamål.

Selander ville att personer som arbetade under mera strävsamma villkor och mindre gynnsamma omständigheter skulle belönas och tänkte då på  ”en bonde, lantarbetare, hantverkare, industriarbetare eller deras hustrur, vilka under stora uppoffringar, mycket slit och släp och som aldrig blir uppmärksammade skulle kunna få en medborgarpremie från stiftelsen på upp till 1000 kr (1940 års penningvärde, 23 600 kr i dagens penningvärde).

Inte heller här lever stiftelsen efter Selanders vilja. Medborgarpremier ligger inte i tiden.

? Vi försöker däremot gynna kulturen och delar ut stipendier på bland annat Musikskolan. Stiftelsen finansierar också ett kulturpris på 40 000 kr i Eskilstuna, berättar Peo Wärring.

Lars Herlin

Eskilstuna-Kuriren

Mediekoncernen Eskilstuna-Kuriren består förutom av modertidningen av bl. a tidningen Folket, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter. Bolagen har ca  400 anställda och omsatte 468 mkr  2010. Därutöver äger stiftelsen  bland annat 20 procent av Promedia-företagen.

I stiftelseurkunden har han varit noga med att reglera hur tidningen skall styras i framtiden. Stiftelsen består bara av styrelsen och företagsledningen får styrelseplatser med automatik.

Två skall utses av bolagsstämman bland utanför tidningens officin stående för de liberala idéerna utpräglat intresserade personer och dessa fyra utser en femte, helst en man i domarställning. Men eftersom stiftelsen numera äger alla aktierna i Eskilstuna Kuriren AB utser den befintliga styrelsen i själva verket sig själv och vid avgångar vem som kan komma in som ledamot i stiftelsens styrelse. Liberalerna är företrädda av före detta  biträdande partisekreterare i folkpartiet, Susanne Torgersson och Anders Frostell, sedan många år pr-konsult på Kreab, men med ett folkpartistiskt förflutet. Eskilstuna-advokaten. Eskilstuna-advokaten Lars-Olov Thim sitter på den stol som är reserverad för en person som om möjligt bör vara juridiskt bildad enligt Selanders skrivning i stiftelsestadgan.  Den skrivningen passar förstås också Thim som är Eskilstunas ledande advokat.

Det har funnits en diskussion inom stiftelsen huruvida förre koncernchefen Hans Rinkeborn skulle få vara kvar i styrelsen nu som suppleant. Så har det blivit och eftersom Torgersson snart faller för åldersstrecket som bland liberaler är 70 år kommer Rinkeborn troligen snart in som ordinarie ledamot. Då får nuvarande och tidigare ledning full ägarkontroll över bolaget. Övriga suppleanter är riksdagsmannen Gunnar Andrén och it-chefen för ASSA i Eskilstuna, Eva Karlsson.

I stiftelsens styrelse är det Anders Frostell som är ordförande. Han är dock inte ordförande i Eskilstuna-Kurirens aktiebolagsstyrelse. Där håller advokaten Lars-Olov Thim i klubben.

I bolagsstyrelsen sitter teamet Wärring-Axelsson som ordinarie ledamöter. Övriga i bolagsstyrelsen är HR-konsulten Eva Karlsson, Anna Greta Lund Niemann, Länsförsäkrings-vd från Oxelösund (i koncernen ingår ju Södermanlands Nyheter), förre direktören för parken Zoo i Eskilstuna Urban Wallin och Anders Westermark, vd för tidningen Norran i Skellefteå.

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

Eskilstuna-Kuriren

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.