Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag22.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Så jobbar medieföretag med säkerheten

Publicerad: 30 Mars 2012, 05:38

Dagens Nyheter, Aftonbladet, TV4 och SVT om hur de jobbar med säkerheten. UPPDATERAD


Ämnen i artikeln:

SVTAftonbladetTV4DN

Vi förstår att ni inte kan gå in på detaljer, men hur skulle ni beskriva er säkerhetsmedvetenhet och hur företaget satsar på detta?

Crister Ohlsson, personalchef DN:

Vår medvetenhet kring säkerhetsfrågor är hög genom väl genomtänkta rutiner för olika typer av situationer, både när enskilda medarbetare eller företaget utsätts för ett hot. Vi kan på kort tid aktivera olika insatser och åtgärder beroende på typ av hot. Företaget satsar både ekonomiska och personella resurser i säkerhetsfrågor.

Johan Ribberheim, informationssäkerhetsansvarig SVT:

På SVT är medvetandet högt. SVT arbetar aktivt med dessa frågor och genomför utbildningar, krisövningar etc. Frågan är dock komplex och företaget, chefer och medarbetare måste samverka så att eventuella risker och hot kan identifieras, och åtgärdas, så tidigt som möjligt.

Magnus Ringman, redaktionschef Aftonbladet:

Säkerhetsfrågorna är prioriterade på Aftonbladet och i Schibsted-koncernen. Vi jobbar aktivt med att identifiera säkerhetsrisker, både beträffande den fysiska säkerheten på arbetsplatsen, IT-säkerhet och säkerhet för våra journalister som arbetar ute på fältet. Våren 2012 rekryterade Schibsted en säkerhetschef och just nu jobbar vi med att ta fram en säkerhetspolicy för hela koncernen.

Säkerhetsfrågorna är viktiga, inte minst mot bakgrund av de incidenter som har inträffat de senaste åren (den planerade attacken mot Jyllands-posten, Breiviks bombdåd i regerings- och tidningskvarteren i Oslo och intrånget på Dagens Nyheters redaktion för att nämna några exempel).

Men jag kan konstatera att vi har ett väldigt gediget säkerhetsarbete och har haft det i många år bland annat på grund av att vi har många kända profiler och att vi haft journalister som rört sig i konflikthärdar. Skyddet omfattar allt från löpande stöd och rådgivning, personskydd och vissa typer av underrättelsearbete. Det här arbetet är självklart proaktivt, och även om vi inte har möjlighet att fånga upp allt som händer runt omkring oss så gör vi gör löpande bedömningar av säkerhetsläget.

Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4:

Vi har ett väldigt gediget säkerhetsarbete och har haft det i många år bland annat på grund av att vi har många kända profiler och att vi haft journalister som rört sig i konflikthärdar. Skyddet omfattar allt från löpande stöd och rådgivning, personskydd och vissa typer av underrättelsearbete.

Väntar ni tills något händer eller agerar ni proaktivt, och i så fall hur? Gör de säkerhetsansvariga en bedömning av säkerhetsläget eller är det upp till den enskilde medarbetaren att meddela företaget om det finns en hotbild?

Crister Ohlsson, personalchef DN:

Vi försöker i möjligaste mån att arbeta proaktivt. Säkerhetsansvarig och redaktionsledning diskuterar avvägningar och förberedande insatser då en eventuell hotbild eller farlig situation bedöms bli aktuell. Tillsammans med medarbetare har vi förberedande samtal där vi går igenom våra rutiner. Ett stort antal medarbetare har också under senare år gått säkerhetsutbildningar. Vi arbetar också ständigt med att öka medvetandet hos medarbetarna. Och vi uppmuntrar att de rapporterar hot till säkerhetsansvarig. Alla skarpa hot polisanmäls.

Johan Ribberheim, Informationssäkerhetsansvarig SVT:

Checklistor finns för att kunna identifiera ”riskuppdrag”. När det behövs görs en riskbedömning av SVT säkerhet eller av verksamheten i en dialog med SVT säkerhet. En säkerhetsplan alternativt en kris- och kommunikationsplan upprättas beroende på uppdragets art. I den regleras de olika skyddsåtgärderna.

Magnus Ringman, redaktionschef Aftonbladet:

Det är viktigt att agera proaktivt. Det sker genom att eventuella brister i säkerheten uppmärksammas och att vi ständigt följer upp incidenter.

Åsa Jamal, kommunikationsdirektör TV4:

[Vårt arbete] är självklart proaktivt, och även om vi inte har möjlighet att fånga upp allt som händer runt omkring oss så gör vi gör löpande bedömningar av säkerhetsläget.

Hot mot journalister är kontraproduktivt

Hoten mot redaktionerna väntas öka

Oskyddade journalister på Gräv

Gräv och Meg svarar om säkerheten

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

SVTAftonbladetTV4DN

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.