Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag24.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Så förbättrar vi EU:s öppenhet

Publicerad: 1 Maj 2008, 08:45

Fler EU-beslut publicerade snabbare, tydligare register och svårare för medlemsländerna att blockera handlingars offentlighet ska öka öppenheten och därmed allmänhetens insyn. Det ger förbättrad trovärdighet och legitimitet, skriver Margot Wallström.


I EN DEMOKRATI måste medborgarna veta vad makthavarna gör. Och journalister måste kunna granska dem. För mig är öppenhet en lika viktig grundsten för demokrati som allmän och lika rösträtt.

I Sverige finns en lång tradition av öppenhet. Och det är inte ovanligt att EU kritiseras för bristande öppenhet. Men för sju år sedan – under det svenska EU-ordförandeskapet – infördes reglerna om allmänhetens tillgång till EU-institutionernas handlingar.

De tog som utgångspunkt att ”öppenhet bidrar till att stärka principerna om demokrati och respekt för grundläggande rättigheter” och att ”öppenhet ger medborgarna bättre möjligheter att delta i beslutsförfarandet”. Just de orden används i portalparagraferna för den så kallade förordning 1049/2001.

SJÄLVKLARHETER kan vi kanske tycka från ett svenskt perspektiv. Men med så olika traditioner och erfarenheter som man hade inom EU var detta trots allt ett mycket avgörande steg. Sedan dess har vi sett en mångdubbling av antalet ansökningar om att få ut handlingar. Samtidigt har vi haft en väldigt snabb utveckling av hur mycket information EUs institutioner direkt publicerar själva. Sammantaget har detta inneburit en radikal förbättring av öppenheten och insynen.

REGLERNA OM ALLMÄNHETENS tillgång till handlingar har alltså fungerat väl under de sju år de nu har funnits. Men det har inte varit helt problemfritt. Till exempel har vi sett att advokater, lobbyister och företag ofta försöker utnyttja systemet för att vinna fördelar i exempelvis konkurrensärenden. Det visas bland annat av att de mest efterfrågade dokumenten handlar om konkurrensfrågor, beskattning och den inre marknaden.

Men slutsatsen blir: EU:s institutioner är i dag öppnare än någonsin tidigare och förfrågningarna från allmänheten ökar stadigt. Det visar både på kommissionens ambition och på medborgarnas intresse. Det är glädjande att se att det finns så stor efterfrågan på EU-dokument.

MEN ARBETET är långtifrån avslutat. Mycket har hänt de senaste sju åren, inte minst med den tekniska utvecklingen. Därför är det nu hög tid att se över och förbättra reglerna ytterligare. Den 30 april lade kommissionen fram sitt förslag till hur förordningen om allmänhetens tillgång till handlingar bör förbättras. Nu blir det upp till europaparlamentet och medlemsländerna att komma överens om hur man ställer sig till det förslaget.

RENT KONKRET innebär det bland annat att fokus nu sätts på att samtliga EU-institutioner ska bli bättre och snabbare på att på eget initiativ publicera beslut och handlingar på internet. Dessutom förtydligar vi vad som menas med en handling, bland annat till att omfatta innehållet i elektroniska databaser. Förslaget tydliggör också skyddet av dokument som handlar om pågående undersökningar. Det innebär större juridisk tydlighet men kommer inte att leda till att färre handlingar blir tillgängliga för medborgarna. Vissa advokater, lobbyister och företag kanske blir besvikna, men det har jag inte speciellt svårt att leva med.

EN ANNAN FÖRÄNDRING är att det klargörs vad som ska gälla om en EU-institution får en begäran att lämna ut ett dokument den fått från ett medlemsland. Medlemsländerna kan inte längre blankt blockera en sådan begäran, utan måste motivera sig grundat på EUs regler eller nationell lag.

Allt detta kommer att leda till ytterligare förbättrad insyn i EU-samarbetet. Men det finns mycket annat vi också kan göra som inte kräver lagstiftning. ”Aktiv spridning” genom bättre och snabbare publicering en åtgärd. En annan är att ytterligare förbättra våra register och ha dem lättillgängliga på nätet. Själv kommer jag till exempel om ett par veckor att göra mitt register över inkomna brev direkt tillgängligt.

Målet med förslaget kommissionen nu har beslutat om är lika enkelt som självklart: ökad öppenhet och ökad tillgänglighet – att nå ut bättre ger större förståelse, trovärdighet och legitimitet. Det är vad medborgarna har rätt att kräva och vad EU är skyldigt att leverera.

mvredaktion

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.