Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Så blev förslaget till nytt medieetiskt system

Publicerad: 9 april 2018, 10:35

Utgivarnas vd Nils Funcke.

Nu har regeringen fått Utgivarnas förslag till nytt medieetiskt system, samt en hemställan om att ändra Granskningsnämnden för radio och tv:s uppgifter.


Ämnen i artikeln:

Utgivarna

Syftet med det nya medieetiska systemet är att det ska vara plattformsneutralt så att de anslutna företagens samtliga kanaler omfattas, exempelvis etermediernas webbplatser som idag faller utanför såväl PO/PON som Granskningsnämnden för radio och tv.

Det innebär att etermediernas linjära sändningar också behöver inkluderas och då måste Granskningsnämndens uppdrag justeras för att undvika dubbelprövning, enligt förslaget.

I en så kallad hemställan begär Utgivarna, SJF och Publicistklubben en justering av Granskningsnämndens uppdrag som gör det möjligt för MO/MEN att överta granskningen av intrång i enskilds privatliv i program som sänts i radio- och tv-kanaler. ”För att få ett effektivt och sammanhållet system med hög trovärdighet och stabilitet krävs att risken för dubbelprövning minimeras. Därav följer att instruktionen för GRN bör ändras så att nämnden inte längre prövar frågor om intrång i enskilds privatliv. Detta eftersom dessa bestämmelser överlappar den typ av frågor som MO/MEN ska pröva”, står det i hemställan.

När det gäller publiceringar på bloggar och i sociala medier kan de omfattas av det medieetiska systemet om de görs på uppdrag av ett anslutet massmedieföretag eller av aktörer som själva anmält sig till det medieetiska systemet. ”Yttranden i sociala medier faller ofta inte in under yttrandefrihetsgrundlagarna. Det innebär att ansvaret i första hand ligger på den som skrivit yttrandet enligt brottsbalkens bestämmelser och under vissa förutsättningar även på den som tillhandahåller tjänsten enligt lagen om elektroniska anslagstavlor. När det tydligt framgår att verksamheten i sociala medier drivs under det ansvariga utgivarskapet hos någon som omfattas av det medieetiska systemet bör publiceringarna kunna prövas av MO/MEN. Även i de fall någon skriver på uppdrag av massmedieföretaget och under dettas tydligt markerade utgivarskap bör publiceringarna kunna prövas av MO/MEN”, står det i det detaljerade förslaget.

Det som kan anmälas till det medieetiska systemet är att enskilda utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada och en anmälan ska bara prövas om den enskilde som anser sig drabbad ger sitt tydliga medgivande.

När det gäller publiceringar i etermedier är juridiska personer fortsatt hänvisade till Granskningsnämnden, medan de precis som idag kan vända sig till det medieetiska systemet för att begära genmäle eller rättelse.

Organisationen ska likna den som idag finns för PO/PON med TU, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben och Journalistförbundet som huvudmän och där även Advokatsamfundet och Chefs-JO:s har viktiga roller, bland annat att utse allmänhetens representanter. Det organ som föreslås ta över efter Pressens samarbetsnämnd, och vars stadgar nu tas fram, kommer att heta Medieetikens förvaltningsorgan (MEFO). Dagens PO ersätts av en MO som ska ansvara för och leda det dagliga arbetet vid MO-kansliet.

I ett missivbrev som också skickats till regeringen skriver Utgivarna också att det kan nämnas ”att under remissrundan av arbetsgruppens förslag framkom att såväl Advokatsamfundet, Chefs-JO som justitieråden, som idag är ordföranden i PON, är positiva till förändringen och beredda att på samma sätt som idag medverka inom systemet, bland annat genom att utse allmänhetens representanter i MEN.”

Prövningen ska precis som idag vara kostnadsfri för den enskilde anmälaren och de medier som klandras ska betala en avgift som bidrar till finansieringen av systemet. Organisationen Utgivarna kommer dock att stå för den huvudsakliga finansieringen av MO/MEN, enligt förslaget

Regeringen har idag, måndag, ännu inte hunnit ta ställning till hur de ska gå vidare med Utgivarnas förslag.

Läs också

MO/MEN: Regeringen och finansieringen kvarstår

Nytt medieetiskt system presenteras

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

Utgivarna

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev