Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag18.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Nytt stadgeförslag: Hela TU-makten på fyra händer

Publicerad: 30 Maj 2008, 08:01

Berling Medias vd Thomas Grahl varnar för konsekvenserna av en stadgeändring i Tidningsutgivarna, som leder till att rösträttstaket höjs från 5 till 15 procent. Han kallar förändringen en "radikal avdemokratisering" av föreningen.


I NÅGRA MÅNADER har tre tidningsledare på  TU-styrelsens uppdrag arbetat fram förslag till nya stadgar för föreningen  Tidningsutgivarna, som just nu har 260 medlemsföretag.

Trion Lena Herrmanns, Pär Fagerströms  och Kjell Carnbros färdiga förslag sändes ut som beslutsunderlag inför  årsmötet som hölls häromdagen (21 maj) i Linköping. Vi fick det alla med posten i god tid före mötet.

Själv var jag  slarvig och läste underlaget först samma morgon som mötet skulle hållas. Det  var dumt av mig att vara så sen.

STÖRSTA NYHETEN var nämligen en radikal avdemokratisering och maktkoncentration som uttrycks i  förslagets paragraf 14. Om vi beslutar som förslagsställarna vill – och som TU-styrelsen tydligen ställt sig bakom – så kan i framtiden de fyra största  medlemsföretagen bilda enkel majoritet på TU:s föreningsmöten. För kvalificerad, tre fjärdedels, majoritet krävs endast tiotalet medlemmars röster.

Fyra personer skulle alltså kunna fatta majoritetsbeslut å alla medlemmarnas vägnar. Tiotalet personer kan i praktiken besluta att lägga ner  TU, om samma personer röstar för nedläggning vid ytterligare ett ordinarie och normalbesökt föreningsmöte minst en månad senare.

TU har länge tillämpat en rösträttsbegränsning som innebär att stora och starka medlemmar  delar med sig av inflytande till små och svagare; ingen får rösta för mer än  en tjugondedel (5 %) av det vid mötet närvarande röstetalet oavsett storlek.  Det nya förslaget går ut på att rösträttstaket lyfts till maximalt 15 %.  Rösträtten beräknas efter medlemsföretagens lönekostnader. Stora arbetsgivare  har alltså fler röster.

De tre motiverar sitt förslag med att ”flera medlemsföretag i dag träffas av 1/20-dels-spärren bara  genom att representera sitt eget företag. Har man dessutom fullmakter blir  dessa då värdelösa.” De syftar på sammanlagt åtta koncerner: Bonnier, Stampen,  Schibsted, Mittmedia, NT/Corren, Gota, Herenco samt NWT/HD, som rimligen  skulle kunna representera minst 5 % vardera av rösterna vid ett normalbesökt  föreningsmöte. Förslagsställarna är själva anställda av Bonnier samt  Mittmedia.

SPRÄNGKRAFTEN I FÖRSLAGET uppstår i samband med senaste tidens  stora strukturomvandling av och maktkoncentration i dagspressen. Om  rösträttstaket höjs till 15 % så samlar de fyra stora Bonnier, Stampen,  Schibsted och Mittmedia enkelt majoritet vid alla normalbesökta möten och kan  därför i effektiv klubb fatta besluten sinsemellan på allas våra vägnar. För  kvalificerad majoritet i särskilt viktiga frågor krävs röster från föreningens  tio största medlemmar som tillsammans kontrollerar 169  medlemsföretag.

Vi 91 något  mindre medlemmar – 35 % av medlemsantalet – skulle alltså inte ens få utgöra  röstboskap när besluten ska fattas.

Förslaget skadar  Tidningsutgivarna, föreningens frihetliga värdegrund, inflytandet på och  delaktigheten i beslut, och motivationen att delta. Om syftet är att förenkla  snabbt beslutsfattande i skarpa konfliktlägen, så kan vi konstruera en enkel  mekanism för sådana undantag istället för att sänka hela  föreningsdemokratin.

Vi var en  handfull i Linköping som röstade emot förslaget. Bland protestanterna sågs  hedersamt nog också de mellanstora Herenco samt Eskilstuna-gruppen m fl. Protesten samlade 10.323 röster motsvarande 12,2 % av de närvarande rösterna  vid mötet. För att stoppa det helt hade vi behövt 25 %. Nu får vi vänta till nästa möte.

Majoriteten vid mötet – ledd av storkoncernernas röststarka  mötesdeltagare – fick alltså igenom förslaget till stadgeändring till nästa  beslutstillfälle. Stadgarna kan som bekant inte ändras förrän tre fjärdedelar  av rösterna vid två på varandra följande ordinarie föreningsmöten har lagts  för ändringsförslaget.

Det vill alltså  till att vi övriga medlemmar läser beslutsunderlaget, kommer till nästa föreningsmöte och röstar mot ändringsförslaget, på det att vi må behålla någon röst  alls.

Thomas Grahl,
VD Berling Media AB

mvredaktion

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.