Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Medieanvändning ofta orsak till familjekonflikter

Publicerad: 26 januari 2016, 08:59

Konflikterna handlar oftare om den tid barn lägger på medierna än om innehållet, visar en ny studie från Statens medieråd.


De föräldrar som reglerar sitt barns medieanvänding hamnar oftare i konflikt än de föräldrar som inte gör det. Det samma gäller de föräldrar som pratar med sitt barn om medieanvändningen.

Sambandet mellan regler och konflikter är närmast självklart!, säger Mattias Ekman, fil. Dr, medie- och kommunikationsforskare och utredare vid Statens medieråd i ett pressmeddelande.

Av studien Mellan auktoritet och autonomi, som genomförts av Statens medieråd, framgår också bland annat att:

- Andelen barn som har regler och antalet konflikter minskar ju äldre barnen blir. Detta gäller samtliga medieaktiviteter. I åldersgruppen 1316 år har bara hälften så många barn regler kring medieanvändning jämfört med barnen mellan 9 och 12 år.
- Den mediekonflikt som är mest beständig i relation till barns ålder rör den tid man ägnar åt mobiltelefonanvändning. Från det att barnet fyllt 15 år är tidsrelaterade konflikter om mobilanvändning vanligare än andra typer av mediekonflikter.
- Mobilanvändning är generellt den minst regelomgärdade medieaktiviteten.
- Andelen barn som har konflikter om medieinnehåll är större i låginkomstfamiljer jämfört med höginkomstfamiljer. Störst är skillnaderna avseende vad barnet gör på mobilen, där är konflikter i låginkomstfamiljer drygt tre gånger så vanliga (13 procent) som i höginkomstfamiljer (4 procent), bland barn 912 år.
- Över hälften av alla föräldrar till barn i åldrarna 1316 år tycker att barnet ägnar för mycket tid åt mobiltelefonen. Samtidigt anser ca 60 procent av föräldrarna i samma grupp att barnet ägnar för lite tid åt läsning av böcker och tidningar.

Om studien

Studien har genomförts genom enkäter med 1 597 barn i åldrarna 9 till 18 år och 1 697 föräldrar med barn mellan 9 och 18 år. Den fördjupades genom 30 intervjuer med 16 barn mellan 10 och 15 år och 14 föräldrar.

Studien Mellan auktoritet och autonomi har genomförts av myndiheten Statens medieråd vars uppdrag är att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Linnéa Kihlström

Redaktör och reporter

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev