Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag11.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Kommissionen har fått Sveriges försvar av presstödet

Publicerad: 19 Januari 2009, 05:47

Idag på eftermiddagen lämnade regeringen sitt svar på EU-kommissionens kritik av det svenska presstödets driftstöd. Som väntat försvarar regeringen det ifrågasatta storstadsstödet till Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet med att det inte snedvrider konkurrensen och knappast påverkar handel över gränserna.


Ämnen i artikeln:

Svenska DagbladetKulturdepartementetEUPresstöd

I inledningen till sitt svar tar kulturdepartementet, som jobbat med frågan, fasta på att kommissionen förstår driftstödets övergripande syfte:

”De svenska myndigheterna välkomnar vad kommissionen anför i skrivelsen om att presstödets mål utan tvekan är av gemensamt intresse, och noterar att kommissionen i andra sammanhang har uttalat behovet av mångfald i Europas medielandskap.”

o Kommissionen kom fram till att kulturundantaget nte kan gälla. Det argumenterar kulturdepartementet emot: Det finns inga rambestämmelser och riktlinjer, det finns ingen dom i EG-domstolen, och få beslut i kommissionen som ger vägledning.

Svenska dagstidningar är inte vilken produktion som helst. De spelar stor roll för sden svenska kulturen. Hög läsning gör att: ”de svenska dagstidningarna har en viktigare funktion som informationsförmedlare och betydelse för den demokratiska och kulturella debatten än dagstidningar i de flesta andra EU-länder. ”

O Kommissionen konstaterar att driftstödet betalas ut utan några krav på vilka kostnader som ska täckas eller att tidningarna ska agera på något visst sätt. Det är inte heller tidsbegränsat. Kulturdepartementet menar att driftstödet stimulerar till högre redaktionell kvalitet och effektivare produktion eftersom högre upplaga potentiellt ger mer annonser.
I en analys av kostnaderna per årsexemplar visar man att stödtidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet sänkt sina kostnader 1997-2007 medan konkurrenterna Dagens Nyheter och Sydsvenskan ökat sin.

Den verkliga stötestenen är storstadsstödet, som kommissionen visat att man har särskilt svårt att acceptera:

O Konkurrensen är även utan stöd omfattande i Stockholms och Malmöregionerna, skriver kommissionen. Kulturdepartementet gör en analys av marknaderna för att visa att många dagstidningar – ett tjugotal i Stockholmsområdet – är irelevant. DN konkurrerar med Svenskan, Sydsvenskan med Skånska Dagbladet. Övriga titlar, småtidningar och gratistidningar, spelar en annan roll.
Försök har gjorts att starta tidningar i regionerna och de har misslyckats. Etableringshindren är höga.

O Stödet är oproportionellt stort, kommer kommissionen fram till. Kulturdepartementet svarar att i storstäderna är intäktsskillnaderna mellan första- och andratidningarna mycket stort.

O Kommissionens huvudinvändning är att storstadsstödet snedvrider konkurrensen och påverkar handeln mellan länder.
Kulturdepartementet svarar att stödet är utformat så konkurrensneutralt som möjligt. Och att dagstidningarnas marknader är lokala och regionala.

”Mot bakgrund av vad som har anförts i detta avsnitt om driftsstödets selektivitet och påverkan på samhandeln på den gemensamma marknaden bedömer de svenska myndigheterna att driftsstödet till storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet inte borde ge upphov till den betydande konkurrenssnedvridning som kommissionen hävdar. Detta torde följaktligen innebära att de särskilt höga stödbeloppen till tidningarna kan rättfärdigas med utgångspunkt i syftet att främja mediemångfald.”

Nu ligger bollen hos EU-kommissionen, som inte har någon tidsgräns för sitt svar.

Erik Kristow, sakkunnig på kulturdepartementet, är nöjd med svaret.

– Väldigt fylligt och ambitiöst, väldigt övertygande, tycker jag.

Har ni haft några kontakter med kommissionen under arbetet?

– Vi har varit på generaldirektoratet för konkurrensfrågor och diskuterat presstödet. Våra synpunkter och deras.

Är det någon del i kommissionens kritik ni tycker är svag?

– Nej, vi tycker att vi argumenterar bra.

Ni har lagt mycket krut på att svara på kommissionens slutsats att det finns många dagstidningar på storstadsmarknaderna.

– Ja, det är sant, och samtidigt irrelevant.

Läs hela svaret här.

mvredaktion

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.