Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag20.09.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

JK positiv till fotolag

Publicerad: 3 Maj 2011, 10:59

JK skriver i sitt remissvar att det behövs en lag mot olovlig fotografering, men tycker att lagförslaget är för luddigt.


Ämnen i artikeln:

JK

JK skriver bland annat att det saknas en djupare analys av fotograferingsfo?rbudets effekter pa? yttrandefriheten. ”Ha?r bo?r inledningsvis anma?rkas att det ur ett informations- och yttrandefrihetsperspektiv givetvis a?r problematiskt med ett fo?rbud som riktar sig mot ett av de vanligaste sa?tten fo?r anskaffning av information fo?r publicering i olika medier. I promemorian diskuteras visserligen fo?rha?llandet till den grundlagsskyddade anskaffarfriheten och den fo?reslagna kriminaliseringen anses vara fo?renlig med anskaffarfriheten sa? la?nge kriminaliseringen tar sikte pa? sa?ttet fo?r anskaffandet. Jag vill emellertid, i likhet med vad JO anfo?rde i sitt remissyttrande o?ver Integritetsskyddskommitte?ns beta?nkande, erinra om att na?r sja?lva informationsanskaffningen – fotograferingen – a?r just det som bestraffas ter det sig sva?rt att ha?vda att det a?r sa?ttet fo?r informationsanskaffandet och inte detta anskaffande i sig som a?r fo?rema?l fo?r kriminaliseringen.”

Dessutom tycker JK att det blir konsigt att det är platsen som ska vara avgörande:”En utga?ngspunkt fo?r kriminaliseringen i denna del har varit att den ska avse vissa klart avgra?nsade platser som tillho?r den enskildes sa?rskilt privata miljo? eller som annars a?r avsedda fo?r sa?rskilt privata fo?rha?llanden. Straffbesta?mmelsen har da?rfo?r, anfo?rs det, fa?tt en sna?v oeh tydlig avgra?nsning. I fo?rfattningskommentaren anges att med bostad avses en lokal eller annan plats da?r en person bor besta?ndigt eller fo?r en la?ngre tid liksom en tillfällig bostad, t.ex. ett hotellrum, en ba?thytt eller ett ta?lt. Det finns emellertid flera platser ja?mfo?rbara med dem som ra?knas upp i promemorian. Integritetsskyddskommitte?n ra?knade i sitt beta?nkande t.ex. upp vistelse pa? ett sjukhus. Det kan da?rfo?r ifra?gasa?ttas om gra?nsdragningen a?r sa? klar som bo?r kra?vas vid strafftagstiftning. I fo?rfattningskommentarerna anförs också som ett exempel pa? en situation som ska omfattas av straffbesta?mmelsen att na?gon fotograferar en person pa? en fest i en enskilds bostad. Det kan ifra?gasa?ttas om inte samma skydd bo?r ges mot olovlig fotografering av na?gon pa? en privat fest som sker i en hyrd lokal. Men den i promemorian valda utformning av besta?mmelsen kra?vs en mera utfo?rlig kommentar med ytterligare exemplifieringar fo?r att klarla?gga lagstiftarens avsikt oeh fo?r att fo?rso?ka uppna? en likabebandling i ra?ttstilla?mpningen.”

Enligt JK är det mer rimligt att se till situationen: ”Som bl.a. JO anfo?rde i sitt remissyttrande o?ver integritetsskyddskommittens beta?nkande kan det, mot bakgrund av det nyss sagda, ifra?gasa?ttas om inte de fall da? integritetsskyddet ska ga?lla avgra?nsas ba?ttre med ett rekvisit som anknyter till situation och omsta?ndigheter och inte till plats. Inva?ndningen att en sa?dan modell skulle o?verla?mna a?t praxis att sa?tta gra?nserna fo?r kriminaliseringen framsta?r inte som helt o?vertygande och den nu valda ordningen kommer ista?llet att riskera att skapa osakliga skillnader mellan fall som ma?ste anses lika straffva?rda.”

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se

Ämnen i artikeln:

JK

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.