Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Måndag12.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Medievärldens arkiv

Här är Mediegrundlagskommitténs förslag som presenteras i dag

Publicerad: 15 September 2016, 05:31

Kommittén föreslår undantag för känsliga personuppgifter för vissa söktjänster, exempelvis Lexbase. Någon preskriptionstid för webbpubliceringar föreslås dock inte.


Mediegrundlagskommittén, som är parlamentariskt sammansatt, har fått i uppdrag att titta närmare på frågor inom det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området. Därefter ska kommittén presentera de lagförslag den anser är motiverade. Syftet med utredningen är att göra grundlagarna mer tydliga och lättillämpade.

I betänkandet, som blir offentligt efter att det överlämnats till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, föreslår kommittén bland annat att bestämmelserna om utgivarens ansvar när det gäller äldre webbpubliceringar bör förändras. Branschorganisationer och utgivare har länge ansett att preskriptionstiden för en webbpublicering ska vara samma som för en tidningsartikel. Det för att en utgivare inte ska ”ärva” andras utgivningsbeslut. Men majoriteten av kommittén håller inte med, utan anser att den preskriptionstiden bör behållas.

Kommittén föreslår dock att de nuvarande reglerna kompletteras med en ansvarsbegränsning för publiceringar som funnits på webbplatsen över ett år. Ansvarsbegränsningen innebär att utgivaren får två veckor på sig att ta bort material på webbplatsen, som den uppmärksammats på av JK eller målsäganden, som kan vara ett yttrandefrihetsbrott. Om yttrandet inte tas bort inom två veckors-perioden gäller inte ansvarsbegränsningen.

Ett av kommitténs uppdrag har också varit att ”analysera om skyddet för den personliga integriteten i databaser med utgivningsbevis är tillräckligt”. Vad gäller personlig integritet och grundlagsskydd föreslår kommittén att det görs undantag från grundlagsskyddet när det är fråga om vissa söktjänster. Undantaget gäller publiceringar av så kallade ”känsliga personuppgifter” och uppgifter om juridiska prövningar med mera. Till exempel den sortens publiceringar som den kontroversiella söktjänsten Lexbase erbjuder mot betalning. För de söktjänster som undantas grundlagsskyddet gäller i stället bestämmelserna i dataskyddsförordningen och nationell lagstiftning. Bedömningen av vilka söktjänster som ska betraktas som undantag ska, enligt kommittén, prövas i det enskilda fallet – och i första hand av Datainspektionen.

Mediegrundlagskommittén föreslår vidare att det bör införas en uttrycklig möjlighet som innebär att riksdagen – utan att behöva göra en grundlagsändring – kan utöka möjligheterna för rättsligt samarbete med andra länder på tryck- och yttrandefrihetsområdet. Det kan exempelvis bli aktuellt när det handlar om bevisinhämtning.

I betänkandet står att ”vid bedömningen av en begäran om rättsligt bistånd bör det särskilt beaktas att sådant bistånd inte ska kunna användas för att kringgå de svenska reglerna, t.ex. i fråga om ensamansvar och meddelarfrihet”. Men i praktiken innebär förslaget, om det blir verklighet, att den nuvarande regleringen inte längre stoppar att rättsligt bistånd kan lämnas till andra länder.

Ett annat av kommitténs uppdrag har varit att göra en översyn av språk och struktur i TF och YGL. Det arbetet mynnade ut i att det nu införs en generell regel att tryckfriheten omfattar ”var och en” i stället för tidigare ”svenska medborgare”. Det betyder alltså att personer som inte är svenska medborgare får ett förstärkt skydd.

Klockan halv två i eftermiddag presenterar justitierådet Anders Eka och Mediegrundlagskommittén innehållet i betänkandet vid en presskonferens på Rosenbad i Stockholm.

Hela betänkandet ”Ändrade mediegrundlagar” (SOU 2016:58) kan duladda ned här.

Linnéa Kihlström

Redaktör och reporter

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.