Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

EK, KK och SN slås samman

Publicerad: 12 december 2014, 05:48

Tidningarna får gemensam chefredaktör och ansvarig utgivare. SN:s vd Robert Jonsson blir gemensam vd för tidningarna. KORRIGERAD


Utan ett antal stora förändringar skulle en konkurs eller likvidation vara sannolik om tre till fyra år. Orsaken är minskade annons- och upplageintäkter.

Därför ska nu en större omorganisation genomföras med målet att samordna så mycket som möjligt. Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-Kuriren och Södermanlands Nyheter kommer därför att få en gemensam huvudredaktör som också blir ansvarig utgivare för tidningarna. Det blir EK:s chefredaktör PeO Wärring.

Göran Carstorp och Elisabet Bäck, som är chefredaktörer på Södermanlands Nyheter respektive Katrineholms-Kuriren i dag, har erbjudits att vara kvar på tidningarna. De kommer dock i så fall att vara underställda Peo Wärring.

Koncernens styrelse har erbjudit SN:s vd Robert Jonsson att ta över ansvaret för koncernen.

När det blir är det inte jag som ska svara på. Det är styrelsen som äger den frågan, säger Robert Jonsson. I övrigt vill han inte kommentera utan hänvisar alla frågor till nuvarande koncern-vd Sören Axelsson.

I och med omorganisationen kommer också Stefan Toll, vd för koncernens annonsproduktionsbolag, och Anders Boberg, vd för Folket, att lämna sina uppdrag.

För att minska kostnaderna ska också ett sparpaket genomföras, framför allt handlar det om att minska antalet anställda. I dag jobbar har koncernen omkring 340 årstjänster.

För att spara pengar har det också tagits beslut om att tidningarna ska gå över till tabloidformat i stället för dagens berlinerformat.

Det finns tankar på att skapa en gemensam försäljningsorganisation för tidningarna samt slå ihop, alternativt outsourca, kundtjänst och telefonväxel.

Koncernens omsättning 2013 blev 401 miljoner, en minskning med närmare 39 miljoner jämfört med 2012. Rörelseresultat för 2013 blev 9,5 miljoner kronor (1,1 miljoner kronor 2012). Resultat efter finansiella poster blev 17,8 miljoner kronor. 2013 genomförde Liberala Tidningar som EK-koncernen är delägare i en nedskrivning av sitt goodwillvärde. EK-koncernens andel uppgick till 104,1 miljoner kronor. Men på grund av upplösning av ett bokfört undervärde blev nettoeffekten som belastade resultatet -48,7 miljoner kronor.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev