söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

De ska undersöka journalistik i Sverige, Ryssland och Polen

Publicerad: 13 februari 2012, 14:49

Ett forskningsprojekt på Södertörns högskola ska undersöka journalistiska värderingar och journalistiskt arbete i Sverige, Ryssland och Polen. (Foto: Sanna Volny)


AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Projektet pågår i tre år och är ett samarbete mellan Södertörn, journalistikfakulteten i Moskva och universitetet i Wroclaw.

Medieutveckling kan betyda olika saker i olika länder. Journalistiken har ofta en nationell särprägel, men samtidigt är det samma teknik. Frågan är om teniska förändringar förändrar journalistiken, säger Gunnar Nygren, som är projektledare på Södertörn.

Jag upplever att journalister i olika delar av världen ofta har en liknande syn på journalistik och pressfrihet?

Ja, det har vi sett också i vår pilotundersökning, att det finns både skillnader och likheter. Likheter som att journalister vill ha viss autonomi och sätter det journalistiska främst. Men det finns också stora skillnader, ett exempel är att journalister i Ryssland har tydligare koppling till det politiska och gärna vill sätta den politiska agendan, och att de ryska journalister upplever mycket fler hinder.

I ett pilotprojekt har 100 svenska och 100 ryska journalister fått bevara en enkät. Den visade bland annat att de svenska journalisterna upplever ett starkt kommersiellt tryck, men ändå har en större frihet i det dagliga arbetet än sina ryska kollegor och att hälften av de ryska journalisterna upplever att pressfriheten har minskat.

Nu ska ett representativt urval, sammanlagt 1500 journalister, i Sverige, Ryssland och Polen svara på frågor om ”allt från det dagliga arbetet till frågor om integritet och självständighet i arbetet.” Det arbetet påbörjas i februari.

Eftersom mindre än en tredjedel av journalisterna i Polen är fackligt anslutna kommer enkäterna  inte att gå via journalistförbunden utan direkt via redaktionerna.

I ett näsa steg ska forskarna göra fördjupande intervjuer med journalister i två åldersgrupper, under 30 och över 50.

Syftet är att fånga i vilken mån värderingar och tänkande har förändrats bland journalister.

Projektet ska också studera journalisternas användning av sociala medier i fallstudier i de tre länderna.

Projektet ska vara färdigt våren 2014, och ska utmynna rapporter, vetenskapliga artiklar och en bok.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev