måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medievärldens arkiv

Barometerns nya stadgar har inte godkänts

Publicerad: 8 februari 2012, 09:33

Stiftelsen Barometern har ändrat sina stadgar. Men ändringarna har aldrig godkänts av Länsstyrelsen.

Ämnen i artikeln:

Barometern

AA

Axel Andén

axel.anden@almatalent.se


Stiftelsen Barometern äger genom sitt helägda dotterbolag Sydostpress 50 procent av Gota Media. Stiftelsen bildades 1947 för att rädda kvar Barometern i lokal ägo. Pengarna till köpet av aktierna kom bland annat från stiftelsen Libertas, dåvarande Svenska Arbetsgivarföreningens stiftelse, som aktivt stödde borgerliga idéer i ett Sverige som på den tiden diskuterade planekonomiska lösningar.

Stiftelsen skall enligt sina registrerade stadgar verka för att trygga av stiftelsens bolag utgivna tidningar som organ för kristna värderingar, sund konservativ samhällsuppfattning och näringsfrihetens bevarande. Företrädare för stiftelsen åberopar en ändrad ändamålsformulering som finns i stiftelsens egna stadgar. Men dessa ändringar har aldrig godkänts av tillsynsmyndigheten på länsstyrelsen.

I stiftelsens egna stadgar står att Stiftelsen skall verka för att trygga utgivningen av tidningarna Barometern-OT, Smålandsposten och Blekinge Läns Tidning som organ för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Förvärv av, eller allianser och samverkan med, andra medieföretag kan ske på affärsmässiga grunder.

Idag ger ju stiftelsen genom sina bolag inte bara ut liberala Blekinge Läns Tidning, Ystads Allehanda, Trelleborgs Allehanda och Kristianstadbladet utan även socialdemokratiska Sydöstran och Östran och partipolitiskt oberoende Ölandsbladet, vilket förstås är förenligt med den ändrade ändamålsparagrafen i de egna stadgarna. Men hur kan dessa förvärv försvaras med utgångspunkt från stiftelseurkundens ursprungliga ändamålsparagraf?

?Vi tryggar utgivningen av Barometern genom att också ge ut de andra tidningarna. Vi minskar kostnaderna i verksamheten väsentligt så därför finns ingen krock med ändamålsparagrafen, menar både koncern-vd:n i Gota Media Bennie Olsson och ordföranden i stiftelsen Barometern Karl-Johan Raaegaard.

En gång i tiden spelade just de ursprungliga formuleringarna stor roll. Den tidigare vd:n i Sydostpress Reinhold Lennebo sa sig till exempel inte kunna köpa socialdemokratiska tidningar på grund av ändamålsparagrafen.

Stiftelsen Barometern har idag hela 100 medlemmar.  Det är den största stiftelsen i Gota Media-sfären.

Här finns ett brett spektrum av personer från utgivningsområdena Kalmar, Oskarshamn, Karlskrona och Växjö, som representerar skilda sidor i samhällslivet. Har man inte närvarat vid fem på varandra direkt följande årsstämmor anses man avgången.

Stiftelsen har en stark historisk koppling till moderaterna.

Upplöses stiftelsen har moderata samlingspartiet förtursrätt att förvärva aktierna i Sydostpress.  Och upplöses stiftelsen skall behållningen tillfalla moderaternas riksorganisation.

Lars Herlin, medlem i styrelsen för stiftelsen Gotlandspress som sålt sitt tidningsinnehav, f.d. vd för gotländska tidningsföretag under åren 1984-2010

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev