Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Söndag07.06.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från RAM

Viewable Impressions och verklig effekt: Så här bör du följa upp din kampanj

Vad är egentligen “viewable impressions”, OTS och minnsesspår? Björn Engvall, COO RAM Group, reder ut begreppen och svarar här på några aktuella frågor om hur du som annonsör bör följa upp dina digitala annonskampanjer.

Publicerad: 28 Juni 2019, 07:37


Inom det digitala medieområdet så pratas det en hel del om “viewable impressions” och det finns en standard framtagen både för display- och videoannonsering. Då ni arbetar kontinuerligt med digitala mätningar har ni några tankar kring detta?

– Viewable impressions är egentligen en hygienfaktor. Det borde vara självklart att en köpt annons också ska visas för användaren. Viewable impressions garanterar en högre OTS vilket icke-viewable Impressions inte kan göra. OTS står för Opportunity To See, alltså möjligheten att faktiskt kunna se annonsen.

–Begreppet viewable impressions likställs ofta med verklig effekt vilket är en felaktig uppfattning. Helt säkert ökar viewable impressions OTS-möjligheten, men ska inte likställas med kommunikationseffekt eller minnesspår av annonsen. Denna felaktiga tolkning skapar bara illusioner om effekter som inte stämmer med verkligheten.

Kampanjeffekt och minnesspår, hur arbetar ni på RAM med detta inom det digitala området?

– RAM har lång erfarenhet av att mäta kampanjer i olika medieslag och varje medium har sina egenheter. Digitalt arbetar vi idag i två steg. Det första steget innebär att man taggar upp kampanjens annonser och därifrån påbörjar vi en mätning där vi fokuserar på hur väl den når ut till människor i form av individräckvidd, hur ofta man blir exponerad och vilken demografi de exponerade har.

– Detta ger oss ett perfekt urval att i steg två bjuda in till en effektmätning, som mäter annonsens effektivitet, hur den har tagits emot och lämnat minnesspår hos mottagarna. Annonsören får alltså ett leveranskvitto på hur många och vilka man nått ut till och ett kvitto på hur många och vilka som minns annonsen och vilka effekter den haft. Detta slutresultat gäller för både displayannonsering och alla typer av rörlig bild.

Hur kan en publicist eller mediebyrå arbeta med dessa insikter och kvitton?

– Vi ser naturligtvis gärna att man som publicist arbetar med våra sajtmätningar för att bevisa och kvalificera sitt annonserbjudande för byråer och annonsörer då dessa mätningar är dagsfärska. När det sedan gäller kampanjmätningen så kan en enskild publicist göra en mätning eller om fler mediehus är med i kampanjen så kan en medie- eller inhousebyrå mäta all annonsering genom egna verktyg men med en mät-tagg från RAM. Effektmätningen startar direkt i anslutning till att kampanjen har avslutats och levereras cirka 48 timmar senare.

– Med hjälp av dessa insikter och räckviddstal vill vi underlätta för mediesäljare att föra en bra, transparent och konstruktiv dialog med direktköpande annonsörer och med annonsörer som köper byråtjänster.

– Jag är övertygad om att publicisterna med rätt verktyg och insikter kan leverera den information som behövs för att bevisa sina kvaliteter, sina unika egenskaper och kan genom det hjälpa både annonssäljare och annonsköpare att skapa bättre investeringar i mediemixen. Med bra verktyg kommer publicisten se sina digitala intäkter öka då de påvisar transparens, reklameffekter och ger möjligheten att skapa en tydlig bild över hur annonsören kan utveckla sin digitala kommunikation för att både nå ut och nå in på ett bättre sätt.

Vad är viktigt att tänka på när det gäller effekt och annonsering?

– Alla pratar om den kreativa höjden och värdet av att få fram budskapet, och det är naturligtvis viktigt. Med all den reklam som finns så måste den först och främst synas, men annonsmiljön är också viktig. Självfallet mäter vi stoppkraften (minnesspåren) för att förstå hur många som minns annonsen, men minst lika viktigt är avsändaridentifiering.

– Om mottagaren inte minns vem avsändaren i en kampanj är, kan resultatet bli att kategorin drar nytta av kampanjen, men själva köpen sker hos en konkurrent. 4 områden mäts; stoppkraft, varumärkesstyrka, engagemang och handlingskraft. Givetvis spelar kampanjmålen stor roll i analysen. Olika mätvariabler och nyckeltal är centrala beroende på om det rör sig om en varumärkeskampanj eller en aktiveringskampanj.

Läs mer om RAM här

Artikeln är producerad i samarbete med RAM och ej en artikel av Dagens Media