Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Inspio.se

Så påverkas skolorna av Covid-19

Att viruset Covid-19 eller Coronaviruset som det också benämns för har drabbat världen med stor påverkan kan inte ha undgått någon. Människor har permitterats från sina jobb, företag har fått ansöka om konkurs och folk dör både inrikes och utrikes i stora tal. Det är en kris som även drabbat skolorna på många sätt.

Publicerad: 9 december 2020, 13:01


Den mest uppenbara konsekvensen är att samtliga gymnasieskolor runt om i Sverige fått stänga ned verksamheten på så sätt att elever nekas inträde i skollokalerna. Istället undervisas eleverna i stor skala via digitala klassrum där inlämningsuppgifter, föredrag och annat görs online. Det kan vara prövande för många som är vana vid att träffa sina kompisar i skolan, att fråga lärarna om hjälp öga mot öga och så vidare. Även lärarna har fått ställa om sina metoder för att bedriva undervisning på bästa sätt. Det här kunde ingen vara beredd på i början av läsåret, men med hjälp av inspio.se kan du som elev föra anteckningar och annat helt digitalt.

Varför stängs skolorna ned?

Den främsta orsaken är för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten med epidemiologen Anders Tegnell i spetsen vill ha en utspridd smittspridning för att minska trycket på sjukvården. Då skolor är platser där många människor möts varje dag (vissa skolor har över tusen elever) är det en stor källa till att spridningen påskyndas.

Ett annat skäl till varför just gymnasieskolor stängs ned och inte grundskolor är att gymnasiestudier inte är obligatoriska. Det innebär att eleverna förväntas ta ett större ansvar självmant även vid hemmasittande. Dessutom är de flesta gymnasieelever så pass vuxna att de klarar av att sköta sig själva under dagen. Det gör i regel inte en låg- eller mellanstadieelev.

Att skolorna stängs ned innebär dock inte att lärarna inte får komma till skolan. All personal får precis som vanligt komma till skolan och bedriva undervisning där via datorerna.

Vilka konsekvenser får det här för eleverna?

Nationella prov har redan ställts in, vilket kan missgynna vissa elever, men det kan också gynna andra. Det beror på hur pass bekväm man är med att skriva prov. De elever som ska ta studenten till sommaren har det naturligtvis inte lätt för sig just nu då allt de gör nu är digitalt. Laborationer och sådant går inte att utföra enligt traditionella upplägg. Istället får eleverna troligtvis se på film där läraren eller någon vetenskapsman visar hur experimentet går till och sedan får eleverna skriva laborationsrapporter som om de själva hade gjort experimenten.

Den sociala biten är också lidande. Många gymnasieelever kan må dåligt av att vara hemma hela tiden. De kanske har en förälder som också är hemma och inte är särskilt snäll. Givetvis kan många också sakna att träffa sina vänner i skolan - det är trots allt viktigt för den psykiska hälsan att regelbundet träffa jämnåriga.

Sömn- och motionsvanor kan både förbättras och försämras av att eleverna är hemma. Vad som är viktigt att komma ihåg är att eleverna förväntas studera de timmar som är på en skoldag. Att inte bry sig om att studera en dag kan straffa sig i längden.

.

Texten är en annons från Inspio.se