Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Cvasino.se

Rapporterad negativ påverkan av spelreklam bland svenska befolkningen

Reklam för spelindustrin har ökat markant de senare åren.

Publicerad: 3 maj 2021, 12:08


Frågan om hur denna reklam påverkar allmänheten rent generellt och spelare specifikt har vår expert Dominic Andreasson tittat närmare på.  

Det finns en hel del intressant forskning på området runt hur reklam påverkar oss. När det gäller just onlinespel har det forskats väldigt mycket inom detta område. 

Reklam, negativt eller positivt?

Med en stor mängd sport- och filmkanaler att välja på är det allt färre som faktiskt tittar på TV. Trots detta satsar många företag miljoner på just TV- reklam. Spelreklamen har ökat de senaste tio åren men trots detta har spelandet minskat istället för ökas.

Endast i Sverige spenderade casinospel på nätet runt 3.7 miljarder på reklam 2020 vilket är en minskning jämfört med året före. Trots detta ligger denna siffra högreän vad den gjorde tio år tidigare. Online casino annonserar flitig om casino nyheter som till exempel nya spel.

Rent generellt visar forskning att reklam inte påverkar oss i någon större utsträckning. Många uppger att reklam på TV är mer irriterande än inspirerande. Även om de flesta kan komma ihåg att de sett reklam för online casino och drömt en stund om vad de skulle spendera en eventuell vinst på så glömms reklamen ofta bort / så stannar reklamen inte kvar och influerar oss.

Vilka grupper reagerar mest på spelreklam?

Vid samtal om reklam i allmänhet är det en stor del som anser att spelreklam är oetisk samt ger en orealistisk bild av vinstchanserna på spel. Även den höga frekvensen av spelreklam ses som störande. Många anser också att casinoannonser är en stor bidragande faktor till spelberoende.

Samtliga studier som ligger till underlag för denna artikel visar att deltagare med redan utvecklat problematiskt spelmönster, i betydligt större utsträckning påverkas av spelannonser . Även de som satt gränser för sitt spelande påverkades i hög grad. Deltagare som spelade mer ansvarsfullt ansåg sig inte direkt negativt påverkade.

Flera studier pekar även på att det finns flera faktorer som spelar in när det gäller kopplingen till ett negativt spelmönster samt hur och varför vi reagerar på reklamen. Låg självkänsla till exempel kopplas ofta ihopa med med olika former beroende. 

Problemet med undersökningar angående reklam

När det görs undersökningar om hur vi påverkas av till exempel reklam är problemet att vi inte kan veta hur vi reagerat utan reklam. Det går därmed inte att faställa om individer hade handlat annorlunda om de inte sett någon annonsering. 

Det är även svårt att få fram fakta om vilka sorters meddelande i reklamen som ger mest resultat vilket gör det omöjlig att komma fram till mer konkreta svar. Att spelare med beroende uppmärksammar spelreklam mer än andra har även framkommit i en del forskningsrapporter.

Även om undersökningarna visar att antalet med spelproblem är en ganska liten del och ligger kvar på samma nivå eller till och med något lägre är det en fråga som måste tas på största allvar. 

Även reklam för online casinon är reglerad

Reklam i Sverige har sedan länge varit reglerad. Reklam för alkohol och tobak har till exempel varit helt förbjuden under många år. Likaså reklam riktad mot barn. Enligt lag får marknadsföring inte påverka vår förmåga att fatta ett välgrundat köpbeslut.

När det gäller online casino finns det ett antal kriterier som måste följas. Så kallad aggressiv marknadsföring är inte tillåten. Den får inte riktas till personer under arton år och får inte skickas direkt till personer som stängt av sig från spelande. 

Bonusar får lov att erbjudas men endast en gång till nya spelare och den får ej överstiga ett värde av etthundra kronor. All reklam måste vara måttfull och spelbolag som anses bryta dessa regler kan bötfällas eller, i grova fall, förlora sin svenska licens.  

I december 2020 överlämnade Spelmarknadsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen angående regler för ytterligare skärpta regler angående spelreklam. 

Spelbranschens dåliga anseende och reklam

Mycket tyder på att just reklamen för onlinespel bidrar till branschens dåliga rykte. Väldigt många svenskar anser att även reklam för spel bör förbjudas, precis som det är förbjudit att göra reklam för tobak och alkohol. 

Reklamen är oftast glättig och visar vackra rika människor i lyxiga omgivningar vilket upplevs som orealistiskt och ett förskönande av vinstchanserna. Att den är så frekvent förekommande i både TV och på sociala medier kan upplevas som irriterande för många. 

All forskning visar att spelandet gått ner trots ökad reklam, en stor mängd människor vill se det förbjudet och anser det högst irriterande. Ändå fortsätter spelbolagen att spendera miljarder varje år på reklam. 

När ens sinnen ständigt blir bombarderat med reklam för än det ena än det andra är det lätt att man inte ägnar det någon större uppmärksamhet. Men undermedvetet så fastnar en särskilt färgglad logga eller en melodi och lagras i hjärnan.

Detta vet givetvis spelbolagen och reklambyråerna. Och om bara en bråkdel förr eller senare brukar deras produkt så är det värt det. 

Summering

All forskning pekar på att spelreklam har ökat men att spelandet överlag minskat. Glädjande nog har även spelberoende sjunkit något.

cvasino.se

Texten är en annons från Cvasino.se