Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Goplay

Den svenska spellagens utveckling

Sverige är idag ett av de länder som för en strikt spellag. Men så har det inte alltid varit. Från den 1 januari 2019 trädde vår nuvarande spellag i kraft. En lag som är allt annat än mild mot utländska spelaktörer. Lagstiftningen uppkom efter långa och ihärdiga utredningar. Artikeln kommer att belysa några utvalda utdrag från den svenska spellagens historia.

Publicerad: 14 januari 2021, 09:30


Den allra första lagen om spel för pengar

Så tidigt som 1844 tog Sverige fram en lagstiftning kring spel för pengar. Lagen heter Lotteriförordningen (1844:12). Främst förbud mot vissa typer av lotterier beskrivs i denna lag om spel. Därefter kompletterades lagen med uppdateringar regelbundet.

Sveriges första, mer omfattande, spellag Lotterilagen (1982:1011)

År 1982 fick Sverige mer utförliga lagar om spel för pengar. Denna lag beskrev bestämmelser för allt spel för pengar. Det inkluderade även mekaniska spelautomater och automatspel. Det är stora skillnader mellan paragrafer då jämtemot idag. Några utdrag från lagen listas här.

·      Värdet per insats för automatspel får uppgå till högst 5 kr.

·      Vinsten får maximalt uppgå till 20 gånger insatsens värde.

·      Varje vinstmöjlighet i Roulette och tärningsspel får uppgå till högst 30 gånger insatsen som får uppgå till max 5 kr.

·      Tillstånd för att bedriva spel utfärdas av den kommunala Länsstyrelsen.

·      Det får finnas max 6 landbaserade kasinon.

Internets inträde gjorde att Lotterilagen inte längre var tillräcklig

Från den första Lotterilagen har utvecklingen fört spel för pengar till internet. Många av spelen har blivit automatiska samt fått slumpgeneratorer. Samtidigt har även andra länders spelbolag fått upp ögonen för den svenska marknaden.

Kasinolagen (1999:355) trädde i kraft

För att möta den nya tidens spelbransch tog regeringen fram en ny lag. Så den 1 juli 1997 trädde en ny lagstiftning i kraft som mer riktar sig till de nyare spelformerna. Dock framhävdes det hur bristande lagstiftningen kring spel online var. Därför kom ovannämnda lagar att upphävas och nya lagar skulle senare komma att ta deras plats.

Juni 2007 startades en utredning för blivande lagstiftning. Vår dåvarande lagstiftning riktar sig mot spel för pengar. Dock är spel online fortfarande relativt oberört från lagens sida. Med hjälp av bland andra chefjuristen Jan Nyrén gjordes en djupdykning i spelbranschen.

Casino online kom upp till ljuset

Utredningens sammanfattning publicerades ett år senare då regeringen insåg att utländska webbplatser med spel aktivt verkar inom Sveriges gränser. Dessutom är det lagligt tack vare vårt inträde i EU där friheten mellan olika EU-länder är stor.

Dåvarande spellag var långt ifrån tillräcklig enligt utredarna och nytt system kom på tal. Över 2,000 olika online casino var etablerade redan då. Många av dem var svenska casino utan licens vilket fick utredarna att föreslå licensutgivning som ett alternativ.

Online casino fortsatte att öka i popularitet

Eftersom spel online blev mer populärt för varje år kom också fler aktörer. Otroliga mängder av casinon på nätet gjorde att vår tidigare lagstiftning inte hade en chans. År 2008 trädde därav en ny marknadsföringslag i kraft samt ytterligare utredningar gällande framtida lagstiftningar för spelmarknaden.

Dock tillkom inga lagändringar under några år. Men fortsatt kritik lönade till slut sig då en expertgrupp inom EU tillsattes den 5 december 2012. Gruppen bestod av representanter från varje medlemsstat tillsammans med spelmyndigheterna.

Fler lagändringar samt riktlinjer trädde i kraft 

Efter många år med vetskap om brister inom spelbranschen men utan tillräcklig grund för lagstiftning startades nu ett mer effektivt händelseförlopp. Expertgruppen kom fram till olika förslag som kom att reglera spelmarknaden märkvärt. 

Till exempel införde Svenska spel den 2 juni 2014 krav på registrering av samtliga spel utöver fysiska lotter. Med hjälp av denna reglering kan osunda spelbeteende lättare upptäckas och hindras.

Även åldersgräns förstärktes under 2015. Tidigare var 18 års-gräns endast tillämpat på en del av alla spel för pengar. Enligt Ds (2015:46) blev samtliga spel för pengar inkluderade i lagstiftningen.

År 2018 blev ny lagstiftning till

Många år har gått sedan den första lagen trädde i kraft. Och mycket har hänt. Så det blev dags för en helt ny lagstiftning gällande spel för pengar år 2018. Genom Spellag (2018:1138) upphävdes både Lotterilag (1994:1000) och Kasinolag (1999:355).

Här fick spelbranschen helt andra regler att gå efter. Online spel fick nu en betydande plats i lagen. Liksom utländska spelbolag vars regler utgörs av flertalet paragrafer. Från och med denna lag får Sverige numera endast ha maximalt 4 kasinon på land.

Licensutgivning från en utsedd myndighet i Sverige blev ett faktum. Den 1 januari 2019 blev Lotteriinspektionen den nya Spelinspektionen. Med större inflytande och makt över hela spelmarknaden inom Sveriges gränser.

Spelbranschen år 2020

Ett år och flera lagändringar har gått förbi. Online casinon utan den svenska licensen är inte längre aktiv i samma utsträckning. Men än verkar mindre seriösa spelbolag som går mellan lagens fingrar. För att hitta tillförlitliga casinon online samt riktig information behövs därför jämförelsesajter likt goplay för att hitta bland all tillgänglig information.

Lagen om spel är offentliga handlingar och är möjlig att läsa i sin helhet, i korthet eller enbart olika lagstycken på sidor som lagen.nu alternativt riksdagen.se. Så snart fler ändringar införs blir det till offentliga handlingar vilka även de går att läsa.

Sammantaget av lagarna om spel i Sverige historia

Länge har vi avnjutit spel för pengar. I och med utvecklingen av olika spelformer kom strax därefter ny lagstiftning. Men från internets genombrott runt 1995 samt vårt inträde i EU fick vi oanade konsekvenser gällande spel för pengar.

Utredning efter utredning utfördes och en expertgrupp inom hela EU kom till. Tydligare lagar och riktlinjer infördes först flera år efter att spelbranschen bildligt talat exploderade online. Men 2018 fick en helt ny lag komma på plats, Spellag (2018:1138).

Spelinspektionen tillsammans med regeringen försöker att få ytterligare förtydligande/åtstramningar för att lagen ska omfatta allt inom den gigantiska spelbranschen. Inte en helt enkel sak att lyckas med. Men med den nya spellagen har Sverige nu tagit ett jättekliv mot den moderna spelmarknaden. Med jämna steg närmar sig lagen och den är snart ikapp dagens omfattande spelbransch.

Avslutningsvis

Då regelverket fortfarande inte omfamnar allt kring online casinon behöver varje spelare ta ett eget ansvar. Genom att gå via jämförelsesajter höjs säkerheten avsevärt då spelsajterna är prövade samt godkända. Med deras hjälp kan spelglädjen få ett större utrymme.

.

Texten är en annons från Goplay