Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Pubmatic

Branschen behöver inse värdet av att ta ansvar

Mot bakgrund av ett ökat intresse för klimatförändringar, jämställdhet och hållbar ekonomisk tillväxt är begreppet "ansvarstagande medier" ett koncept som reklambranschen inte har råd att ignorera. För att säkerställa att digital annonsering levererar värde på ett hållbart sätt behöver vi överväga vilken inverkan reklamen har på varumärken, utgivare, konsumenter – och på miljön, skriver Thomas Munck, Interim Country Manager på Pubmatic Nordics.

Publicerad: 23 november 2022, 11:18


Den här typen av ansvarstagande medier strävar efter att lösa de sociala och miljömässiga utmaningar som finns när det gäller att utveckla, producera och självklart också tjäna pengar på innehåll. Många faktorer spelar in här, för att säkerställa att de medier vi konsumerar – och som varumärken annonserar i – följer dessa principer. Det är en viktig hörnsten i att bygga framtidens leveranskedja i digitala medier. 

Tekniken spelar en central roll

Först och främst behöver vi slå fast att reklam spelar en viktig roll i att stötta produktion och distribution av innehåll. Att säkerställa att innehåll produceras och görs tillgängligt för alla spelar en avgörande roll för att samhället ska fortsätta fungera. Och teknik spelar en viktig roll i att upprätthålla det här ekosystemet.

En avgörande utmaning här är att hela branschen är beroende av leveranskedjor som knyter samman konsumenter med publicister/mediehus och med annonsörer. Hela kedjan av byråer, demand side-plattformar, dataplattformar, SSP:er med flera bygger på modern teknologi som konsumerar stora mängder energi. På PubMatic har vi förenklat det vi kan genom att investera i vår egen hårdvara och säkerställa att hela vår infrastruktur drivs av förnybar energi, samt ställa höga krav på hållbarhet.

Nästa steg handlar om transparens. Köpare behöver veta vilket innehåll deras annonser kommer att placeras tillsammans med och vilka konsumenter som sett deras annonser. De behöver också få insyn i försörjningskedjan och veta vem som tar ut vad – och det här är viktigt: vilket värde de tillför. Utgivarsidan behöver samtidigt kunna lita på att de annonser som visas i anslutning till deras innehåll håller förväntad kvalitet och se att det finns en fullständig transparens på utgiftssidan. Varje transaktion av data som krävs för att uppnå en hög nivå av transparens behöver vara så effektiv och hållbar som möjligt.

Genom att välja bort publika molntjänster säkerställer vi att vi hela tiden har total kontroll över vår infrastruktur och dess miljöpåverkan. Detta har gjort det möjligt för oss att använda 100 procent förnybar energi i samtliga våra datacenter världen över. Även om det låter som en självklarhet är det inget som görs i en handvändning – det har tagit flera år att nå fram till den här punkten och innebär att vi, åtminstone i ett kortare perspektiv, betalar mer för energi. Men vi ser att de vinsterna på sikt mer än väger upp för det – vi ligger inte bara i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen i branschen, vi har uppnått det utan att göra avkall på våra långsiktiga mål. 

Att vara ansvarig och att hållas ansvarig

Vi har alla, genom hela branschen ett ansvar att ta de här frågorna på allvar och vara beredda att samarbeta för att säkerställa att hållbarhet spelar en nyckelroll i alla beslut vi fattar när det gäller media vi köper, säljer och konsumerar. Att vänta på att andra ska ta första steget eller skjuta upp sitt eget hållbarhetsarbete av lättja eller okunskap är inget alternativ. 

Det har hänt väldigt mycket det senaste året. Allt fler företag har utvecklat en verklig förståelse för den påverkan som produktion och konsumtion av media har på miljön och samhället i stort. Tillsammans har de möjligheten och makten att sprida kunskap och insikter så att fler kan förstå vilket ansvar de har och hur de kan påverka utvecklingen i en positiv riktning. Genom att dela med sig av framgångar – och motgångar – och lyfta fram hållbarhet som en central del av vår verksamhet kan vi tillsammans bygga en bättre förståelse av hur branschen kan minska sin miljöpåverkan. 

Hur kommer ansvarstagande medier att utvecklas?

Även om det är relativt nyligen som vi började prata om ansvarstagande medier och började diskutera hållbarhetsaspekter i reklambranschen så råder det en bred konsensus kring att detta är frågor som inte kommer att minska i betydelse. Därför är det viktigt att också säkerställa att det finns ett tydligt ramverk i branschen, som inte bara handlar om hållbarhet utan även stödjer kvalitetsjournalistik och publicister som skapar innehåll som omfattar mångfald, jämlikhet och inkludering på alla nivåer. 

Det är dags för byråer och varumärken att öronmärka delar av sin budget för medieköp till kanaler som delar dessa värderingar och tar sitt ansvar för att utveckla ekosystemet och sprida positiva influenser. Genom att engagera sig mer i hur budgeten fördelas kommer de samtidigt att knyta närmare band till sina leverantörer och kunna fatta informerade beslut för att nå en bredare och mer relevant publik.

Ur utgivarperspektivet är vi vana vid anpassning baserat på kravställningar från köparsidan, och det kommer självklart att fortsätta spela en viktig roll i utvecklingen av ett ansvarstagande ekosystem för framtiden. Men det finns saker som utgivare kan göra för att skynda på utvecklingen. Ett bra första steg kan vara att faktiskt ta klimatet på allvar – mediehus och innehållsproducenter behöver förstå sin egen klimatpåverkan och ha förmågan att mäta den. Det finns också mycket att göra gällande transparens – kring allt från ägarförhållanden till publik och hur innehållet produceras. Genom att öppet och effektivt kommunicera kring detta kan köparsidan fatta välgrundade beslut kring vilka medier som matchar deras behov bäst – och samtidigt betala mer för att få tillgång till dem.

Slutsats: Agera nu, innan det är för sent!

Konceptet med ett ansvarstagande ekosystem kring medier och reklam handlar om att göra det enklare att fatta välgrundade beslut baserat på relevant och korrekt data. Utgivare och innehållsproducenter, mediebyråer och teknikleverantörer behöver agera här och nu för att säkerställa att de klarar av att möta köparsidans snabbt växande önskemål om att kunna göra ansvarstagande medieköp. 

Sett till den snabba utvecklingen vi sett under de senaste tolv månaderna är det högst troligt att det inom ett till två år kommer att vara en hygienfaktor och ett ”skall-krav”.

Av: Thomas Munck, Interim Country Manager, Pubmatic Nordics

pubmatic.com

Texten är en annons från Pubmatic