Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Bostadslistan

Aktuella läget för hyresbostäder i Sverige

I Sverige bor idag drygt 10 miljoner människor som ska samsas på ungefär 450.000 kvadratkilometer. Det är alltså en liten befolkning på en mycket stor yta. Trots detta råder bostadsbrist i många städer och samhällen. Hur kommer det sig?

Publicerad: 14 december 2020, 10:56


Utvecklingen 2018 till 2019
Den största skillnaden mellan åren 2018 och 2019 är att fler och fler kommuners kommunfullmäktige beslutar att mer mark ska upplåtas åt byggandet av allmännyttiga hyresbostäder. I exempelvis Uppsala har Uppsala Studentkår aktivt påverkat lokalpolitikerna att bygga fler studentbostäder, för att råda bot på den stora bostadsbristen.

Lagar som verkar för hyresbostäders fortsatta existens
De allra flesta människor vill äga sitt boende, genom att exempelvis bo i bostadsrätter eller villor. Unga människor har dock i allmänhet inte möjlighet att betala för boendet, ej heller att få lån beviljat till detsamma. Då är hyresbostäder rätt väg att gå, om man nu inte vill bo inneboende någonstans.

Enligt Regeringsformen (RF) 1:2 ska samhället trygga rätten för medborgarna att erhålla en bostad. Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska kommunerna aktivt se till att medborgare har någonstans att bo temporärt, exempelvis efter en brand i bostaden.

Vad är då en hyresbostad och vad behöver man betala?
Så kallade hyresbostäder är som namnet antyder bostäder man kan hyra (d.v.s få tillstånd att bo i) tills hyresgästen eller hyresvärden säger upp hyreskontraktet. Hyreskontraktet får vara muntligt upprättat, men det rekommenderas inte eftersom dokument är bra vid eventuella tvister. Vanligen är kontrakten tillsvidare, d.v.s du får hyra lägenheten till kontraktet sägs upp. Det finns också tidsbegränsade kontrakt, såsom rivningskontrakt. Hyresvärden kan i princip neka vem som helst att hyra en bostad, dock inte på uppenbart diskriminerande grunder.

Vad man behöver betala är högst varierande, generellt får man räkna med högre hyror i storstäder där många tampas om samma bostäder. I flera kommuner finns bostadsköer som man får ställa sig i om man vill ha tillgång till vissa hyresbostäder. Där är det kötiden som styr, normalt sett får man ett poäng per dag. Den som har flest köpoäng får erbjudande om kontraktsskrivning, förutsatt att övriga krav är uppfyllda. I Sverige är det tillåtet att hyra ut lägenheter till omyndiga personer, men de som inte gör det har rätt att neka. Det senare kan eventuellt godkännas i de fall vårdnadshavare står skrivna på kontraktet istället för deras ungdomar.

Räkna med att man får betala 3000-6000 kronor för en normalhyra. I regel kostar det alltid mer att hyra en lägenhet tillhörandes en nyproduktion. Man kan även få ned priset genom att ansöka om bostadsbidrag.

Fördelar med hyresrätt
Det finns många fördelar med hyresrätt. Du har alltid tillgång till snabb service med såväl avlopp som el. Dessutom behöver du inte ta bostadslån och ej heller binda upp dig till att bo i en stad längre än du vill. Vidare kan du som student gynnas socialt av att bo i korridorsrum som hyrs ut. Det blir en annan gemenskap med de övriga bostadsgästerna, något som kan vara positivt för många och samtidigt glädjande. Gamla hyresrätter är ofta centralt benägna, vilket är guld värt om man vill ha nära till platser.

bostadslistan.se

Texten är en annons från Bostadslistan