Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från lånjakt.se

Aktiebelåning: Överväger fördelarna riskerna?

Genom aktiebelåning via din aktiemäklare kan du låna pengar för att ha råd med nya aktieinvesteringar. På så sätt kan du genom ökad exponering uppnå en hävstångseffekt, vilket kan bidra till ökad avkastning.

Publicerad: 2 februari 2021, 08:48


Att belåna aktier kan vara ett fördelaktigt alternativ, framför allt för investerare som för tillfället saknar kapital, men som ändå vill köpa nya aktier. Samtidigt finns det vissa nackdelar med denna låneform som kan vara bra att känna till. 

Nedan ska vi titta närmare på vilka för- och nackdelar som finns med aktiebelåning och vad du ska tänka på innan du väljer att belåna dina värdepapper. 

Öka avkastningen med hävstångseffekt

En av de främsta fördelarna med aktiebelåning är möjligheten att öka din exponering och därmed din avkastning mot en finansiell marknad utan att behöva nytt kapital. Detta kallas för hävstångseffekt. Målet med hävstångseffekten är att investeringen ska generera en bättre avkastning än din skuld till aktiemäklaren, inklusive ränta.  

Nedan följer ett exempel på hur aktiebelåning kan leda till ökad avkastning. 

__________________________________________________________________________

 Exempel:

Du har aktier med ett värde på 100 000 kronor och väljer att belåna dem till 60% till en ränta på 2%. Din depå kommer nu att vara värd 160 000 kronor.  

Efter en månad har dina aktier ökat med 5%, vilket innebär att värdet på depån ökat med 8 000 kronor. Din räntekostnad under denna månad är 100 kronor. Total vinst blir därmed 7 900 kronor, vilket ger ett depåvärde på 167 900 kronor. 

Hade du inte belånat aktierna hade din vinst enbart blivit 5 000 kronor och din depå hade varit värd totalt 105 000 kronor. 

__________________________________________________________________________

Ytterligare en fördel med aktiebelåning är att aktiemäklare vanligtvis erbjuder en mycket fördelaktig ränta. Vissa aktörer kan till och med erbjuda 0 procent ränta upp till ett visst lånebelopp, dock med en mycket låg belåningsgrad. Vid belåningsgrader upp till 95 procent ligger räntan på omkring 5 – 6 procent, vilket enligt Lånjakt.se är samma genomsnittsränta som vid traditionella privatlån.  

Sist men inte minst saknar denna typ av lån fast amorteringstid, vilket gör låneformen till ett extra flexibelt alternativ. Det finns emellertid fortfarande krav på att räntan ska betalas enligt en viss plan samt att du inte ska överbelåna dig.  

Höga risker kan leda till stora förluster 

Även om fördelarna med aktiebelåning är många finns det även vissa nackdelar som du bör känna till innan du väljer att utnyttja denna låneform.  

Den största nackdelen är förknippad med den höga risken. Hävstångseffekten kan nämligen verka i motsatt riktning och leda till större förluster i samband med värdeminskningar jämfört med om du inte belånat dina aktier. 

__________________________________________________________________________

Exempel:

Du har aktier till ett värde av 100 000 kronor och belånar dem till 50% med en ränta på 2%. Värdet på din aktiedepå blir därmed 150 000 kronor. 

Bolaget uppvisar en dålig årsrapport och på bara en månad sjunker aktiernas värde med hela 10%. Efter förlusten och räntekostnaden på 1 000 kronor är din depå värd 134 000 kronor. Du väljer att återbetala ditt lån på 50 000 kronor och har därefter kvar 84 000 kronor. 

Hade du valt att inte belåna aktierna hade du haft drygt 90 000 kronor kvar. På grund av den negativa hävstångseffekten gjorde du i det här fallet en förlust på närmare 6 000 kronor. 

__________________________________________________________________________


Värt att nämna är att aktiemäklare brukar ha specifika gränser för hur mycket du får belåna dina aktier. Vanligtvis får du låna större belopp om belåningen avser aktier i stabila företag som varit lönsamma på lång sikt. 

Ytterligare en risk är att räntekostnaderna kan komma att ändras då räntan baseras på belåningsgraden vid själva belåningstillfället. Skulle värdet på aktierna minska kommer din belåningsgrad att öka, vilket i sin tur leder till ökade räntekostnader.  

Sammanfattning

Det finns både positiva och negativa aspekter med aktiebelåning. En fördel är att du genom hävstångseffekten kan öka värdet på din depå utan att behöva tillgång till nytt kapital. Dessutom är räntan för denna låneform vanligtvis mycket låg, vissa mäklare erbjuder räntor från 0 procent.

Samtidigt finns alltid risken för onödigt stora förluster i samband negativ hävstång och ökade räntekostnader. Experter råder investerare att välja lägsta möjliga belåningsgrad och att hellre belåna andra tillgångar, så som en bostad, om möjligheten finns. 

.

Texten är en annons från lånjakt.se