onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Utomhus

SL förlänger med Clear Channel – utan upphandling: ”Makalöst”

Publicerad: 18 juni 2015, 09:05
Uppdaterad: 11 januari 2016, 13:14

Konkurrenterna stängdes ute när SL valde Clear Channel, kan Dagens Media berätta.

Ämnen i artikeln:

Clear ChannelSLJCDecaux

EW

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se


Clear Channel får, utan konkurrensutsättning, ytterligare ett år med SL:s reklamavtal. Det står klart sedan den beslutade upphandlingen skjuts upp – och SL valt att genomföra en direktupphandling.

– Detta är andra gången på fyra år som man förlänger med Clear Channel utan konkurrensutsättning. Det är makalöst, speciellt med tanke på hur viktigt SL tycker att det är att få in reklamintäkter, säger Magnus Heljeberg, vd för utomhusreklambolaget JCDecaux.

Hösten 2014 kunde Dagens Media berätta om de långt gångna planerna på en stor upphandling av SL:s samtliga reklamavtal. Avtal som gäller tunnelbana, bussar och bussväderskydd och omsätter 250 miljoner kronor årligen. SL:s ekonomi är svårt pressad och ett mål var att öka intäkterna.

Redan i februari 2014 tog trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslut om att säga upp ”samtliga avtal rörande reklam i kollektivtrafiken för att möjliggöra simultana upphandlingar”.

I praktiken innebar det att Clear Channel, som haft avtalen i nära 20 år, skulle få slåss med andra aktörer om de åtråvärda reklamavtalen. Det dröjde dock till februari i år, delvis på grund av politisk splittring i trafiknämnden, innan det fattades ett skarpt beslut om att faktiskt inleda ett upphandlingsarbete.

Dagens Media kunde redan då rapportera om att det riskerade att bli knappt om tid.

– Det kommer att bli jäktigt för trafikförvaltningen, konstaterade oppositionslandstingsrådet Nanna Wikholm (S).

Nu står det klart att farhågorna har besannats. Tidigare i veckan gick Clear Channel ut med att bolaget öppnar försäljningen av reklamytor inför 2016.

”Clear Channel kommer även fortsätta att erbjuda reklamytorna i SLs miljö under 2016”, skrev bolaget kortfattat i ett pressmeddelande.

SL har valt att via en direktupphandling förlänga med Clear Channel. Det är en form av upphandling som vanligen bara tillåts när avtalen gäller mindre belopp. Mångmiljonaffärer av detta slag ska normalt sett avgöras via en offentlig upphandling.

Men undantag kan göras om om det finns synnerliga skäl. Det kan gälla oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över.

”Tidsnöd på grund av bristande planering och framförhållning medför i normalfallet inte att man har rätt till direktupphandling”, skriver Konkurrensverket om direktupphandlingar.

Enligt trafikförvaltningens kommunikationschef Suss Forssman Thullberg är det just tidsnöd som ligger bakom beslutet att utan konkurrens förlänga med Clear Channel.

– Det politiska beslutet kom väldigt sent och det tar tid att ta fram ett bra förfrågningsunderlag som möter våra krav och leverantörernas rättmätiga krav på en professionell upphandling, säger hon och fortsätter:

– Vi insåg att det inte var möjligt med tanke på tidsramen. Då valde vi den förhållandevis extraordinära åtgärden att direktupphandla med nuvarande leverantör i ytterligare ett år.

Magnus Heljeberg är mycket kritisk till SL:s agerande.

– Det är samma aktör som haft dessa avtal sedan 1997. Det finns ett beslut fattat om att man ska göra en upphandling, och istället väljer man att utan konkurrensutsättning förlänga med Clear Channel. Det är anmärkningsvärt ur skattebetalarnas perspektiv.

Han menar att ett flertal aktörer har stått redo att buda på avtalen och att SL nu går miste om att få bättre villkor i sin reklamaffär.

– Frågan till SL är varför man direktupphandlar till samma villkor istället för att konkurrensutsätta och få bättre villkor.

Suss Forssman Thullbergs svar är att det inte var möjligt med tanke på tidsramen.

– Innan vi valde att direktupphandla gjorde vi en prövning utifrån konkurrensmässiga principer och de praktiska möjligheterna att genomföra en upphandling. Det resulterade i beslutet att direktupphandla med nuvarande aktör.

Argumentet om tidspressen blidkar dock inte Magnus Heljeberg.

 – Stockholms stad gjorde en sådan här upphandling från start till slut på sex månader.

Tanken är nu att en upphandling ska genomföras som ska resultera i nya avtal med start 1 januari 2017.

Spelet om SL:s reklamavtal - detta har hänt

Februari 2014

• Trafiknämndens politiker Christer G Wennerholm (M), Stella Fare (FP), Karl Henriksson (KD), Lucas Forslund (C), Yvonne Blombäck (MP) och Gunilla Roxby Cromvall (V) vill ta ”ett helhetsgrepp kring reklamen i kollektivtrafiken och se till så att de avtal som rör denna är de bästa för skattebetalarna och resenärerna”.

• Därför beslutades att samtliga reklamavtal i kollektivtrafiken skulle sägas upp för att möjliggöra simultana upphandlingar 2015 ”med tjänstekoncession som möjlig avtalsform”.

• Socialdemokraterna ansåg att ansvaret för skötsel av väderskydden inte fungerar tillfredsställande. ”Det är inte logiskt att ett företag tvättar väderskydden och ett annat byter reklamen”, skrev partiet i en bilaga. 

Juni 2014

• På trafiknämndens sammanträde i juni ställde ledamoten Curre Hansson (S) en fråga om när ärendena avseende reklam kommer att behandlas.

September 2014

• Två tjänsteutlåtanden från trafikförvaltningen presenterades, samt en större förstudie inför den kommande jätteupphandlingen.

• På trafiknämndens sammanträde 23/9 bordlades ärendena, både om beslut om förstudie inför upphandling av nya reklamavtal, samt beslut om långsiktig inriktning gällande ”kundmiljö, väderskydd och hållplatser samt reklam”.

December 2014

• Samtliga reklamavtal med Clear Channel sägs upp. De löper dock under 2015, varpå nya avtal ska upphandlas.

Februari 2015

• Den 3 februari beslutade nämnden att att genomföra upphandling (fastställa förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut, teckna upphandlingskontrakt) av nya reklamavtal som säkrar intäkter och kvalitet enligt affärsmodell tjänstekontrakt. Det är samma modell som tillämpats tidigare, där reklambolaget hyr ytorna av SL.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev