Utomhus

Rockad på Wallstreet Media

Försäljningsdirektören Linda Forsberg får det övergripande ansvaret när Wallstreet Media blir en del av Stampens övriga medieverksamhet.