Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tidskrifter

Så mycket omsätter svenska tidskrifter

Publicerad: 15 maj 2020, 10:05

Läsarintäkterna, de större förlagens viktigaste intäktskälla, är relativt förskonade under coronapandemin, enligt rapporten.

Foto: Janne Næss

Tidsskiftsförlagen, som förra året omsatte 7 miljarder kronor, bedöms falla 10 procent i år – bolagens reklamintäkter minskar 20 procent, enligt Sveriges Tidskrifters branschrapport 2020.


Ämnen i artikeln:

Sveriges TidskrifterKerstin Neld

För fjärde året i rad kartlägger Sveriges Tidskrifter den egna branschen.

Den färska undersökningen visar att tidskriftsbranschen omsatte 7,11 miljarder kronor under 2019, vilket är en tillbakagång om sex procent jämfört med 2018. Detta inkluderar alla intäktsslag – läsarintäkter, reklamintäkter och övriga intäkter.

Branschens omsättning har minskat under de senaste åren och 2018-2019 tilltog tappet.

– Vi ser en väntad minskning av den totala omsättningen i branschen. Det är dock intressant att antalet titlar i branschen inte minskar nämnvärt samtidigt som de större förlagens förväntningar på effekterna av coronakrisen innebär en större tilltro till läsarintäkterna, kommenterar Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, i ett pressmeddelande.

Det finns 4 450 tidskrifter i Sverige, enligt den senaste rapporten.  Läsarintäkterna, som är tidskifternas viktigaste intäktskälla, utgör halva branschens omsättning och minskar under 2019. De digitala läsarintäkterna är små, men dessa ökar kraftigt från låga nivåer. Reklamintäkterna har minskat med 43 procent sedan toppåret 2007, och under 2019 minskade även tidskrifternas digitala reklamintäkter för första gången. Native-annonseringen har visat god tillväxt, men förra året avstannade även denna. 

Prognos för 2020

Sveriges Tidskrifter har även bett de största förlagen att ge en prognos för hur coronakrisen påverkar årets omsättning.  Kommersiella förlag som omsätter mer än 75 miljoner kronor står för halva omsättningen i tidskriftsbranschen och blir en temperaturmätare för branschens utveckling.

 Under 2019 minskade dessa förlag sin omsättning med 7 procent och resultaten från den färska undersökningen indikerar att de större förlagen bedömer att omsättningen för år 2020 kommer att minska med 10 procent – eller 400 miljoner kronor. 

Läsarintäkterna, vilka är de större förlagens viktigaste intäktskälla, är relativt förskonade under coronapandemin, enligt rapporten. Den negativa trenden som noterats under 2018 och 2019 mildras något. 

Reklamintäkter och övriga intäkter, som bland annat inkluderar event och läsarresor, bedöms minska med drygt 20 procent under året relativt föregående år enligt förlagen. Annonsörernas reklaminvesteringar är starkt konjunkturberoende.

Janne Naess

Reporter

janne.naess@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev