Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tidskrifter

Personalflykt från Nöjesguiden

Publicerad: 25 april 2018, 22:00
Uppdaterad: 26 april 2018, 10:59

Bild 1/2  Ett 20-tal personer har sagt upp sig från Nöjesguiden och Djungeltrumman sedan HKM gick in som ägare. Bland annat f.v. Karin Londré, Greta Thurfjell, Jenny Nordlander och Sanna Verner- Carlsson.

Över 20 personer har enligt uppgift sagt upp sig sedan HKM Media tog över ägarskapet av Nöjesguiden och Djungeltrumman – som anklagas för sexism och dålig arbetsmiljö av flera tidigare medarbetare. Dagens Media har pratat med flera av dem.


Ämnen i artikeln:

NöjesguidenDjungeltrumman

Dagens Media har varit i kontakt med åtta tidigare medarbetare på Nöjesguiden och Djungeltrumman, varav alla utom en vittnar om en arbetsplats med ett hårt och pressat klimat, där kvinnor missgynnas och män premieras. HKM Medias vd Stefan Hallenius uppges av flera personer vara en stor del av problemet.

Sedan HKM Media tog över Nöjesguiden 2016 och köpte Djungeltrumman 2017, har över tio kvinnliga anställda sagt upp sig, varav tre chefredaktörer och tre redaktörer. Sammantaget har, enligt en lista som Dagens Media har fått ta del av, över 20 personer sagt upp sig på de båda titlarna.

Nöjesguidens tidigare chefredaktör Jenny Nordlander berättade nyligen i en intervju med Dagens Media om hur Nöjesguiden har problem med sexistiska strukturer, och att hon som kvinna mött på oväntat motstånd på tidningen.

När Dagens Media ringde upp HKM Medias vd Stefan Hallenius avfärdade han Jenny Nordlanders uttalande som ”trams”, och menade att hon bara var ute efter pr för en bok som hon släpper i höst.

Flera tidigare medarbetare håller med om kritiken

Till Dagens Media bekräftar nu flera tidigare anställda Jenny Nordlanders bild av läget på HKM-titlarna. 

Greta Thurfjell, krönikör och reporter på Dagens Nyheter, jobbade på Nöjesguiden i tre år, men sade upp sig sommaren 2016 – ett halvår efter att HKM köpt Nöjesguiden.

– Jag skriver under på allt det som Jenny har uttryckt. Det som Stefan Hallenius säger, att hennes uttalanden bara handlar om att hon vill sälja sin bok, stämmer förstås inte. Det är uppenbart att Stefan Hallenius visst väljer kön framför kompetens, men på ett mer konventionellt sätt, säger hon.

Greta Thurfjell beskriver hur kompetensen som fanns hos kvinnor varken togs tillvara på eller behandlades som värdefull.

– Det gällde inte bara texter, utan idéer över lag. Det rådde en kultur där som verkligen premierade män. Det var män som skulle vara chefer, män som skulle bestämma och män som skulle ta de viktiga besluten.

Flera tidigare medarbetare på Nöjesguiden berättar även att Stefan Hallenius, efter att han avslutat telefonsamtal med kvinnor, flera gånger kallat dem för ”kärringar”.

Nöjesguidens tidigare redaktör Karin Londré funderar på om Nöjesguiden har blivit lite blind för de problem som finns inom den egna organisationen, eftersom tidningen historiskt sett tagit upp till exempel jämställdhetsfrågor och haft för vana att se sig själva som medvetna. 

– Jag upplevde att den talang och kunskap som fanns hos oss redaktörer inte sågs och att det hårda jobb vi gjorde inte uppskattades, säger Karin Londré, som jobbade som redaktör samtidigt som Greta Thurfjell, och sade upp sig bara några dagar efter henne. Även hon instämmer i kritiken mot Nöjesguidens ledning efter HKM-Medias övertagande.

– Det kändes inte som att organisationen ville satsa på mig, och därför inte som att det fanns någon väg framåt inom Nöjesguiden för mig. På många sätt älskade jag att vara på tidningen, men när också innehållet ändrades så fanns det ingen anledning för mig att vara kvar längre.

Karin Londré har efter att hon slutade på Nöjesguiden jobbat en del med tidningen som frilansare, vilket hon säger beror på att Jenny Nordlander varit chefredaktör.

Greta Thurfjell valde att säga upp sig av två anledningar: samtidigt som hon upplevde av att hennes och medredaktörens idéer inte värdesattes, så bytte hela tidningen riktning. 

– När jag började på Nöjesguiden var det mycket för att tidningen hade en tradition av att låta sina skribenter vara fria och pröva nya tankar och grepp. Ingenting var för konstigt eller smalt, man kunde ägna sig åt ett ganska vildsint och roligt skrivande. Den nya ledningen hade andra planer, och ville att Nöjesguiden skulle vara en mer rak och tydlig guide till det bästa nöjet – det gick inte i linje med min bild av vad tidningen hade varit och kunde vara, säger Greta Thurfjell.

"Arbetsstyrkan blev mer och mer homogen"

Efter 1,5 år slutade Sanna Verner-Carlsson som konceptansvarig på Nöjesguiden i oktober 2017. Anledningen var att samarbetet med vd:n Stefan Hallenius inte fungerade. 

– Jag älskade att jobba med det jag gjorde, med alla roliga kunder och projekt, men till slut kunde jag inte längre stå för att jobba på ett ställe som hade ett så skevt förhållningssätt till sina anställda.

Sanna Verner-Carlsson började sin anställning ungefär samtidigt som HKM tog över, och upplevde att arbetsstyrkan i takt med att tiden gick, blev allt mer homogen.

– Kvinnor slutade och när man nyanställde så anställde man män. Alla chefer var förstås män. Jag tror inte på företag som är så homogena överlag, men just på Nöjesguiden hade jag inte förväntat mig att det skulle se ut så.  

Vid upprepade tillfällen säger Sanna Verner-Carlsson att hon fick höra att Stefan Hallenius ”inte fattade vad hon gjorde på jobbet”, trots att hon ansvarade för alla samarbeten och event och jobbade med Nöjesguidens största och viktigaste kunder. 

– Jag satte alltid Nöjesguidens varumärke främst och var inte rädd för att säga till om jag tyckte något borde förändras eller förbättras. Istället för att ta vara på mina åsikter kunde jag få höra av vd:n att jag ”dränerade honom på energi”. Jag fick också höra via andra chefer att jag inte skulle säga emot honom inför andra, eftersom jag skulle få skit för det sen. 

Det sista som hände på Nöjesguiden innan hon slutade, ledde till en konflikt om pengar.

– Nöjesguiden drog av två lax på min slutlön för att jag två månader tidigare hade bokat ett extra hotellrum under årets största event, som jag även var huvudansvarig för, när jag insåg att jag annars hade behövt dela en 120-säng med en manlig inhyrd fotograf. De pengarna har jag fortfarande inte fått tillbaka.

­Flera av de personer som Dagens Media har varit i kontakt med, beskriver på liknande vis som Sanna Verner-Carlsson, hur de hamnat i konflikt med sin tidigare arbetsgivare när det gäller utbetalningar.

Situationen på Djungeltrumman

Maria Kopp, tidigare chefredaktör och verksamhetsansvarig på Djungeltrumman, som också valt att säga upp sig sedan HKM köpte tidningen, kan bekräfta bilden av ett tufft klimat inom bolaget och problem med ledarskapet. 

Hon, som hade personalansvar, upplevde att det var svårt att se hur medarbetarna behandlades uppifrån.

– Alla blev väldigt pressade uppifrån. Arbetsbördan var väldigt stor och det var mycket stress. Jag hade jobbat för att bygga upp en positiv arbetsmiljö och upplevde att man slog undan benen på mig, säger Maria Kopp.

Hon beskriver hur det till exempel inte fanns någon respekt för tider och att det inte var ovanligt att få telefonsamtal sent på kvällen.

– Man skulle alltid vara beredd på att jobba. För mig ledde det till att min roll till stor del handlade om personalvård – nästan krishantering.

Maria Kopp tror att det finns en risk att titlarna inom HKM Publishing kommer påverkas av personalflykten.

– Det försvinner ju mycket erfarenhet på en gång, och det klart att det påverkar. Risken är att kvaliteten på innehållet försämras. Sedan tror jag att det alltid kommer finnas vissa unga personer som kan tänka sig jobba för låg lön under dåliga förhållanden, för att det är en bra merit.

Maria Kopp stödjer Jenny Nordlanders och Karin Londrés resonemang om hur arbetsmiljöproblemen inom HKM inte rimmar med de varumärken som ingår i koncernen, så som Nöjesguiden och Djungeltrumman.

– Det blir konstigt att kommunicera vissa värderingar utåt när de inte alls gäller inom företaget, säger hon.

Emerentia Leifsdotter Lund, som var föräldraledig vid tidpunkten då tidningen köptes upp av HKM och som också valt att säga upp sig, instämmer i att bolaget präglas av ett tufft arbetsklimat och att det finns problem med ledarskapet.

Även hon hade en chefstitel och säger att hon påverkades av hur hennes medarbetare mådde.

– Jag upplevde att jag gick ärenden jag inte ville gå och som jag inte var bekväm med. Jag blev inte den som jag ville vara under det ledarskapet. Det blev lätt att gå till ett annat jobb där jag slipper kompromissa med mig själv, säger hon till Dagens Media.

Vd:n skulle "ta in kompetens utifrån"

Emerentia Leifsdotter Lund instämmer även i bilden av hur män premieras över kvinnor inom bolaget. Hon menar att de strukturer som blottats i metoo-rörelsen även råder inom Nöjesguiden och HKM.

– Det klart att man får vara ödmjuk inför att någon som köper upp en titel vill göra förändringar. Men det skapades plötsligt en helt annan kultur som bygger på en väldigt hård attityd. När man köper upp ett bolag som redan existerar måste man ju också lyssna in och inte bara styra och ställa, säger hon.

När Maria Kopp som tidigare suttit i styrelsen som enda kvinna sade upp sig, tog Emerentia Leifsdotter Lund upp med Stefan Hallenius att det hade varit passande att hon med sin chefstitel tog den tidigare kollegans plats i styrelsen.

Det fick hon dock nej på – istället menade Stefan Hallenius att man skulle ”ta in kompetens utifrån”.

– Vid ett tillfälle valde jag att berätta för Stefan att jag upplevde att han inte hade förtroende för mig, varpå han sade att man inte får hans förtroende om man inte har ”förtjänat” det. Han tyckte att vi hade jobbat för kort tid ihop för att han skulle kunna känna förtroende för mig, trots att jag hade jobbat på Djungeltrumman i många år innan HKM köpte upp tidningen. Det är ett exempel på den typ av attityd och inställning han har, som jag tyckte var svår att hantera.

HKM Medias vd Stefan Hellenius kommentar

När Dagens Media ringer upp HKM Medias vd Stefan Hallenius för en kommentar, ber han att få svara via mejl. Han skriver:

“Vi har fått omorganisera för att skapa en långsiktigt hållbar lösning för organisationen. Det gör vi genom tydliga krav och mål och skapar överenskommelser med anställda. En del tycker det var bättre före min tid och då så avslutar vi och det går vidare. Bra för alla”.

På frågan om hur han ser på att flera kvinnliga anställda har delat Jenny Nordlanders upplevelse av en arbetsplats som präglas av sexism och ett hårt arbetsklimat, svarar han bland annat att Jenny Nordlander inte har något otalt med honom – enligt henne själv.

 ”Jag träffade Jenny Nordlander igår och hon menar att intervjun med henne är starkt vinklat av Dagens Media. Jag gillar Jenny och hade gärna sett henne kvar. Nu önskar jag henne lycka till med det nya. Det kommer hon klara superbra”, skriver han.

Vad gäller Djungeltrummans styrelse, så ersattes en kvinna med en kvinna, skriver han.

”Dock ville vi ha extern kompetens då vi redan hade den kvinnliga chefens kompetens inom bolaget.”

Att kvinnliga redaktörer inte har känt sig värdesatta eller satsade på, är inget som han känner igen: ”Föga troligt. Jag skall såklart undersöka det, men jag vet inte då jag arbetar på gruppnivå”, skriver han.

De tre kvinnliga chefredaktörerna som lämnat sedan HKM tog över, menar han har sagt upp sig främst för att de velat göra något annat.

Anklagelserna om hård press och arbetstider utöver det vanliga beskriver han så här:

 ”Vi har klara krav och det stämmer att jag ibland ringer efter 18. Jag är baserad i Dublin och det finns en tidsskillnad. Så när vi slutar 19.00 så är klockan 20.00 i Sverige och det kan säkert vara så att man stör någon gång”.

Stämmer det att du kallat kvinnor för kärringar, efter att du avslutat telefonsamtal med dem?

 "Det har säkert hänt någon gång per månad att jag kallat någon för gubbjävel eller kärring. Finns ingen värdering i detta, det är ett uttryck för irritation", svarar han.

Stefan Hallenius bifogar i sitt mejl en lista över antalet kvinnor och män som sitter i styrelserna samt är chefer på Nöjesguiden och Djungeltrumman. Han listar både kvinnliga chefer och styrelsemedlemmar, sex kvinnor och sex män.

Avslutande skriver han: "Jag är jätteintresserad av att förbättra mig och vår organisation och har därför givit Aram Algiliani som sitter i Djungeltrummans styrelse i uppdrag att utreda hur förbättring kan ske".

När Dagens Media frågar Jenny Nordlander om Stefan Hallenius har uppfattat henne rätt i det han skriver i sitt mejl, svarar hon:

– Precis som att de kvinnor som uttalar sig i artikeln bekräftar min bild, så bekräftar jag deras.

Amanda Törner

Reporter

amanda.torner@dagensmedia.se

Janne Naess

Bildredaktör, fotograf och reporter

janne.naess@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

NöjesguidenDjungeltrumman

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev