Thomas Mattsson: "Hon missar den brännande frågan"

2016-11-07 17:01  

Expressens chefredaktör Thomas Mattsson anser att presentationen av medieutredningen missade att ge svar på flera frågor.

– Anette Novak berör inte den brännande frågan om huruvida mediepolitiken ska tillföras nya väsentliga medel alternativt om de cirka nio miljarder som man idag förmedlar vi skattepengar ska omfördelas: det är ju egentligen elefanten i rummet här. Och den frågan ska delvis utredas av en ny utredning som Anette Novak föreslår och som handlar om hur public servicebolagen ska finansieras. Men det är klart att om vi inte tillför mer pengar är det svårt att se hur omfördelningen ska kunna säkra utgivningen av lokala morgontidningar i framtiden och samtidigt säkerställa en stark public service. Då måste vi omfördela dem pengar som finns och det kommer inte vara populärt hos Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Det tycker jag är den första frågan och den har vi inte fått något svar på, säger Thomas Mattsson till Dagens Media.

Förslaget innebär också att ett nytt mediestöd införs som ska tillfalla fler aktörer än enbart de som får presstöd i dag. Mediestödet kommer handla om innehållets beskaffenhet, och inte spridningsformen.

– Exakt vilka som ska vara mottagare var lite oklart. Under konferensen framstod det som att alla från TV4 till Dagens Nyheter skulle kunna få de här pengarna. Det måste vi naturligtvis få veta mer om, säger Thomas Mattsson och fortsätter:

Medieutredningen föreslår också att skapa ett offentligt finansierat mediebolag som ska kunna verka i andras redan etablerade kanaler.

– Den tredje saken som är intressant är att det här nya public servicebolaget, för det är ju vad det kommer bli, ska finansieras genom att man kostnadseffektiviserar i de befintliga mediestöden på mellan sex och tio procent. Det motsvarar ungefär 50 till 80 miljoner kronor för public servicebolagen och det kommer inte heller mottas positivt hos Sveriges Radio, Sveriges Television eller Utbildningsradion, säger Thomas Mattsson.

Hanna Stjärne,VD Sveriges Television kommenterar medieutredningen i ett mejl:

– Det mest otippade utredningsförslaget är ett fjärde public service-bolag. Jag ser inte det behovet. Vi har redan tre.

– Förra veckan presenterade SVT ett antal förslag på hur vi kan stötta svensk lokaljournalistik. Men SVT:s uppdrag är så mycket större än våra 33 lokala nyhetsredaktioner, våra riksprogram och vår utrikesjournalistik. Vi är bärande för utvecklingen av svenskt drama och film, dokumentärer och barnprogram samt har ett brett kulturuppdrag – och mycket mer. Vi har också en helt annan reglering med krav på opartiskhet, reklamfrihet, tillgänglighet och att spegla hela landet.

I medieutredningens slutbetänkade står att man i sitt analysarbete identifierat att insatserna för att nå de mediepolitiska målen innebär behov av stärkt finansiering. Inledningsvis svagt ökande, men inom en något längre tidshorisont med en tydligt vidgad ram.

"Medel i den storleksordningen existerar inte inom Kultur- departementets befintliga ramar. Den enda teoretiska möjligheten vore en förändring av lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i syfte att föra över medel, som i dag finan- sierar de offentligt finansierade medierna, för att skapa utrymme till de nya mediepolitiska insatserna. Detta har övervägts av utredningen men avfärdats då denna åtgärd i sin tur också skulle försvaga målupp- fyllnaden. En kraftigt försvagad finansiering av SVT, SR och UR skulle innebära en tydlig risk för försämringar vad gäller medborgar- nas tillgång till oberoende kvalitativa medier", står i slutbetänkandet.

 

Janne Naess

Viktor Ek

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Dagens Media.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Dagens Media eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Åsikter & debatt