Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Medier

Sveriges Mediebyråer gör om kategorin internet

Publicerad: 6 februari 2018, 08:27
Uppdaterad: 6 februari 2018, 08:34

Minskning för medieinvesteringarna – trots det är investeringarna de näst högsta någonsin. Samtidigt meddelar Sveriges Mediebyråer att de delar upp kategorin internet i tre delar.


Ämnen i artikeln:

Sveriges Mediebyråer

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 9,3 procent under årets första månad. Trots minskningen är investeringarna de näst högsta i Mediebyårbarometerns historia.

Totalt förmedlades nära 1,1 miljarder kronor.

En majoritet av mediekategorierna backade under januari månad. Mest backade populärpress med 36,1 procent. Dagspress storstad och fackpress backade med 26,2 respektive 25,3 procent. Printkategorierna backade med 21,7 procent och bio uppvisade en negaiv tillväxt om 11,7 procent.

Utomhus/trafikreklam, radio och sociala medier är de mediekategorier som gick mot strömmen och ökade. Allra mest ökade utomhus/trafikreklam med 30,4 procent, det är den högst noterade siffran under januari sedan mätningarna startade. Även kategorin radio gjorde sin starkaste månad hittills med en ökning på 2,2 procent.

– Januari 2018 uppvisar höga nivåer trots röda siffror på sista raden. De totala medieinvesteringarna föll med 9,3 procent, jämfört med samma månad 2017, och nedgången drabbade i princip samtliga mediekanaler. Men, januari 2018 är den näst starkaste månaden i Mediebyråbarometerns historia. Endast förra året var starkare, så nedgången är främst ett tecken på mycket starka jämförelsesiffror och inte en avmattning av annonsmarknaden som fortsatt går mycket starkt, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer, i ett pressmeddelande.

Nytt för i år är kategorin internet delas upp och redovisas i tre underkategorier: online display, online video och sociala medier.

– Denna kategorisering har implementerats succesivt hos mediebyråerna sedan januari 2016, men viktigt att jämförelsetal med tidigare år används med viss försiktighet. Det ska bli mycket intressant att följa de nya kategorierna under året, säger Staffan Slörner.

I en jämförelse mellan helåren 2017 och 2016 kan man se att online video och sociala medier ökat kraftigt, med 58 respektive 38 procent. Det ger en indikation på den digitala omställningen som har pågått hos mediebyråerna. Samtidigt skriver Sveriges Mediebyråer i pressmeddelandet att siffrorna inte är helt jämförbara då mediebyråerna ställde om registreringen under 2016.  – För mediekategorin tv får januari anses som relativt stark, trots en nedgång på över 13 procent – detta är den näst starkaste januarinoteringen sedan 2012. I analysen bör vi även ha i åtanke att decembers höga medieinvesteringar i tv delvis kan bero på att första veckan i januari 2018 fakturerades redan då. Då vi nu bryter ut online video kan vi se att 12 procent av mediebyråernas köp i rörlig bild går till online video. Den siffran är lägre än förväntat och speglar inte mediekonsumtionen - mediebyråerna premierar fortsatt bred och hög räckvidd, säger Jochum Forsell, vice vd IUM, i ett pressmeddelande.

Hanna Frick

Reporter

hanna.frick@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Sveriges Mediebyråer

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev