Så mycket ökade medieinvesteringarna

2017-01-10 10:38  

Färsk rapport ger positiva signaler om framtiden: Här är vinnarna och förlorarna.

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 5,1 procent jämfört 2015. Det innebär att 13,7 miljarder förmedlades under 2016, enligt siffror från Mediebyråbarometern.

– Det är glädjande att konstatera att 2016 har varit ett mycket starkt år för medieinvesteringarna. Flera faktorer har bidragit till detta; god konjunktur, fortsatt lågt ränteläge och ökad konsumtion. Men också det faktum att mediemarknaden har blivit alltmer komplex, vilket betyder att fler annonsörer väljer att anlita mediebyråer, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även årets sista månad gav muntra signaler om framtiden. December uppvisade en positiv tillväxt om 7,2 procent, vilket innebär att mer än 880 miljoner kronor förmedlades.

De mediekategorier som visade starkast tillväxt 2016 är mediekategorierna sök och utomhus/trafikreklam.

Tv har gått från en negativ trend 2015 till en positiv 2016, med en ökning om 3,4 procent för helåret vilket innebär att knappt 4,9 miljarder förmedlades. Bara under december ökade tv med 15,1 procent.

Även kategorierna internet, bio och radio har under året utvecklats starkt.

– Sett till mediekategorierna kan vi tydligt se att annonsörerna under året har sökt sig tillbaka till breda räckviddsmedier. Vi ser även att de digitala kanalerna fortfarande växer med stora belopp - men förflyttningen av medieinvesteringarna har mattats av och de digitala kanalerna växer inte i samma takt som 2015, kommenterar Staffan Slörner.

Sämst under året presterade DR/Annonsblad och populärpress. Även kategorierna fackpress och dagspress storstad backade under året med 11,5 respektive 11,3 procent.

Tryckta medierna fortsatte förlora fäste och backade under 2016 med 210 miljoner kronor, dock var minskningen kraftigare under 2015 – 332 miljoner kronor. De mediekategorier som backade mest under december var DR/Annonsblad, populärpress, fackpress, dagspress storstad, sök, dagspress kväll och radio.

– Print fortsätter att tappa, men inte i samma omfattning som tidigare. I december tappade print 5,3 procent, vilket är det lägsta månadstappet under 2016. Dock fortsätter landsortspress att gå starkt och ökade med 5,5 procent i december. Framför allt är det TV-investeringarna som driver upp den totala spenderingen i december och siffrorna verifierar den höga efterfrågan och utförsäljningsgraden som rådde under december. Trots fallande tittarsiffror litar fortfarande annonsörer och mediebyråer på TV:s genomslagskraft och förmåga att bygga räckvidd. Räckviddsbehovet driver också utomhus/trafikreklam, som återigen gjorde en mycket stark månad i december, kommenterar Jochum Forsell, vice vd IUM.

 

Viktor Ek

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Dagens Media.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Dagens Media eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Läs även

Åsikter & debatt