Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörligt

Utredning: Mer reklam i tv gjorde inte tittarna mer negativa

Publicerad: 2 december 2014, 12:22
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:20

Myndigheten för radio och tv presenterade igår sin rapport om annonstider i radio och tv.


Ämnen i artikeln:

TV4

Uppdraget från regeringen var att utvärdera effekterna av den ändring i radio- och tv-lagen som 2008 banade väg för en större mängd reklam varje timme.

Myndigheten drar bland annat följande slutsatser:

• Den utökade reklamtiden i tv har troligen haft störst effekt för TV4-Gruppen, och kan ha bidragit till att mediehuset har lyckats behålla sin starka position på marknaden.

• Den utökade annonstiden i radio har inte haft någon direkt påverkan på radiobolagens konkurrens på den svenska radiomarknaden.

• En hög andel av tittarna och lyssnarna är negativt inställda till reklam. Den negativa inställningen har dock inte förändrats i någon större utsträckning sedan den nya lagen trädde i kraft.

• Det finns en relativt stor förståelse hos konsumenterna för att reklamen är nödvändig för att finansiera innehållet.

• Tittarna och lyssnarnas beteende vid reklamavbrott har inte förändrats.

• De förändringar som pågår på mediemarknaden drivs av teknik, förändrade konsumtionsmönster och konjunktur.

Myndigheten för radio och tv skriver också att den tror att reklaminvesteringarna i radio och tv kommer att minska på sikt, till följd av att konsumenterna flyttar till ”internetbaserade beställtjänster”.

Enligt TV4-Gruppens kommunikationsdirektör Åsa Jamal var slutsatserna i myndighetens rapport väntade.

”Man kan naturligtvis ha synpunkter på utredningen, men det är svårt att blunda för helhetsintrycket att den harmonisering av regelverket till europeisk standard, där svenska tv-bolag fick samma möjligheter till reklampauser som såväl nordiska grannar som utflaggade konkurrenter, var nödvändig för en sund konkurrens på den svenska tv-marknaden – och inte tvärtom”, skriver Åsa Jamal i TV4:s medieblogg.

Hon anser att det är viktigt att de svenska medieföretagen även i fortsättningen får möjlighet att konkurrera på samma villkor med utländska aktörer.

”Istället för att stänga dörrar för svenska medieföretag krävs en diskussion om hur de kan få rimliga villkor i den allt hårdnande konkurrensen från globala aktörer. Sverige som land bör hålla sig framme för att inte förlora möjligheter till nya jobb och företag i en expansiv framtidsbransch under kraftig förändring”, skriver Åsa Jamal.

Fredrik Svedjetun

Chefredaktör och ansvarig utgivare

fredrik@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

TV4

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev