Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörligt

Utredaren: ”Martin Timell borde stängts av tidigare”

Publicerad: 23 november 2017, 15:12
Uppdaterad: 23 november 2017, 15:41

TV4 gör upp en handlingsplan för att hindra framtida trakasserier.


AH

Alex Hartelius


De uppdagade skandalerna kring TV4:s program ”Äntligen Hemma” och programledaren Martin Timell fick kanalen att tillsätta en oberoende utredning från Setterwalls advokatbyrå. Utredningen har undersökt om TV4 och Meter Television brustit i hanteringen av programmet och dess programledare.

Utredningen visar att det förekommit allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Både TV4 och Meter får kritik för att inte agerat och hanterat uppgifterna om sexuella trakasserier tillräckligt. Utredningen anser också att TV4 försvårat för Meter att fullfölja sitt arbetsgivaransvar och tycker att kanalen borde ha agerat genom att tidigare plocka bort Martin Timell som programledare.

I ett pressmeddelande säger Casten Almqvist, vd för TV4:

– Det har varit viktigt för oss att få en oberoende och extern bedömning av vad vi gjort fel, och hur vi minimerar risken för att det upprepas. Nu går vi in i en ny fas som handlar om att bli bättre på att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar och trakasserier, både hos oss själva och i branschen.

Casten Almqvist hävdar att företaget är bättre idag än för en månad sen.

– Det är tack vare våra medarbetares starka engagemang för de här frågorna. Parallellt med utredningen har vi under de senaste veckorna genomfört en extra medarbetarundersökning, haft löpande personalmöten och föreläsningar om diskriminering, haft både interna diskussioner och inlett dialog med både produktionsbolag och med branschen i stort. Allt det har lett oss fram till en väldigt konkret handlingsplan – vår Nollmission.

TV4 har tagit fram en handlingslista (Nollmissionen) på tio punkter för att förebygga och motverka trakasserier:

  • Ett nytt etiskt råd inrättas inom Bonnier Broadcasting, med rådgivande funktion i etiska frågor.
  • Ökat stöd till projektledare och tydligare förväntan på och dialog med produktioner. Inklusive en ny uppförandekod och nya typer av uppstartsmöten för produktioner.
  • Programprofiler ska komma närmare verksamheten och TV4.
  • En helt ny visselblåsarkanal skapas för alla medarbetare. Inklusive medarbetare på produktionsbolagen för TV4:s produktioner.
  • Förändrad central visselblåsarkanal via Bonnier.
  • Branschmöten för alla tv-bolag och större produktionsbolag för att diskutera erfarenheter och gemensamma åtgärder.
  • Tydligare riktlinjer kring trakasserier och hantering av dem.
  • Utbildningsinsatser för ökad kunskap bland samtliga chefer.
  • Kontinuerlig årlig utbildning och accept på riktlinjerna för samtliga medarbetare.
  • Förbättrad introduktion för nya medarbetare.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev