Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörligt

Granskningsnämnden kritiserar SVT

Publicerad: 22 juni 2016, 10:56
Uppdaterad: 22 juni 2016, 11:23

Granskningsnämnden kritiserar SVT:s sätt att redovisa intäker från kommersiella samarbeten. "Vi har hittills haft olika syn på hur sidoverksamhet bör redovisas", säger Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT.


Ämnen i artikeln:

Granskningsnämnden för radio och tvSVTAftonbladet

I fredags kom Granskningsnämnden för radio och tv:s årliga beslut om SVT:s, SR:s och UR:s public serviceredovisningar, om huruvida bolagen levt upp till kraven som ställs på dem i sändningstillstånden.

2015 är andra året i en sexårig tillståndperiod för public service-bolagen, och inför perioden ställdes utökade krav vad gäller redovisning av intäkter vid sidan av avgiftsmedel, sponsring (gäller SVT), indirekt sponsring och kommersiella arbeten.

I och med det har nämnden i denna, liksom i föregående års bedömning, i vissa delar ställt högre krav på redovisningarna än tidigare år.

I årets beslut fastställs att Granskningsnämnden vid en helhetsbedömning anser att public service-bolagen ”huvudsakligen” har uppfyllt sina public service-uppdrag under år 2015.

Trots det riktas en del kritik mot bolagen i rapporten, som främst gäller SVT. Merparten av anmärkningarna är kopplade till kommersiell verksamhet och hur det påverkar andra mediebolag.

Kritiken handlar bland annat om att man inte tillräckligt tydligt redovisat vad som är kärnverksamhet och kompletterande verksamhet.

Dessutom, skriver Granskningsnämnden, har SVT inte visat att man uppfyllt kravet på att sidoverksamhet ska bära sina egna kostnader, vilket därmed inte gör det möjligt att avgöra om dessa bedrivits på ett "konkurrensneutralt sätt i relation till andra företag som tillhandahåller motsvarande tjänster".

Jimmy Ahlstrand, strategichef på SVT, menar att man sammantaget ser positivt på Granskningsnämndens rapport, och betonar att förra årets rapport innehöll många fler synpunkter.

– Just de här punkterna innehåller egentligen ingen kritik mot hur vi genomför vårt uppdrag, utan anmärkningar är på själva redovisningen. SVT och Granskningsnämnden har hittills haft olika syn på hur sidoverksamhet bör redovisas, och vi kommer att till nästa år se över om vi kan redovisa på ett tydligare sätt, säger han till Dagens Media.

"Redovisar samtliga kommersiella intäkter"

Granskningsnämnden menar dessutom att SVT överträtt det maximala antalet sponsrade evenemang under 2015, samt att man inte uppfyllt kravet på att särskilt redogöra för vilka kommersiella samarbeten som man deltagit i och vilka intäkter de har genererat. Det gäller exempelvis samarbeten vid årliga Melodifestivalen.

– Sponsringen är en av de få punkter där nämnden faktiskt riktar kritik mot SVT. Det kan till stor del förklaras med att det inte har funnits någon tydlig praxis kring vad som ska tolkas som ett evenemang. I ett par fall menar de att SVT gör en felaktig tolkning, och vi tycker att det är ganska rimligt och kommer att se över det framåt, säger Jimmy Ahlstrand. 

– Vi har helt enkelt gjort olika tolkningar av vad som är att betrakta som ett evenemang.

Vad gäller nämndens anmärkning gällande kommersiella samarbeten och vilka intäkter de har genererat, menar Jimmy Ahlstrand att dessa ingår i de intäkter som SVT redovisar.

– Vi redovisar redan idag samtliga våra kommersiella intäkter och alla våra samarbeten. Vi redovisar dock inte uppgifter om enskilda projekt som exempelvis Melodifestivalen. Skälet till det är att vi som en professionell samarbetspartner måste hålla på affärsetiken, och i det ligger att tillämpa professionell affärssekretess kring enskilda uppgifter, säger han och fortsätter:

– SVT har försökt förklara detta för Granskningsnämnden, och vi har inte helt klart för oss hur vi utifrån det kan utveckla redovisningen utan att bryta mot sedvanlig affärsmoral. Uppenbarligen söker dock nämnden någon ny typ av information, så vi kommer att få be dem utveckla vad det är de bedömer att de behöver och se om och i sådana fall hur vi kan tillmötesgå de önskemålen.

Kritik från kommersiella medier

SVT har tidigare fått en hel del kritik från kommersiella medier, bland annat för hur de hanterat sitt material i samband med Melodifestivalen, då SVT lade upp exklusivt back-stagematerial på Youtube.

Senast var det Aftonbladets chefredaktör Sofia Olsson Olsén som ilsknade till över hur SVT i sin interna tidning "Vi på tv" skrev om hur en stor del av bolagets trafik kommer från Facebook och att det bara är att "gilla läget" och dra nytta av Facebook för att sprida material.

– Annonsaffären är det vi lever på och att SVT ger bort sitt innehåll till Facebook för att sälja annonser på sitt innehåll blir för mig verkligen helt snedvridet, sade Sofia Olsson Olsén till Dagens Media vid tillfället.

Amanda Törner

Reporter

amanda.torner@dagensmedia.se

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev