Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Rörligt

Fick 300 000 i månaden från AP-fondens tv-bolag

Publicerad: 30 september 2012, 17:13
Uppdaterad: 6 december 2015, 14:04

Sjätte AP-fondens afrikanska tv-äventyr NGB har kostat pensionsspararna över en halv miljard. Dagensmedia.se kan idag avslöja att det havererade bolagets grundare stoppade 300 000 kronor i månaden i sin egen ficka. Detta via ett avtal godkänt av hans affärspartner Mats Augurell – Sjätte AP-fondens chef för investeringen.


EW

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se


Bolaget Next Generation Broadcasting, NGB, skulle skära guld med täljkniv genom att bli Afrikas svar på Boxer – och fick Sjätte AP-fonden att investera över en halv miljard kronor i projektet.

Kvar idag finns 120 miljoner i skulder.

Allmänhetens pensionspengar som Sjätte AP-fonden investerade är borta och NGB är försatt i konkurs.

Dagensmedia.se kan idag avslöja att stora belopp gick till NGB:s grundare och delägare Ulf Wallin.

– Det är horribelt, säger en uppgiftslämnare med insyn i bolagets affärer.

Avtalet godkändes för Sjätte AP-fondens räkning av den dåvarande affärsområdeschefen Mats Augurell och gav Ulf Wallin rätten att via sitt bolag fakturera 15 000 kronor per arbetsdag för att agera som arbetande styrelseordförande.

För fyra veckors arbete motsvarar det 300 000 kronor – en årlig fakturering på 3,6 miljoner kronor.

Avtalet, som började gälla den 1 januari 2010, gav även rätt till ersättning för utgifter samt resor.

Enligt uppgift till dagensmedia.se ska faktureringen dock ha pågått även tidigare.

– Det var i allra hösta grad oskäligt, säger en uppgiftslämnare.

Mats Augurell och Ulf Wallin är i dag affärskompanjoner och driver ett flertal bolag tillsammans.

När dagensmedia.se når Mats Augurell säger han att det fanns ett styrelsebeslut som godkände avtalet.

– Det var en skälig ersättningsnivå vid den tidpunkten, säger han om avtalet.

Hur motiverar du det?

– Alla får ut en lön för det arbete man gör oavsett om man äger eller inte äger. Det jobbet Ulf hade var i flera världsdelar och han hade erfarenhet av att bygga upp Boxer i Sverige och Plus TV i Finland. Ersättningen låg i samma nivå han fick från Boxer och Plus TV.

Mats Augurell slutade på Sjätte AP-fonden våren 2011. I dag driver han riskkapitalbolaget Noor Capital tillsammans med just Ulf Wallin.

– Det är väl inget konstigt egentligen. Vi lärde känna varandra och jag frågade Ulf när jag slutade om han var intresserad av att jobba ihop. Jag tyckte att det var en väldigt kompetent person, bra på alla sätt, säger Mats Augurell.

Flera uppgiftslämnare berättar för dagensmedia.se att Ulf Wallin var den som fick Sjätte AP-fonden på kroken via Mats Augurell, även om investeringarna slutligen godkändes av Sjätte AP-fondens styrelse.

– Jag har inte haft mandat att fatta några som helst beslut i dessa frågor utan alla beslut togs av sjättes styrelse, säger Mats Augurell.

Bolaget Next Generation Broadcasting, NGB, bildades 2007 av en kvintett bestående av namnkunniga personer som haft centrala roller inom Sveriges övergång från analog till digital marksänd tv.

Iden var enkel. När marknätet i länder i Afrika och andra utvecklingsländer skulle digitaliseras skulle NGB bli vad Boxer blev i Sverige.

Men det skulle bli dyrt.

NGB uppvaktade, enligt uppgift till dagensmedia.se, ett flertal privata riskkapitalister innan de fick statliga Sjätte AP-fonden på kroken. AP Partnerinvesteringar, med affärsområdeschefen Mats Augurell som chef, klev in med 10 miljoner i en första investering 2007.

När bolagets tv-äventyr i utvecklingsländer blödde pengar i en rasande takt under de kommande åren växte siffran till totalt 565 miljoner kronor. Mycket gick åt till investeringar i teknik, personal och annat som behövdes för att starta sändningar i Ghana, Uganda och Kenya.

Men stora summor gick till olika konsultarvoden – bland annat till bolagets styrelseledamöter och grundare.

– De såg detta som ett sätt att fakturera Sjätte AP-fonden sin lön, säger en uppgiftslämnare.

De ursprungliga fem grundarna ägde, trots Sjätte AP-fondens stora investeringar, tillsammans omkring en fjärdedel av bolaget. Planen var att sälja sina andelar när tv-äventyret hade blivit lönsamt, samtidigt som externa investerare skulle täcka uppstartskostnaderna. Under slutet av 2010 och början av 2011 blev läget akut. Bolaget sökte med ljus och lykta efter externa finansierare.

Då pengarna var slut tog bolagets ledning i början av 2011 beslut om att stoppa all fakturering från grundare och styrelseledamöter.

Men Ulf Wallin fortsatte ändå.

Enbart mellan den 1 februari och 1 juni 2011 fick Ulf Wallin 2 099 324 kronor, fördelat på sex fakturor, för sitt konsultarbete som vd och styrelseordförande. Det framgår av den rekonstruktionsplan som är lämnad till domstol av juristen, tillika Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Att som närstående fakturera ett bolag på pengar samtidigt som man vet att företaget är på obestånd kan vara ett så kallat borgenärsbrott, vilket kan ge upp till två års fängelse.

Dagensmedia.se kan berätta att Ulf Wallins fakturering är satt under lupp.

– Vi kommer att titta på de fakturorna, och på alla typer av ovanliga transaktioner i bolaget. Alla transaktioner som görs under tid när man är på obestånd ingår i detta, säger konkursförvaltaren Mats Emthén till dagensmedia.se.

En revisionsfirma har anlitats för att granska alla misstänkta fakturor.

– Jag vill inte kommentera detta specifika fall. Men generellt sett, beroende på vilket grad av betalningar som skett, till vem och vilket storlek de har varit på, kan man komma in i brottsbalkens kapitel om borgenärsbrott, säger Mats Emthén.

När Sjätte AP-fondens nya ledning tillträdde stoppades alla ytterligare investeringar i TBI. Värdet på investeringen skrevs i ett slag ned från 570 miljoner kronor till noll. Den omedelbara följden blev att bolaget tvingades ansöka om företagsrekonstruktion och sedermera konkurs.

Sjätte AP-fondens chefsjurist Jonas Lidholm säger till dagensmedia.se att det har ”tittats på många saker” inom NGB/TBI.

Men de har inte hittat några oegentligheter.

– Några sådana har vi upptäckt, säger han.

Dagensmedia.se har vid ett flertal tillfällen sökt Ulf Wallin.

Han har valt att enbart svara via sms och uppger att han är förbunden med tystnadsplikt enligt sitt aktieägaravtal. Ulf Wallin förnekar att han skulle ha fortsatt sin fakturering när bolaget var på obestånd.

”Om det du säger är sant hade man begärt återvinning, vilket man inte begärde. Mitt avtal var godkänt skriftlig av ap6”, skriver han i sms till dagensmedia.se.

Sjätte AP-fonden

• Sjätte AP-fonden inrättades 1996. Fonden hade då 10,4 miljarder i skattkistan – som hämtades från de upplösta löntagarfonderna, som i sin tur var uppbyggda med särskilda skatter.

• Sjätte AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna pensionssystemet med uppdraget att långsiktigt maximera avkastningen på det förvaltade pensionskapitalet. Fonderna ska bygga upp en buffert för att kunna hantera utflöden i tider av stora pensionsavgångar.

• Även Sjätte AP-fonden förvaltar ett buffertkapital men är en stängd fond, vilket innebär att det varken sker löpande inbetalningar till eller utbetalningar från fonden. Av detta följer att vinster återinvesteras samt att eventuella förluster måste täckas av fondkapitalet.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev