Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Radio/podd

SBS Radios vd sågar Riksrevisionen: ”Det känns som Sovjet på 50-talet”

Publicerad: 14 april 2015, 04:55
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:05

Digitalradioprojektet sågas av Riksrevisionen – som i sin tur får mothugg från den kommersiella radion.


Ämnen i artikeln:

SBS DiscoveryMTG

FM-bandet är fullt. Konkurrensen på den kommersiella radiomarknaden är dålig. Och det mobila bredbandet räcker inte till för att internet ska kunna bära radiosändningarna. Det slog Nina Wormbs fast i utredningen om en övergång till digitalradio, som presenterades i december.

Planen, att släcka FM-bandet 2022, och ersätta de analoga sändningarna med ett digitalt nät med tekniken DAB+, har i huvudsak fått tummen upp från radiobranschen.

Inget politiskt beslut är dock ännu fattat.

Nu varnar Riksrevisionen Sveriges politiker för ”stora risker” med digitalradioövergången.

– Granskningen visar att det finns betydande risker som regeringen hittills inte har tagit hänsyn till. Det är viktigt att riksdag och regering får ett breddat kunskapsunderlag inför beslut om en eventuell övergång till digitalradio, säger riksrevisor Margareta Åberg, i ett pressmeddelande.   

Riksrevisionen, som i dag publicerar sin granskning, menar att regeringen ”i hög grad har låtit radiobranschen definiera problembilden”. Man pekar även på att en stor majoritet av lyssnarna via internet och smarta mobiler redan kan lyssna på radio via internet. Kritiken mot digitalradioprojektet handlar även om att regeringen inte analyserat övergången ur ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv.

”Den samhällsekonomiska skattning som Riksrevisionen har gjort visar att det är tveksamt om investeringen kan bli lönsam ens efter 50 år med den plan som föreligger”, skriver Riksrevisionen.

Riksrevisionen ställer sig även tveksam till att radiolyssnarna på bred front är beredda att köpa de nya radiomottagare som krävs, både i hemmen och i bilar, för att ta emot digitala sändningar.

”Enligt Riksrevisionen framstår det därför som rimligt att behålla FM-nätet där alla lyssnare, oavsett ekonomiska resurser, kan fortsätta att lyssna på radio”, skriver Riksrevisionen.

Staffan Rosell, vd för SBS Discovery Radio som är den största aktören på den kommersiella radiomarknaden, är mycket förvånad över Riksrevisionens slutsatser.

– Riksrevisionen tar parti för digitalradiomotståndarna och köper deras argument ganska okritiskt. Man får känslan av att de bara tar till sig informationen från ena sidan i debatten, säger han till Dagens Media och fortsätter:

– Det finns ett antal direkta felaktigheter som hela tiden återkommer i debatten kring digitalradion. Samma sak kommer nu från Riksrevisionen.

Han framhåller att det är radiobranschen, Sveriges Radio samt de kommersiella aktörerna, som kommer att bära hela kostnaden för att bygga ett nytt digitalt nät.

– Vi på den kommersiella sidan räknar inte med något annat än att det är vi själva som ska betala. SR ska i sin tur låna pengar som sedan kan betalas tillbaka i och med att det är billigare att driva ett digitalt än ett analogt nät. Det kommer att bli dyrt under en övergångsperiod. Men när vi är igenom det kommer det att bli en avsevärt lägre kostnad per kanal jämfört med FM-bandet.

Riksrevisionen pekar även på att digitalradion varken är ”efterfrågad eller behövd av lyssnarna”, baserat på att det saknas uppdaterade undersökningar om vad lyssnarna faktiskt vill ha. Radiobranschen ser digitalradion som det enda möjliga sättet för att kunna öka utbudet och sjösätta ett större antal nya kanaler i Sverige. 

– Det känns som att det vore Sovjet på 50-talet, att man inte tror att folk skulle vilja ha en större valfrihet, säger Staffan Rosell.

Ligger det inte något i kritiken att det blir dyrt att byta ut alla radiomottagare i Sverige?

– Det är inte speciellt betungande för privatpersoner, som ju ofta köper nya mobiltelefoner, tv-apparater, datorer och läsplattor för tusentals kronor, att på sju till nio års sikt köpa en mottagare som kostar några hundralappar.

Enligt en sammanställning som SBS Discovery Radio har gjort av de 81 remissvaren på utredningen, som föreslår att FM-nätet släcks 2022, är 64 positiva eller utan anmärkning. 17 är negativa.

– Vi tror att digitalradio är det bästa sättet för att utveckla radion vidare. FM-nätet är fullt, internet kommer inte att kunna ta över all radiodistribution och för oss är mångfalden viktigt. Alla svenskar, oavsett var man bor, ska få tillgång till ett bra radioutbud, säger Staffan Rosell.

Även Christer Modig, vd för MTG Radio, är upprörd över Riksrevisionens slutsatser.

– Jag tycker att de är helt ute och cyklar. FM är, ifall man inte är villig att omkoordinera hela FM-bandet, inte ett alternativ för att nå ut med tillräckligt många kanaler som har den bredd som kan fånga lyssnarnas intresse, säger han till Dagens Media.

Han framhåller att kostnaderna för digitalradion inte kommer att drabba skattebetalarna, med undantag för kostnaden för att köpa nya radioapparater.

– Tänk om vi hade tänkt på det sättet när det gäller övergångarna mellan NMT, GSM, 3G och 4G, att Riksrevisionen skulle gått emot 4G för att folk behövde köpa nya mobiltelefoner. Det är fullkomligt befängt. Nya mobiltelefoner kommer troligen ha chip för att ta emot digitalradio.

2005 sade den dåvarande socialdemokratiska regeringen nej till en övergång till digitalradio (då i formatet DAB) med hänvisning till att det skulle bli för dyrt med en total övergång.

De stora kostnaderna för parallella utsändningar under övergångsperioden, samt kostnaderna för hushållen att byta ut sina radioapparater framhölls då. Regeringen gick därmed emot digitalradiokommittens förslag.

MTG Radios vd Christer Modig varnar för konsekvenserna om även det nuvarande digitalradioprojektet skulle falla.

– Radion går då mot sotdöden. Plattformen radio kommer att dö ut.

Kulturdepartementet arbetar nu med att läsa alla remissvar som inkommit på digitaradioutredningen. Enligt Jon Dunås, kansliråd på Kulturdepartementet, finns i dagsläget ingen fastställd tidsplan för när en proposition kan komma från regeringen.

– Det enda jag kan säga är att vi nu arbetar med att läsa och analysera remissvaren, säger Jon Dunås.

Läs mer om digitalradioprojektet i Dagens Medias tidning, som utkommer i morgon onsdag.

LÄS ÄVEN:

Det säger Riksrevisionens granskning

• Riksrevisionen bedömer att den planerade övergången till marksänd digitalradio är förknippad med betydande risker:

"Det finns frågetecken om huruvida digitalradio fyller ett behov för lyssnarna, om det finns tillräckligt bra tekniska alternativ till DAB+ och om DAB+ ger den yttäckning som FM-nätet har."

• Övergången är troligen inte samhällsekonomiskt lönsam:

"En övergång till digitalradio sparar pengar för radioföretagen, i form av lägre utsändningskostnader, men den innebär betydande kostnader för lyssnarna, eftersom de måste köpa nya radioapparater både till hemmen och bilarna."

• Det saknas ett tydligt lyssnarperspektiv:

"En risk med övergången till DAB+-radio är att regeringen inför en ny standard för radiolyssnande som det är oklart om lyssnarna behöver. Ett mervärde för lyssnarna med digitalradio är fler marksända radiokanaler att lyssna till. Det är dock osäkert om detta skulle motivera en övergång från FM eftersom de flesta lyssnare redan i dag har tillgång till detta mervärde via internet."

• De tekniska bedömningarna har svagheter:

"För att åtgärda en sämre yttäckning kommer den investering som krävs i ett DAB+nät troligen att bli större än vad som framgår av den enda beräkning som finns, vilken Teracom gjorde 2012."

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

SBS DiscoveryMTG

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.