Ted Ekeroth får nobben – rätt att hemlighålla flyktingboenden

Sverigedemokraten Ted Eketoth krävde ut uppgifter om ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Nu stoppas han av kammarrätten – som ger Lunds kommun rätt i att hemlighålla uppgifter om var boenden planeras.

Samtidigt som asylboenden runt om i Sverige sattes i brand valde SD i Lund, med Ted Ekeroth i spetsen, att lägga ut kartor och listor på nätet över kommande boenden för flyktingar.

Syftet var enligt SD att informera allmänheten – och uppmana folk att överklaga byggloven.

– Detta är vårt sätt att få ut informationen så att folk vet vad som händer, för det finns ingen offentlig debatt om detta, sade Ted Ekeroth till Sydsvenskan.

SD:s publiceringar kritiserades dock hårt. Migrationsminister Morgan Johansson kallade SD:s agerande för ”avskyvärt”. Många befarade en ökad hotbild på grund av publiceringarna.

Efter de många bränderna på asylboenden runt om i Sverige valde Migrationsverket i slutet av oktober att inte längre lämna ut fullständiga listor på adresser till svenska asylboenden.

Även Lunds kommuns krisledning tog beslut om att rekommendera sina förvaltningar och nämnder att sekretessbelägga alla uppgifter om var boenden för ensamkommande flyktingbarn är belägna eller planeras.

Ted Ekeroth har dock ändå begärt ut uppgifter om ett möjligt boende, men fått nobben.

”Det är en säkerhetsåtgärd med anledning av den senaste tidens händelser med bränder på boenden för ensamkommande flyktingbarn i Lund och runt om i Sverige”, skrev Lunds kommun i sitt beslut.

Ted Ekeroth överklagade beslutet till kammarrätten, som nu slår fast att Lunds kommun gjorde rätt i att inte lämna ut uppgifterna.

”Det saknas anledning att göra någon annan bedömning”, skriver Kammarrätten i Göteborg i sin dom.

Även tidningen Nerikes Allehanda har överklagat ett beslut från Örebro kommun om att hemlighålla uppgifter om ett planerat boende för ensamkommande flyktingbarn. Likt Ted Ekeroth fick även Nerikes Allehanda avslag på sin överklagan.

Ted Ekeroth är ordförande för SD i lund och ledamot i kommunfullmäktige.

Erik Wisterberg

Publicerad 2016-01-08 07.13Uppdaterad 2016-01-08 07.17

Ämnen i artikeln:

Dela artikeln: