Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag05.12.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

PR

S: "Reklamen blir alltmer pornografisk"

Publicerad: 13 November 2014, 08:07
Uppdaterad: 28 Augusti 2017, 11:33

Ett stopp för utrotningshotade djur i reklam, avskaffad reklamskatt – och lagstiftning kring sexistisk reklam. Av 2 887 inlämnade motioner handlar 9 om reklam.


Ämnen i artikeln:

Reklam

Dem allmänna motionstiden ger våra folkvalda i riksdagen en unik möjlighet. De kan då glömma toppstyrning och partipiska – och skriva motioner om vad de vill.

När motionstiden nu är slut för i år, och Sveriges nyvalda riksdagspolitiker har fått chansen att säga sitt, har Av 2 887 motioner lämnats in.

Nio av dem handlar av reklam. De flesta innehåller krav på hårdare lagstifning – något som branschen till varje pris vill undvika.

Andreas Karlsson (KD) lär bli mer populär i mediebranschen, då han kräver att den omdiskuterade reklamskatten avskaffas.

Avskaffa av reklamskatten – nu av Andreas Carlson (KD)

 

 

• Riksdagen tillkännagav 2002 för regeringen att reklamskatten borde avskaffas. 12 år senare har inget hänt.

• Reklamskatten har länge ifrågasatts, statliga utredningar har föreslagit att den ska avskaffas och olika regeringar har lovat att den ska tas bort men inte fullföljt sitt löfte.

"Med anledning av det motionerar jag på nytt om att avskaffa reklamskatten".

Märk manipulerad reklam av Lawen Redar (S)

 

 

• Digital bearbetning av fysiska kroppar i marknadsföring har kommit att påverka breda samhällsgrupper. Forskning påvisar att manipulerade fysiska kroppar i marknadsföring leder till att modellers attribut förändras, exempelvis genom förminskad midja, förstorade muskler eller utslätad hy.

• För en marknadsföringskänslig samhällsgrupp har manipulerade fysiska kroppar i marknadsföringen lett till ökad utseendefixering, ätstörningar, bantning, träningshysteri och osund kosthållning. 

"Mot den här bakgrunden är det angeläget att se över möjligheten att märka manipulerad reklam som påverkar ungas självbild och kroppsideal negativt".

Lagstifta om skolreklamen av Richard Jomshof m.fl. (SD)

 

• Enligt en undersökning från TNS-Sifo 2012 spenderade gymnasieskolorna hela 42 miljoner kronor på reklam 2011.

• Den arbetstid som både rektorer, lärare och elever tvingas lägga ned på ren marknadsföring av den egna skolan tar stora resurser i anspråk – som annars hade kunnat användas till undervisning.

"Vi vill därför att tydliga regler för skolornas marknadsföring skrivs in i skollagen. Inte minst är det viktigt att marknadsföringen ska handla om undervisningen och kvaliteten på denna samt ha formen av varudeklaration. Vidare är det viktigt att marknadsföringslagen följs om riktad reklam till barn under 16 år, samt att elever och lärare förbjuds att delta i organiserad marknadsföring under skoltid".

Lagstifta om sexistisk reklam av Carina Ohlsson (S)

 

 

• Vi omgärdas av reklam fylld av stereotypa könsroller.

• Män framställs i regel som aktiva, starka, och mäktiga – och är vanligtvis påklädda – medan kvinnor avbildas som passiva, svaga, sexualiserade och avklädda, som lockbete för att sälja varor.

"År 2006 genomfördes på uppdrag av regeringen en utredning om eventuell lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Utredningen kom fram till att lagstiftning behövs och ett lagförslag togs fram. Lagförslaget lades dock i byrålådan, vid regeringsskiftet, med hänvisning till yttrande- och tryckfrihet och sedan dess har inget hänt".

Stoppa tv-sänd alkoholreklam av Christer Engelhardt m.fl. (S)

 

 

• I Sverige är det förbjudet att sända reklam för alkohol i tv. Men MTG TV och SBS Discovery går runt den lagstiftningen genom att sända från England.

• Det vill en rad socialdemokrater att riksdagen sätter stopp för.

”Det finns anledning att på nytt pröva denna viktiga fråga om att förbjuda TV-sänd alkoholreklam som riktas till Sverige från andra länder för att värna allas hälsa, och i synnerhet barnens då detta förekommer även under tider då barn ser på TV”.

Utred alkoholreklamen på Facebook och Youtube av Per Lodenius (C)

 

 

• Den marknadsrättsliga lagstiftningen på alkoholområdet är dock inte teknikneutral. Vissa begränsningar gäller i dagsläget inte för tidningar som ges ut på internet.

• Marknadsföring får inte ske på webbplatser vars huvudsakliga målgrupp eller faktiska besökare kan antas utgöras av personer under 25 år. Ändå ser vi att unga nås av alkoholreklam i sociala medier som Facebook och Youtube.

"Vi kan konstatera att det behövs en snabb översyn kring alkoholreklam och dess spridning".

Begränsa reklamtiden i radio och tv av Niclas Malmberg (MP)

 

 

• Riksdagen har tidigare beslutat att avslå Miljöpartiets förslag om att begränsa annonstiderna i radio och tv med hänvisning till ett pågående utvärderingsarbete.

• Då utvärderingen står färdig i december 2014, det vill säga efter det att allmänna motionstiden avslutats, finns därför anledning att nu återkomma till riksdagen i frågan om att begränsa annonstiderna i radio och tv till 8 minuter per sändningstimme.

"I tidigare sändningstillstånd har funnits krav på att TV4 skulle sända regionala program. Den förra regeringen lät dock Myndigheten för radio och tv godkänna ett nytt sändningstillstånd utan sådant krav. Bläcket på avtalet hann inte mer än torka innan TV4 offentliggjorde att lokalredaktionerna läggs ner. I framtida sändningstillstånd går förstås att återinföra kravet, men innan ett nytt sändningstillstånd ska godkännas kan även reklamtiden utgöra en del i lösningen".

Stoppa reklam riktad till barn av Monica Green m.fl. (S)

 

 

• Reklam påverkar barn och ungdomar och många av dem mår psykiskt dåligt. Sjukdomar som anorexi och bulimi förekommer allt längre ner i åldrarna.

• Reklamens utformning blir alltmer pornografisk, många små flickor och pojkar försöker leva upp till saker de inte är mogna för. 

”För att förhindra kryphål och andra vägar behövs speciella åtgärder för att komma åt den skadliga kommersiella reklam som riktas till unga människor. Det gäller inte minst den reklam som sprids via internet som ökar lavinartat”

Stoppa utrotningshotade djur i reklam av Elin Lundgren (S)

 

 

• Sverige har undertecknat den så kallade Citeskonventionen som trädde i kraft 1975.

•Av denna konvention framgår tydligt att utrotningshotade djur inte ska användas i kommersiellt syfte.

"Vi kan exempelvis se att utrotningshotade apor används i kommersiell reklam som uppmuntrar handel. För att åstadkomma en tydlighet kring detta är det lämpligt att Sverige inom EU verkar för att ytterligare stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam".

Fotnot: Sammanställningen innhåller samtliga motioner som har ordet "reklam" i ämnesraden.

En av hundra motioner går igenom

En gång om året får riksdagsledamöterna lämna motioner, förslag, i praktiskt taget vilket ämne som helst. Det är vid den allmänna motionstiden som äger rum på hösten.

• 1,5 procent av motionsförslagen fick ja 2002–2006.

• 0,1 procent av motionsförslagen fick ja 2006–2010.

• 1,6 procent av motionsförslagen fick ja 2010–2014.

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se

Ämnen i artikeln:

Reklam

Dela artikeln:


Dagens Medias nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.