fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

PR

Lobbyisten Sten Tolgfors skrev på DN Debatt – kallades ”debattör”

Publicerad: 20 oktober 2014, 08:09
Uppdaterad: 6 december 2015, 12:24

Debatt-chefen Nils Öhman självkritisk efter lobbyist-missen.


EW

Erik Wisterberg

erik@dagensmedia.se


Upprepade kränkningar av luftrummet. Och en ubåtsjakt som för tankarna till kalla krigets ubåtsnoja. Sveriges försvarsförmåga har under det senaste året blivit politiskt sprängstoff.

I söndags skrev den förre försvarsministern Sten Tolgfors på DN Debatt. Under rubriken ”Rysk revanschism kan leda till ökat kärnvapenhot” pekade han på riskerna med Rysslands taktiska kärnvapen och den förmåga till utpressning de ger.

Slutsatsen: Att den svenska regeringen bör hålla sig väl med USA.

”Svensk utrikespolitik har länge haft internationell nedrustning och arbete mot massförstörelsevapen som hörnstenar. Detta får dock inte betyda en återgång till det kalla krigets kålsuparteori, där USA och dåvarande Sovjetunionen ömsesidigt och likställt fördömdes”, skrev han.  

Den före detta försvarsministern är i dag chef och del­ägare i pr-byrån Rud Pedersen.

En av firmans kunder är vapentillverkaren Saab. Det uppgav DN så sent som i augusti. Enligt Aftonbladet har byrån specialiserat sig på vapenaffärer.

Inget av detta framgår i publiceringen på DN Debatt, som av många anses vara landets tyngsta debattsida.

Istället presenteras Sten Tolgfors som ”debattör och före detta försvarsminister”.

Nils Öhman, redaktör för DN Debatt är självkritisk.

– Det borde ha framgått, säger han till Dagens Media.

DN Debatt har en rutin för debattörer, som bygger på att de själva åläggs att redovisa eventuella bindningar eller särintressen.

– Vi ställer det som krav på alla som vill få en debattartikel accepterad.

I detta fall har debattörerna, Sten Tolgfors och Mike Winnerstig, uppgett att Sten Tolgfors debattartikeln inte berör den forne försvarsministerns nuvarande verksamhet.

– Man kan inte påstå att denna artikel driver intresset att Sveriges ska investera mer i försvaret, eller på något explicit sätt gör så att Saab kan sälja mer vapen, säger Nils Öhman.

Liksom lejonparten av Sveriges pr- och lobbybyråer är Rud Pedersens kundlista hemlig. Det gör det omöjligt för utomstående att bedöma vems intressen byråns medarbetare kan tänkas företräda.

Nils Öhman beklagar missen.

– Det är viktigt att vi är transparenta, och det var synd att det inte kom med. Men jag bedömer det inte som jätteallvarligt.

Artikeln var även undertecknad av Mike Winnerstig, som presenteras som ”fil dr i statsvetenskap och ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien”

Han är också säkerhetspolitisk analytiker på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk som huvudkunder. Det var även FOI som i hemlighet samarbetade med Saudiarabien för att bygga en vapenfabrik i landet.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev