onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

PR

”Inför karantän för lobbyister”

Publicerad: 5 juli 2011, 11:49
Uppdaterad: 6 december 2015, 15:05

Riksrevisionen vill införa en karantänsperiod för politiska makthavare som byter sida. – Det är nödvändigt för att upprätthålla förtroendet för det politiska systemet, säger riksrevisor Jan Landahl.

Ämnen i artikeln:

AlmedalenPrecis

KD

Kristin Djerf

kristin.djerf@dagensmedia.se


Karantänsperioden bör gälla politiker som byter sida och börjar jobba med politisk påverkan inom samma sektor.

– Det finns en del självklara fall men också många gråzoner där man måste överväga tidsperioderna noga. Det får inte bli tal om något näringsförbud, sade Jan Landahl vid pr-branschorganisationen Precis seminarium i Almedalen.

Enligt Jan Landahl bör karantänen regleras i lag och den bör gälla oavsett om politikern går till ett företag eller intresseorganisationer eller till en pr-byrå.

Diskussionen tog avstamp i en rapport framtagen av Jesper Strömbäck, professor i i medie- och kommunikationsvetenskap vi Mittuniversitetet.

Han har intervjuat tolv före detta statssekreterare som har bytt sida och numera jobbar med politisk påverkan om lobbysimens möjligheter och problem.

Även bland deltagarna i undersökningen däribland, Ulrica Schenström på Hallvarsson & Halvarsson, Urban Bäckström på svenskt Näringsliv,och Fredrik Fällman på Prime, finns en relativt positiv hållning till karantän för politiker som byter sida.

– Men man är oense om ifall det ska regleras frivilligt eller i lag, och ser finns problem med vilka som ska omfattas av regleringen, sade Jesper Strömbäck.

Den nära kopplingen mellan politiker och lobbyister utmålas ofta som ett hot mot det politiska beslutsfattandet i Sverige. Senast härom veckan krävde Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin registrering av alla som försöker påverka riksdag och regering.

Deltagarna i Jesper Strömbäcks undersökning är, föga förvånande, starkt kritiska till registreringskrav, och har över huvud taget svårt att se vilka negativa effekter lobbyism kan ha på det politiska beslutfattandet.

De ger en rad exempel på hur lobbyisterna påverkar positivt – med fakta och argument till politikerna och med kunskap om det politiska systemet till näringslivet – men några principiella problem eller negativa effekter kan man inte identifiera.

– Anledningen är främst det kollektiva beslutsfattandet i svensk politik, som motverkar otillbörligt gynnande. Även om man skulle lyckas påverka en enskild statssekreterare eller minister behöver de få med sig hela regeringen, sade Jesper Strömbäck när studien presenterades på Precis seminarium i Almedalen på tisdagen.

Det innebär, enligt deltagarna i undersökningen, att det är lobbysimens argument som är det viktiga – inte de personliga kontakterna.

– Att viktiga frågor avgörs vänner emellan utpekas som en av de största myterna kring lobbyism, säger Jesper Strömbäck.

Oavsett om lobbyismen medför ett hot mot den politiska processen eller inte, tampas branschen av lågt förtroende hos allmänheten.

– Att lobbyism upplevs som ett problem behöver vi i branschen hantera. Vi behöver vara tydligare med att politisk påverkan inte är så dramatiskt som många tror, säger Hans Gennerud, ordförande i Precis och i Gullers Grupp.

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev