torsdag1 juni

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

PR

10 tips om målgruppsanalys

Publicerad: 21 november 2018, 07:21

Johanna Wilkens, pr-konsult och ansvarig för tjänster inom mål

Westanders Johanna Wilkens delar med sig av tio praktiska tips kring hur du lär dig mer om din målgrupp.

Ämnen i artikeln:

WestanderPR

En målgruppsanalys ger ökad kunskap om era målgruppers behov, önskemål och drivkrafter. Med ökad kännedom om målgrupperna blir era budskap mer träffsäkra och kommunikationen mer effektiv.

1. Bestäm syftet

Klargör varför ni vill lära känna era målgrupper bättre. Med ett tydligt syfte kan ni enklare konkretisera vilka eventuella förändringar analysen kan bidra till.

2. Ringa in målgrupper

Tänk igenom vilka olika målgrupper ni vill nå och prioritera bland dem. Ofta har vi en alltför generell och övergripande bild av vilka som tillhör målgruppen.

3. Välj analysmetod

Bestäm er för vilken metod som passar utifrån era specifika syften, mål och frågeställningar. Enkäter, djupintervjuer och fokusgrupper är vanliga verktyg.

4. Använd databaser

Ta hjälp av statistik från Orvesto och SCB för att få fram grundläggande fakta om era målgrupper. Kartlägg exempelvis medievanor, geografisk placering och inkomst.

5. Formulera frågor

Ta fram ett frågebatteri som kan användas i analysens olika skeden. Frågorna bör vara öppna och formuleringarna ska inte styra respondenterna i en viss riktning.

6. Skicka ut en enkät

Genomför en enkätundersökning bland era målgrupper för att förstå deras behov och önskemål. En enkät är ett enkelt och effektivt sätt att nå många personer samtidigt.

7. Gör djupintervjuer

Välj ut ett antal nyckelpersoner och genomför djupintervjuer. En fördel med det enskilda samtalet är att intervjupersonen får resonera själv utan att påverkas av andras åsikter. 

8. Genomför fokusgrupper

Testa era budskap på en fokusgrupp bestående av ett representativt urval av era målgrupper. Genom gruppsamtal tillvaratas den positiva och kreativa dynamik som skapas i en grupp.

9. Skriv en rapport

Utvärdera och sammanfatta resultaten av analysen i en kort rapport. Lista även konkreta förändringar och vem som är ansvarig för att utföra åtgärderna.    

10. Utvärdera åtgärder

Följ upp och mät effekten av er mer målgruppsanpassade kommunikation. I vilken utsträckning nådde ni era mål, vad gjorde ni bra och vad hade ni kunnat göra ännu bättre?

Johanna Wilkens

PR-konsult och ansvarig för Westanders tjänster inom målgruppsanalys

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev