onsdag29 mars

Kontakt

Annonsera

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Medier

Branschens reaktion på public service-direktiven

Publicerad: 23 februari 2023, 14:44

SR:s vd Cilla Benkö och SVT:s vd Hanna Stjärne är försiktigt positiva till public service-direktiven som presenterades i dag.

Foto: Mattias Ahlm + Janne Danielsson/SVT

Dagens stora medienyhet är förstås regeringens besked om hur public service villkor ska utredas. Dagens Media har samlat in reaktionerna från SR, SVT, TV4, Bauer Media, TU och Sveriges Tidskrifter.

Ämnen i artikeln:

TUSveriges TidskrifterPublic serviceSveriges RadioSveriges TelevisionNyheter

Linnéa Kihlström

linnea.kihlstrom@dagensmedia.se


I dag presenterade Tidöpartierna de direktiv till public service-kommittén som har tagits fram, vilka ska mynna ut i förslag till det sändningstillstånd som ska gälla 2026–2033.

På SVT konstateras i dag att det är ett omfattande underlag som behöver analyseras djupare, men vd:n Hanna Stjärne ger ändå några övergripande kommentarer över mejl:

– SVT är till för alla, alla är med och betalar och då behöver man vara vaksam på att man inte får ett mer elitistiskt och marginaliserat public service som bara tillfredsställer vissa behov. Det är särskilt viktigt i en tid som vår.

Vidare understryker hon vikten av public service, inte minst under de senaste årens kriser med pandemi och krig.

– För att public service ska kunna fortsätta att fylla denna viktiga roll i samhället är goda ekonomiska resurser helt avgörande. Det gäller särskilt med tanke på att den stora konkurrensen för svenska medier i dag är multinationella jättar som verkar med ett i huvudsak anglosaxiskt utbud inom ett fåtal genrer.

Hanna Stjärne är särskilt positiv till några delar i direktiven.

– Det är positivt att regeringen vill se ett moderniserat uppdrag för public service som är fullt ut teknikneutralt och med ett beredskapsuppdrag som fungerar för människors digitaliserade medievanor även på lång sikt, säger hon och fortsätter:

– Det är också bra att det är en parlamentarisk kommitté där samtliga riksdagspartier ska delta. Det ger möjlighet för breda överenskommelser och därmed ett uppdrag som håller över tid, säger Hanna Stjärne.

Hos Sveriges Radio välkomnar vd:n Cilla Benkö i dag att det centrala beredskapsuppdraget utreds.

”Det är väsentligt att alla tydligt vet vilka krav och kostnader detta uppdrag kommer att medföra, något vi själva tittar på löpande”, skriver hon i ett blogginlägg.

Hon skriver också att det är rimligt att behovet av att Granskningsnämnden ges möjlighet till granskning av innehåll – oavsett hur material tillhandahålls – diskuteras i direktiven, men framhåller att det måste ske med försiktighet.

”Samtidigt är det väldigt viktigt att utredningen stannar just där och den inte ges utrymme att gå längre när det gäller granskning och sanktioner.”

När det kommer till att utredningen ska utreda public service ”marknadspåverkan” framhåller Cilla Benkö vikten av att både public service och de kommersiella medierna står starka men framhåller samtidigt att medielandskapet i större utsträckning påverkas av de globala jättarna.

”Jag är en stark förespråkare av ett dual-system där public service går sida vid sida med kommersiella medier. Vi verkar i ett litet språkområde och på en marknad som blir allt mer global och digital. Våra största konkurrenter är inte primärt andra svenska mediehus utan snarare techjättar från USA och Kina som konkurrerar om mediekonsumenternas tid och uppmärksamhet.”

TV4:s vd Mathias Berg ger en samlad kommentar till regeringens besked om hur public service villkor ska utredas ett mejl till Dagens Media.

– Som TV4 sagt många gånger förut är det viktigt med en mediemarknad i balans och att public service visar hänsyn till kommersiella medier. Det är också viktigt med möjlighet till förhandsprövning. Nu får vi fördjupa oss i vad de här riktlinjerna innebär, säger Mathias Berg.

”Direktivens betonande är en bra utgångspunkt för att tydliggöra tidskrifternas centrala demokratiska roll”

Tidöpartiernas direktiv går bland annat in på DAB och kommittén får i uppdrag att ”analysera om det finns behov av en utbyggnad av Sveriges Radios DAB-sändningar”. 

Bauer Medias vd Linda Palmgren säger till Dagens Media att det är av största vikt att public service ges i uppdrag att sända rikstäckande över DAB+ och att utbyggnaden av det nationella rikstäckande nätet görs gemensamt mellan public service och de kommersiella aktörerna, ungefär som i Norge.

– Enda sättet att bibehålla en relevant och livskraftig radiobransch i marknätet är att digitalisera den omgående. Vi kan då skapa 40-50 rikstäckande radiokanaler via DAB+ för att effektivt kunna konkurrera med stora globala plattformar. Hälften av befolkningen har i dag ynka sju eller färre FM-kanaler att lyssna på, säger hon och fortsätter:

– Staten bör också ta ett mycket större ansvar för distributionen och ge statliga Teracom Samhällsnät i uppdrag att bygga de nya digitala näten i befintlig infrastruktur. Man bekostar byggnationen och driften av det digitala nätet för samtliga aktörer. På så sätt kan staten också säkra att det digitala marknätet fortsätter att vara högst relevant för konsumenterna och att ryggraden i VMA-systemet kan bibehållas även framåt i tiden.

Linda Palmgren, precis som övriga, framhåller också vikten av att de kommersiella aktörerna och public service kompletterar varandra. 

– Ett marknät med enbart public service skulle ha dramatisk påverkan på hur många som lyssnar och i förlängningen hur många i befolkningen som nås av viktiga VMA-meddelanden. Man slår då effektivt undan fötterna på VMA-systemets i särklass viktigaste distributionskanal.

– Och slutligen: om den kommersiella radion skulle välja att kliva av marknätet när tillståndsperioden löper ut 2026 – på grund av att regleringarna fortsatt är för hårda jämfört med konkurrenter på andra plattformar – kommer luften totalt gå ur den marksända radion. 

 

Branschorganisationerna välkomnar direktiven

I en intervju med branschorganisationen TU tidigare i dag var vd:n Johan Taubert positiv över att regeringen verkar ha lyssnat på dem och deras kritik mot public service marknadspåverkan.

– Efter en snabbläsning tycker jag, av det jag sett, att regeringen tycks ha förstått hur viktig frågan är för oss. Så nu gäller det för oss att säkerställa att utredaren och de som ska ingå i utredningen också uppfattar det.

Vidare sade han att han tror att TU:s möjligheter att påverka utredningen är goda.

– Direktiven slår ju också fast att utredningen ska samråda med berörda aktörer i mediebranschen så jag är helt säker på att vi kommer att få möjligheter att tala med utredningen.

På branschorganisationen Sveriges Tidskrifter är vd Kerstin Neld också positiv till innehållet i direktiven.

– Sveriges Tidskrifter välkomnar att direktiven och kulturministern betonar att balansen mellan en stark mediemarknad och ett oberoende public service är grunden för den svenska mediemodellen och måste värnas, säger hon och fortsätter:

– Detta är en bra utgångspunkt för vårt arbete med att ytterligare förstärka, utveckla och tydliggöra tidskrifternas centrala demokratiska roll i det svenska medielandskapet.

 

Dagens Media har sökt även Viaplay Group för en kommentar. De har inte återkommit.

Allt om public service-direktiven

Folkbildning i fokus – så vill Tidöpartierna utreda public service
S: Förslaget ett resultat av SD:s inflytande

TU vill ta plats i utredningen: ”Regeringen tycks ha förstått oss”

Branschens reaktion på public service-direktiven

Kulturministern om direktiven: ”Utgångspunkten är ett starkt och oberoende public service”

Dela artikeln:

Dagens Medias nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev